AktuelltFrövis

Hemsida


Välkommen till hemsidan.

Orten Frövi presenteras.

Länkar.

Foton o. filmer från miljöer, händelser m.m.

Du finner Evenemang, Facebook, Födelsedagar,

Väder, Tåg o. busstider på informationssidan.


E-post till: positiva.frovi@comhem.se eller

        cay.noren@comhem.se

Hemsidan uppdaterad 2019-04-24


Aktuellt i Positiva Frövi

Här finner du evenemang i Frövi.

Vänsterklicka på den månad du önskar kolla.

Även i fortsättningen kommer evenemangen att läggas in på hemsidans Facebook. Detta sker några dagar före datumet för evenemanget.


JanuariFebruariMarsApril,


MajJuniJuliAugusti,


SeptemberOktober


NovemberDecember

Erbjudande till föreningar i Frövi.

Förening som är verksam i Frövi har möjlighet att få evenemang och föreningsnyheter publicerade på denna hemsida och vidhängande Facebook.

Sänd det ni önskar få publicerad via mail: cay.noren@comhem.se eller positiva.frovi@comhem.se


Nytt försäljningsställe för Bingolotter.

Frövi IK har flyttat sin försäljning och återfinns nu

utanför ICA Näsbyhallen i egen lokal.

Torsdag 11:e Försäljningsstart för 2019-års Majblommor.

Det är skolelever i Frövi som säljer dessa.

Rapport från PRO möte den 11 april.

75 personer deltog vid mötet på Folkets Hus när ordförande hälsade välkommen. Sju nya medlemmar hälsades välkomna till föreningen. Detta är mycket glädjande.

Catrine Thessén och Elisabeth Adamsson från Frövi Vårdcentral redogjorde för införandet av ”Drop In” och tankarna bakom detta. Öppentider är mån- torsdag kl 09.30 – 11.30. Fortfarande är verksamheten under uppbyggnad så de önskar få uppslag på förbättringar.

Vaccination mot Fästingar sker den 16 maj kl. 9-15.30. Vaccinationsbussen utför detta. Om första sprutan skall tas - kontakta vårdcentralen före besöket i bussen.

Äldremottagningen, placerad i F-bro, för de över 75 år togs upp för information. Vårdsamordnarens uppgifter förklarades. Samordnad individuell plan (SIP) vad detta står för och dess innebörd klargjordes.  Mötesdeltagarna var tacksamma för den fina och strukturerade informationen. Så beröm till Catrine och Elisabeth.

Irene fixade gympan som är uppskattat av deltagarna. En skön avslappning vid mötet.

Ägg, sill, smörgås och fika lät sig deltagarna väl smaka av.

Rapporter från Distriktets årskonferens lämnades av Sune. Ture redogjorde för reseförslag till Vingåker. Anmälan tas emot vid majmötet. Förutom denna finns ett större utbud på resor till evenemang och sevärdheter. Kontakta resekommittén för information. Carl-Gustav talar om ”Må bra dagar” i Kumla. Föreningen kommer att representeras av minst två lag. Om fler önskar delta skall detta anmälas senast 29 april. Golf och fototävlingar kommer att arrangeras kontakta Åke för mer information.

Boule och cykling startar sin verksamhet under maj. Mer info om detta på hemsidan.

Majmötet arrangeras den 9:e på Fröjevi. Vi grillar korv och fikar. Tipspromenad erbjuds och träningsutrustningen vid lekplatsen kan testas. Ett kortare gympapass med Irene genomförs.

Önskas skjuts ring Rolf 070 832 06 89. Vid dåligt väder träffas vi i Folkets Hus.

Mötet avslutades med lottdragning och utlottning av vinster på inträdesbiljetten.

Styrelsen


Detta gjorde PRO förra månaden och kommer att göra kommande månad

Viktiga information.

- Sparbanken i Frövi har upphört med kassatjänster fr.o.m. april. (Bättre att de har den tjänsten kvar för oss, än att hjälpa Oligarker att tvätta pengar som de kommit över på ett olagligt sätt.)

- Lämna ALDRIG ut kontonummer och inloggningsuppgifter på telefon. Bankerna ringer aldrig och begär att ni skall göra detta.

- Släpp aldrig in en okänd person i er lägenhet. Begär legitimation.

  Sprid allt detta bland era bekanta.

Dessa aktiviteter genomfördes i PRO-Frövi under mars  2019.

Bingo                                      4 ggr 111 deltagare 

Kaffeservering vid andakt       3 ggr   36 deltagare                    

Café Tallen                              2 ggr   77 deltagare

Medlemsmöte                         1 ggr   50 deltagare

Mattcurling                            10 ggr   50 deltagare

Bangolf                                   4 ggr   24 deltagare 

Kvinnliga hobbyn                    4 ggr   24 deltagare 

Allvetarna                                2 ggr   15 deltagare

Telefonkurs                             1 ggr   10 deltagare

Styrelsemöte                           1 ggr   10 deltagare

Summa deltagare inom PRO Frövi  407 st.      

 

Du hälsas välkommen till kommande aktiviteter bedrivna av PRO Frövi:

  • Bingo spelas på Tallen onsdagar klockan 14.30.
  • Café Tallen träff 16 april med Rock-Lasse gitarrarr o. sång och 7 maj med ProvaPåKören med Titti Ångman.  Båda klockan 14.30.
  • Andakt på Tallen torsdagar - utom andra torsdagen i månaden. Fika i samband med andakt fixas av arbetsgruppen på Tallen.
  • Aktiviteterna på Tallen önskar fler som kan hjälpa till.
  • Kvinnliga hobbyn inbjuder till sina aktiviteter måndagar klockan 9.30 – 11.30 i LIBO lokalen.
  • Bangolfen varje tisdag klockan 14.00 i LIBO-lokalen under Vårdcentralen.
  • Mattcurling spelas varje torsdag klockan 10.00, 14.00 och 18.00. Folkets Hus, Frövi. Alla välkomna.
  • Medlemsmöte arrangeras torsdagen den 9 maj klockan 13.30 på Fröjevi, om vädret tillåter, i annat fall Folkets Hus, Frövi. Tipspromenad, prova på träningsutrustningen vid lekplatsen, lättare gympapass där alla kan hänga med. Varm korv bjuds och kaffe med dopp.  Information. Välkomna.
  • Studier: All-vetarna  onsdagarna 17 april, 15 o. 29 maj klockan 10.00 – 12.00 i Frövi bibliotek.

         Utbildning i telefon- och läsplattanvändning onsdagarna 24 april, 22 maj, 12 juni klockan

         10.00 – 12.00 i Frövi bibliotek.

  • Styrelsen träffas första torsdagen i månaden.

Håll utkik på hemsidan genom att Googla ”Pro Frövi” och se vad som händer.

Välkomna till ett år fullt av aktiviteter önskar

Ansvariga och styrelsen

Vindruvsranka mer än 40-år.

Vindruvsrankan ser lika vissen ut detta år.

Vår förhoppning är att den kommer att vakna till liv när försommaren är här.

Då kommer den att skjuta skott som växer över 2 meter och ge riklig skörd.

Är Du intresserad av att odla?

Då kan Du ha en odlingslott vid Näsby församlingshem  Frövi.

Ring Solveig Söder 070-236 37 90 och anmäl dig. Hon kan svara på dina frågor.

Gör som PRO o. Frövi IK.

Alla ni föreningar som genomför arrangemang är välkomna att

sända in några rader om detta och eventuellt bild.

Texten skall vara i Word och bilden i JPEG.

Maila detta till cay.noren@comhem.se eller positiva.frovi@comhem.se.

Alla föreningar är välkomna att sända in referat eller artiklar om det som händer i deras förening. (Skriv i Word).  Bifoga bilder om ni har tillgång

till detta. (JPEG format)

Maila detta till positiva.frovi@comhem.se eller cay.noren@comhem.se.

Positiva Frövis styrelse har avsutat sitt uppdrag med att avveckla föreningens verksamhet.

Ett av uppdragen har varit att fördelade de ekonomiska medel som fanns i föreningen.

De som erhållit ett bidrag är:

-Frövi Brukshundklubb, -Frövi Båtklubb, -Frövi Gymnastikförening,

-Frövi IK, -Frövi Missionsförsamling, Frövi Tennisklubb,

-Fröviortens Trädgårdsförening, -Näsby Församling,

-Näsby Hembygdsförening, -Pensionärenas Bowlingklubb,

-PRO Frövi, Frövi Sportfiskeklubb, -Frövifors Musikkår, -Vaktpatrullen.

Kvarvarande simmärken till FELLINGSBRO GYMNASTIK- OCH IDROTTSFÖRENING.


Med detta tackar styrelsen för Positiva Frövi för det förtroende vi visat under de gågna 25 åren.Ingen värme till konstgräset i Frövi.


Politikerna i Lindesberg har beslutat att konstgräsplanen som nu anläggs vid Fröjevi inte skall förberedas eller anslutas till fjärrvärmens returledning.  Detta innebär att de boende i Frövi inte får någon nytta av fjärrvärmen för sin fritidssektor. Det är underligt med tanke på att det är de boende i Frövi, som till största delen, har företagets immissioner i sin närmiljö. I centralorten har kommunen låtit innevånarna få ta del av möjligheten att utnyttja spillvärmen för att bl.a. värma upp badvattnet i Vargkällan och till och med hålla trottoarer och sittbänkar isfria och varma på vintern. Detta visar tydligt hur kommunens politiker ser på dess innevånare, beroende på var de bor.


Investeringen på Fröjevi blir genom denna handläggning från kommunens politiker en halvmesyr. Vi blir tvungna att konstatera att politikerna åter tycker de kan behandla människorna i orterna utanför centralorten med en klackspark. Vi som bor i Frövi kan visa vad vi tycker vid det nära förestående valet.


Många av de som ställer upp och bidrar till föreningens framtid blir säkert tveksamma till ett fortsatt engagemang när de nås av beslut som detta. Det gäller inte bara ledare utan även alla som offrar en del av sin fritid för att sälja/arrangera bingo för att dra sitt stå till den ekonomiska stacken.


Det skall bli intressant att se om Frövi IK drar tillbaka sitt stöd till konstgräsprojektet efter politikernas beslut.


Cay Norén


Föreningen Positiva Frövi upphör.

Vid det extra årsmötet, som dessvärre inte lockade så många deltagare var den stora frågan huruvida föreningen skulle läggas ned eller ej.

Efter en relativt kort debatt så beslutades det att föreningen efter många års verksamhet läggs ner.

Det har inte lyckats att få fram varken ny ordförande eller kassör.

Beslutades även att den avgående styrelsen erhåller fullmakt att avsluta verksamheten och besluta om fördelningen av föreningens samtliga tillgångar med prioritering på föreningar som har sin verksamhet i Frövi.

Rapportering av detta arbete kommer att ske via föreningens hemsida under innevarande år.

Vaktpatrullverksamheten kommer att fortsätta som vanligt.


Positiva Frövi har ny mailadress. Den är nu: positiva.frovi@comhem.se

eller

cay.noren@comhem.se

Via telefon nås vi nu bara på: 070 540 50 13