AktuelltFrövis

Hemsida


Välkommen till hemsidan.

Orten Frövi presenteras.

Länkar.

Foton o. filmer från miljöer, händelser m.m.

Du finner Evenemang, Facebook, Födelsedagar,

Väder, Tåg o. busstider på informationssidan.


E-post till: positiva.frovi@comhem.se eller

        cay.noren@comhem.se

Hemsidan uppdaterad 2019-11-18

Aktuellt i Positiva Frövi

Här finner du evenemang i Frövi.

Vänsterklicka på den månad du önskar kolla.

Även i fortsättningen kommer evenemangen att läggas in på hemsidans Facebook. Detta sker några dagar före datumet för evenemanget.


JanuariFebruariMars


AprilMajJuni


JuliAugusti,


SeptemberOktober


NovemberDecember

Erbjudande till föreningar i Frövi.

Förening som är verksam i Frövi har möjlighet att få evenemang och föreningsnyheter publicerade på denna hemsida och vidhängande Facebook.

Sänd det ni önskar få publicerad via mail: cay.noren@comhem.se eller positiva.frovi@comhem.se


Nu händer det mycket i Frövi!

Ta en titt på Evenemangssidorna där

finns många erbjudanden om deltagande.

Frövi IK behöver en ordförande!!

 

Vill du göra en insats för Frövis barn och ungdomar, hjälpa dom att skapa förutsättningar för en aktiv fritid genom fysisk aktivitet.

Frövi IK firar 100års jubileum 2020.Just nu har föreningen cirka 500 medlemmar, varav nästan 200 är aktiva barn och ungdomar under 20 år. Dessa aktiva finns inom våra sektioner, fotboll, Frisbee, friidrott och skidor. Varje sektion drivs lite som en egen förening men i Frövi IK gemenskapen med alla de fördelar som det innebär avseende ekonomi och möjligheten att vägleda in i olika typer av idrottande. Samtliga sektioner har sina egna styrelser men huvudföreningen leds av huvudsektion.

I huvudsektionen finns representation från alla fyra sektioner för att säkerställa gott samarbete mellan sektionerna och att respektive sektions intressen får utrymme. Huvudsektionen stöttar samtliga sektioner på ett övergripande plan och månar om hela föreningens bästa.

Frövi IK är en välmående och aktiv förening som nu behöver hjälp med lite nya krafter in i jubileumsåret. Det finns alltid behov av hjälp och vi kan alla bidra på olika sätt men det som vi framförallt vädjar om nu är någon som vill engagera sig i rollen som styrelseordförande för huvudsektionen. Som ordförande väljs du på två år.

Du som person bör vara positiv som person och ha en lokal anknytning till Frövi med omnejd. Vi vill också att du brinner för att ungdomar på orten ska kunna erbjudas bra möjligheter till fysisk aktivitet. Kvinna eller man, gammal eller ung spelar ingen roll.

Är du intresserad av att veta mer om föreningen och vad det innebär att vara ordförande, hör av dig till någon av våra sektionsansvariga som också sitter i huvudsektionens styrelse.
• Lasse Frejd (Fotboll)
• Jens Gustafsson (Friidrott)
• Magnus Ahlgren (Frisbee)
• Jan Bragner (Skidor)

Med vänliga hälsningar Huvudsektionen

Magnus Ahlgren

Ny skadegörelse på lördag kväll den 2:a november.
Lampa har slagits sönder och vimplar som markerar hörnen på konstgräsplanen har stulits på Fröjevi.

Postlåda har ryckts upp med fundamentet efter Frövidalsgatan.
Skadegörelsen fortsätter alltså trots uppmaning till föräldrarna att tala med barnen. Konstigt att detta inte gett något resultat. Återstår nu att föräldrarna tar ansvar och börjar att vandra på samhället för att stoppa skadegörelsen

Fortsatt skadegörelse i Frövi

trots uppmaning, för några veckor sedan, till föräldrarna att tala med sina barn.
Igår fredag kväll slogs postlådor sönder och raketer avfyrades efter Änggatan. Soptunnor tippades ur på Fröjevi.
5 - 6 barn under 15 år observerades och identifierades vid tillfället. Dessa är polisanmälda.
Sedan förra skrivning för tre veckor sedan har det inkommit kännedom om fler skadegörelser på egendom i Frövi än tidigare rapporterat.
Inbrott och skadegörelse vid Sommarhemmet. Där de genomsökt skåp och eldat inomhus som sedan släckt med en pulversläckare. Detta innebär att fastigheten måste totalsaneras. Fönster har kastats sönder på nya Tallen och ungdomar har vistas på Tallens tak.
Ni föräldrar som inte känner till vad era barn sysslade med igår kväll måste ta upp en diskussion om de varit med om detta. Det är vi alla eller enskilda fastighetsägare som får ersätta det skadade.

Schuberts - Frövi Hotell har öppnat restaurang och café.

Öppet för lunch:

måndag - fredag kl 11.00 - 14.00 

lördag o. söndag kl 12.00 - 15.00.

Hotellet innehåller också Café öppet

måndag - fredag kl 09.00 - 16.00 

Lördag - söndag är Caféet öppet samma tider som matsalen.

70 varslas på Frövifors

Billerudkorsnäs varslar 300 personer. 70 av dessa är anställda på Frövifors och Rockhammar. Alltså större delen av de drabbade inom koncernen. Ett hårt slag för de drabbade och deras familjer och för Frövi.

Vänsterklicka här för att ta del av kommentarerna på SR Örebro.


Vänsterklicka här för mer info angående varslet på SVT Örebro.

Altan på Fröjevi är klar.

Allt arbete har utförts ideellt.

Detta är en stor bedrift som vi alla kan tacka för.

Nu blir väntan lång innan vårsäsongen startar så vi kan bruka altan.


Skadegörelsen sprider sig på Frövi.

Bullerplanket vid Nybyn har sprayats, Fröjevi har skadat. Bostadsområden vid Norrtorpsgatan och Frövidalsgatan har haft skadegörelse. Skylt med hänvisning av gator har tippats ikull. Bingokiosken vid Näsbyhallen har skadats.

Dessutom har några ungdomar vid flera tillfällen uppträtt stökigt och störande mot äldre - Skrämmande.

Barn som ej uppnått mopedåldern och äldre har iakttagits vid dessa ställen. Ni som har barn i den åldern ombeds att ta en diskussion med dem angående detta. Det är privatpersoner eller vi alla tillsammans som får betala för återställandet av det som förstörts.

Nytt utökat tillstånd för BillerudKorsnäs Frövi


DOMSLUT
Tillstånd
Mark- och miljödomstolen ger BillerudKorsnäs Skog & Industri AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att vid BillerudKorsnäs Frövi årligen tillverka oblekt och blekt sulfatmassa intill en årlig sammanlagd mängd av 375 000 ton, varav högst 175 000 ton blekt massa, kartong intill en mängd av 600 000 ton och avsalumassa intill en mängd av 80 000 ton, samt vidta för denna produktion nödvändiga förändringar av verksamheten.
Mark- och miljödomstolen ger BillerudKorsnäs Skog & Industri AB tillstånd att på bolagets deponi årligen deponera sammanlagt 25 300 m3 icke-farligt avfall (grönlutslam, flyg- och bottenaska/pannsand, kalk, mesa och övrigt i verksamheten uppkommande avfall).

Länsstyrelsen i Örebro län överklagar domen

med hänvisning till möjlig miljöpåverkan av vattnet i Borsån.

-De vill få utrett hur påverkan av biologin i Borsån som förhöjd vattentemperatur kan orsaka med större flöden kyl- och processvatten än nuvarande. Företaget bör även visa på kostnader och tekniska möjligheter för att minska temperaturpåverkan. 

-Länsstyrelsen vill också att överdomstolen tvingar industriföretaget att utreda mängden av föroreningar från vedgården som rinner ned i ån. Behövs rening ska tekniska och ekonomiska aspekter redovisas även i denna utredning. 

VAR PÅ ER VAKT!
Polisen har påkallat extra uppmärksamhet efter villainbrott i Frövi.

Ring 11414 vid misstanke om att något är på gång. 112 om brott håller på att begås.

Gör som PRO o. Frövi IK.

Alla ni föreningar som genomför arrangemang är välkomna att

sända in några rader om detta och eventuellt bild.

Texten skall vara i Word och bilden i JPEG.

Maila detta till cay.noren@comhem.se eller positiva.frovi@comhem.se.

Alla föreningar är välkomna att sända in referat eller artiklar om det som händer i deras förening. (Skriv i Word).  Bifoga bilder om ni har tillgång

till detta. (JPEG format)

Maila detta till positiva.frovi@comhem.se eller cay.noren@comhem.se.

Positiva Frövis styrelse har avsutat sitt uppdrag med att avveckla föreningens verksamhet.

Ett av uppdragen har varit att fördelade de ekonomiska medel som fanns i föreningen.

De som erhållit ett bidrag är:

-Frövi Brukshundklubb, -Frövi Båtklubb, -Frövi Gymnastikförening,

-Frövi IK, -Frövi Missionsförsamling, Frövi Tennisklubb,

-Fröviortens Trädgårdsförening, -Näsby Församling,

-Näsby Hembygdsförening, -Pensionärenas Bowlingklubb,

-PRO Frövi, Frövi Sportfiskeklubb, -Frövifors Musikkår, -Vaktpatrullen.

Kvarvarande simmärken till FELLINGSBRO GYMNASTIK- OCH IDROTTSFÖRENING.


Med detta tackar styrelsen för Positiva Frövi för det förtroende vi visat under de gågna 25 åren.Ingen värme till konstgräset i Frövi.


Politikerna i Lindesberg har beslutat att konstgräsplanen som nu anläggs vid Fröjevi inte skall förberedas eller anslutas till fjärrvärmens returledning.  Detta innebär att de boende i Frövi inte får någon nytta av fjärrvärmen för sin fritidssektor. Det är underligt med tanke på att det är de boende i Frövi, som till största delen, har företagets immissioner i sin närmiljö. I centralorten har kommunen låtit innevånarna få ta del av möjligheten att utnyttja spillvärmen för att bl.a. värma upp badvattnet i Vargkällan och till och med hålla trottoarer och sittbänkar isfria och varma på vintern. Detta visar tydligt hur kommunens politiker ser på dess innevånare, beroende på var de bor.


Investeringen på Fröjevi blir genom denna handläggning från kommunens politiker en halvmesyr. Vi blir tvungna att konstatera att politikerna åter tycker de kan behandla människorna i orterna utanför centralorten med en klackspark. Vi som bor i Frövi kan visa vad vi tycker vid det nära förestående valet.


Många av de som ställer upp och bidrar till föreningens framtid blir säkert tveksamma till ett fortsatt engagemang när de nås av beslut som detta. Det gäller inte bara ledare utan även alla som offrar en del av sin fritid för att sälja/arrangera bingo för att dra sitt stå till den ekonomiska stacken.


Det skall bli intressant att se om Frövi IK drar tillbaka sitt stöd till konstgräsprojektet efter politikernas beslut.


Cay Norén


Föreningen Positiva Frövi upphör.

Vid det extra årsmötet, som dessvärre inte lockade så många deltagare var den stora frågan huruvida föreningen skulle läggas ned eller ej.

Efter en relativt kort debatt så beslutades det att föreningen efter många års verksamhet läggs ner.

Det har inte lyckats att få fram varken ny ordförande eller kassör.

Beslutades även att den avgående styrelsen erhåller fullmakt att avsluta verksamheten och besluta om fördelningen av föreningens samtliga tillgångar med prioritering på föreningar som har sin verksamhet i Frövi.

Rapportering av detta arbete kommer att ske via föreningens hemsida under innevarande år.

Vaktpatrullverksamheten kommer att fortsätta som vanligt.


Positiva Frövi har ny mailadress. Den är nu: positiva.frovi@comhem.se

eller

cay.noren@comhem.se

Via telefon nås vi nu bara på: 070 540 50 13