Aktuellt

 

 

Positiva Frövi

Bara 15 minuter till Örebro

Aktuellt i Positiva Frövi

Välkommen till hemsidan.

Här finner ni nyheter.

Orten Frövi presenteras.

Länkar och föreningsregister.

Foton o. filmer från miljöer, händelser m.m.

Du finner Evenemang, Facebook, Födelsedagar,

Väder, Tåg o. busstider på informationssidan.

 

E-post till: positiva.frovi@bahnhof.se

Hemsidan uppdaterad 2017-03-24

Ungdomsfest i Frövi Folkets Hus

lördagen 25 mars klockan 19.00.

Vänsterklicka här för mer information genom NA

Livsloppet med tipspromenad

arrangerades av Näsby församling den 20 mars.

Många hade hörsammat inbjudan.

Vänsterklicka här för att se bilder från träffen.

Krönika av Cay Norén 19 mars 2017

 

Nazisterna har åter kladdat ned i Frövi. De anser sig åter ha rätt att klistra upp sitt budskap på egendom som ägs av andra. Det är nog inte något annat att vänta av ett parti och dess medlemmar/sympatisörer, som säger sig ha rätt att förfölja och döda människor bara av den anledningen .............

Vänsterklicka här för att läsa hela krönikan.

Följande mail har idag 20 mars sänts till Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen.

 

Hej!

Följande inlägg har gjorts på Positiva Frövis facebook den 19 mars.

”Ingalill Nilsson Angående Tempo plan i Frövi! I fredags 17 /3 när det blåste kraftigt flög det en 4:a meter lång plåt ut på parkeringen .Som tur var så fanns det ingen bil eller person där. Det gäller alltså privat parkeringen vid Gullvivan! Nu måste något göras, innan det händer en olycka!”

 

Även er förvaltning måste inse att stora risker föreligger för människor och egendom så länge som ni inte kan hantera ärendet. Jag vet inte hur många gånger boende i Frövi har påtalat detta för er och trots detta har ni ignorerat farorna.

Jag önskar få ett besked från er var vi skall deponera avfallet när vi tar saken i egna händer och fraktar bort det.

Cay Norén

 

Ugglevecka

12 (18-26 mars). Ugglevecka. med bl.a. lördag 25 mars kl 21.00.

Ugglelyssnarkväll. Korvgrillning. Tag med vedträ!

Samling korset Svarttjärns- /Gubbmossvägen

Ansvarig Lennart Sandberg. Tel. 0581-31573.

Arr: Frövi fågelklubb

Köptrohet krävs för ett apotek i Frövi.

I lördagens NA publicerades att Kronans Apotek i Fellingsbro kommer att stängas. Det företag som driver apoteket säger att lönsamheten är för dålig för att driva Fellingsbros apotek vidare.

Detta visar att vi i Frövi måste visa köptrohet för att på sikt

ha ett lokalt apotek på orten.

U14 Cup i ishockey spelades i Arboga lördagen 11 mars 2017.

Deltagande lag: FFIK/Arboga, Linden Hockey, VIK Västerås,

Katrineholms HK, Gimo Hockey och Sala HK.

Vänsterklicka här för att se bildspel från grundomgågarna.

Vänsterklicka här för att se film från placeringsspelet

PRO möte 9 mars 2017 i Frövi Folkets Hus.

Information, lotterier, frågesport, fika stod på programmet förutom Åke Holt som underhöll denna gång. Han framförde ett mycket bra och bred repertoar som uppskattades av åhörarna.

Vänsterklicka här för att se film från mötet.

Vänsterklicka här för att läsa rapport från mötet av ordföranden.

Café Tallen bjöd på modevisning

tisdagen 7 mars 2017. Många hade sökt sig till Café Tallen

för att se på nya kläder inför våren och sommaren.

Vänsterklicka här för att se bilder från modevisningen.

Svar har inkommit 7 mars från SBB.

Rivningslov har beviljats för rivning av brandskadad Tempo i Frövi.

Vänlig Hälsning

Haris Akbari, Byggnadsinspektör

Samhällsbyggnadsförvaltningen Bergslagen

-------------------------------------------------------------------------------------------

Reflektioner med anledning av Lindesbergs kommuns tafatthet gällande Tempoplan.

Har kommunen vidtalat fastighetsägaren om sista datum för rivningslov?

Har kommunen gått vidare med datum för åtgärd?

Har kommunen gått vidare med föreläggande om vite?

Varför vänta till mars med åtgärd?

Har kommunen påbörjat utredning om möjlighet att genomföra rivning snarast?

Har kommunen börjat undersöka hur eventuell kostnad skall utkrävas av fastighetsägaren?

Nu torde väl kommunens välvillighet avseende tid för åtgärd vara över. Hög tid för verkställighet av åtgärd.

Allt detta borde kunna åtgärdas per omgående så att ärendet och skräpet ej belastar oss boende i Frövi längre än behövligt.

Ytterligare problem har tillkommit i form av avsaknad av belysning samt ingen som helst sandning vid halka.

Claes Lindnér o. Cay Norén

Dessa frågor har sänts till Samhällsbyggnad Bergslagen

 

"När världen kom till byn"

Måndag 6:e mars tog Café Bönan upp detta tema i nya berättelser, bilder, dans och kakor.

Ett fullt församlingshem tog del av detta så intressanta tema.

Vänsterklicka här för att se bilder från träffen.

 

Krönika 1 mars 2017 av Cay Norén

 

Förra veckan gjorde två ledande Sverigedemokrater ett inlägg i Wall Street Journal. Jag förutsätter att de i denna artikel skrev om de övergrepp och hot som representanterna för deras parti Sverigedemokraterna gjort i Sverige. De tog säkert upp hur valda representanter för detta ...............

Vänsterklicka här för att läsa hela krönikan.

Bowling något för dig?

En spännande och trevlig fredagsförmiddag för många Frövipensionärer.

Jag är en av ca 40 Frövipensionärer som är med i FBK (Frövibowlarna).

Vi är alla pensionärer men trots det så åker vi upp till Arenahallen i Linde varje fredag för att träna bowling. Som det sägs så ......................

Vänsterklicka här för att läsa hela inlägget.

 

Hinsebergsbron är nu klar för användning.

Efter flera förfrågningar klargör vi här varför vi inte har skrivit något om nya förskolan.

I samband med kommunens ”Öppet Hus” vid nya förskolan mailade Sara Eidevald, kommunikatör, kanslienheten, Lindesbergs kommun och framförde önskemål om att vi skulle sprida information om detta på vår hemsida. Detta önskemål tillmötesgick vi.

Dagen före öppet hus, på fredag, informerades om att förskolan invigts. Detta meddelades ut i alla kommersiella kanaler såsom radio, tv, webbtidningar och papperstidningar. Jag förmodar att kommunen hade bjudit in dessa till detta evenemang. Lindrigt sagt blev jag besviken att inbjudan bara gick till de stora massmediaföretagen. Vi som har hemsidor som bara bygger på ideellt arbete och spänner över ett mindre besöksområde var vid detta tillfälle inte intressant för kommunen som informationskanal.

Jag ställer mig frågan om det enbart är intressant för kommunen att be om hjälp vid tillfällen då det gagnar dem? Därför kommer jag att överväga om vår hemsida skall omfatta information från Lindesbergs kommun i fortsättningen.

Cay Norén

Webbansvarig

Positiva Frövi

Flera åsikter ang. Tempoplansområdet.

Vi börjar med området kring återvinningen:

Ishalkan är så omfattande att de som skall lämna skräp

återvänder hem med skräpet. Undrar var detta hamnar.

Inget ljus finns vid området så deponering på kvällstid är inte att rekommendera.

Området kring återlämningen är nedskräpat på ett sätt som inte tidigare skådats.

Fåglar och troligen råttor upphåller sig i resterna både vid återvinningen och brandresterna.

Brandresterna ligger fortfarande kvar.

Många som bor i Frövi frågar sig hur länge denna skamfläck i samhället skall finnas kvar. Den tidsfrist som kommunen har satt är snart till ända, se svaret nedan från kommunen, så frågan är fullt berättigad.

Hur läge skall vi boende Frövi vänta på åtgärd?

 

Reflektioner med anledning av svar från kommunen om Tempoplan.

Har kommunen vidtalat fastighetsägaren om sista datum för rivningslov?

Har kommunen gått vidare med datum för åtgärd?

Har kommunen gått vidare med föreläggande om vite?

Varför vänta till januari med åtgärd?

Har kommunen påbörjat utredning om möjlighet att genomföra rivning snarast?

Har kommunen börjat undersöka hur eventuell kostnad skall utkrävas av fastighetsägaren?

Nu torde väl kommunens välvillighet avseende tid för åtgärd vara över. Hög tid

för verkställighet av åtgärd.

Allt detta borde kunna åtgärdas per omgående så att ärendet och skräpet ej belastar oss boende i Frövi längre än behövligt.

Ytterligare problem har tillkommit i form av avsaknad av belysning samt ingen som helst sandning vid halka.

Claes Lindnér

 

 

Hej Cay,

Kommunen har informerat fastighetsägaren om att söka rivningslov och iordningsställa fastigheten. Det har ännu inte inkommit något lov. Nästa steg är att gå vidare med ett föreläggande att senast ett visst datum vidta åtgärder.

Om åtgärd fortfarande inte vidtagits när datumet passerat kan föreläggandet vidare förenas med vite.

Jag har varit i kontakt med Jesper Almlöf på kommunen som uttryckt att, om åtgärder inte är vidtagna i januari, utreda möjligheten för kommunen att genomföra rivningen, det behöver dock klargöras innan hur kostnaden för detta i så fall ska utkrävas av fastighetsägaren.

Processen kan dessvärre därför bli ganska lång innan åtgärd vidtagits.

Vänlig Hälsning

Isabella Lohse

Enhetschef stadsarkitektkontoret

Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning

0581 - 810 66

isabella.lohse@bmb.se

Fredag 14.00 Språkcafé börjar i Elimkykan.

Kom med och träna svenska. Vi tränar ord och fikar tillsammans.

Välkomna!

Lyckade pilotförsök växer i Frövi

I somras inleddes inleddes försök vid Billerud Korsnäs i Frövi i mindre skala med en ny teknik som gör kartongen starkare. Det har gått så bra att företaget beslutat att inleda fullskaliga försök i början av detta år.

Vänsterklicka här för mer information. via NA

Arbetarnas minnen

Pappersbrukmuséet i Frövifors har nu publicerat den första

av fyra filmer om gamla pappersbruket vid Frövifors.

Den bygger på intervjuer med personer som arbetade

på gamla bruket mixade med bilder/filmer från driften.

Vänsterklicka här om du önskar se filmen.

Nu är det klart!

Byggstart i april för nya Tallen.

Essinge Railport AB:s

utbyggnad är nu klar.

Det är en ansenlig byggnad på 1.500 kvm

som uppförts efter Norra Bangatan i Frövi.