Aktuellt

 

 

Positiva Frövi

Bara 15 minuter till Örebro

Aktuellt i Positiva Frövi

Bygg villan i Frövi bara 15 minuter till Örebro.

Välkommen till hemsidan.

Orten Frövi presenteras.

Länkar och föreningsregister.

Foton o. filmer från miljöer, händelser m.m.

Du finner Evenemang, Facebook, Födelsedagar,

Väder, Tåg o. busstider på informationssidan.

 

E-post till: positiva.frovi@comhem.se eller

cay.noren@comhem.se

Hemsidan uppdaterad 2018-05-14

 

Positiva Frövis hemsida.

Som ni alla känner till har föreningen Positiva Frövi upphört.

Föreningen styrelse beslutade under avvecklingen att hemsidan skall

skänkas till undertecknad.

Framtida utveckling för hemsidan kommer att meddelas senare.

Cay Norén

Sommaren är här.

Bilderna visar blommande Körsbärs- och Äppelträd.

Skön sommar säger jag.

11 bilrutor sönderslagna.

Natten mellan onsdag o. torsdag vid 3-tiden krossade

någon/några 11 bilrutor.

Detta har skett på bilar parkerade på Näsbygatan.

För en vecka sedan inträffade samma sak på Centralvägen.

År det individer boende i Frövi bör vi kunna spåra dem. Är det några som kommer hit är det svårare. Det verkar något besynnerligt om det är så genom att vi inte nås av någon information att detta sker på fler orter.

Ingen värme till konstgräset i Frövi.

 

Politikerna i Lindesberg har beslutat att konstgräsplanen som nu anläggs vid Fröjevi inte skall förberedas eller anslutas till fjärrvärmens returledning. Detta innebär att de boende i Frövi inte får någon nytta av fjärrvärmen för sin fritidssektor. Det är underligt med tanke på att det är de boende i Frövi, som till största delen, har företagets immissioner i sin närmiljö. I centralorten har kommunen låtit innevånarna få ta del av möjligheten att utnyttja spillvärmen för att bl.a. värma upp badvattnet i Vargkällan och till och med hålla trottoarer och sittbänkar isfria och varma på vintern. Detta visar tydligt hur kommunens politiker ser på dess innevånare, beroende på var de bor.

 

Investeringen på Fröjevi blir genom denna handläggning från kommunens politiker en halvmesyr. Vi blir tvungna att konstatera att politikerna åter tycker de kan behandla människorna i orterna utanför centralorten med en klackspark. Vi som bor i Frövi kan visa vad vi tycker vid det nära förestående valet.

 

Många av de som ställer upp och bidrar till föreningens framtid blir säkert tveksamma till ett fortsatt engagemang när de nås av beslut som detta. Det gäller inte bara ledare utan även alla som offrar en del av sin fritid för att sälja/arrangera bingo för att dra sitt stå till den ekonomiska stacken.

 

Det skall bli intressant att se om Frövi IK drar tillbaka sitt stöd till konstgräsprojektet efter politikernas beslut.

 

Cay Norén

 

Terrängserie

Frövi IK startade 2018-års Terrängserie 1 maj.

75 deltagare kom till start trots det ihållande regnet.

Till detta kom ett stort antal åskådare.

För er som missade första omgången kan anmäla er

på torsdag den 3 maj kl 18.00 för deltagande.

Vänsterklicka här för att se terrängseristarten.

 

Stort tack

till de som städat av vid återvinningscentralen vid f.d. Tempoplan.

För jävligt!

Nu ser det ut så här.

Så glädjen blev kortvarig

 

Föreningen Positiva Frövi upphör.

Vid det extra årsmötet, som dessvärre inte lockade så många deltagare var den stora frågan huruvida föreningen skulle läggas ned eller ej.

Efter en relativt kort debatt så beslutades det att föreningen efter många års verksamhet läggs ner.

Det har inte lyckats att få fram varken ny ordförande eller kassör.

Beslutades även att den avgående styrelsen erhåller fullmakt att avsluta verksamheten och besluta om fördelningen av föreningens samtliga tillgångar med prioritering på föreningar som har sin verksamhet i Frövi.

Rapportering av detta arbete kommer att ske via föreningens hemsida under innevarande år.

Vaktpatrullverksamheten kommer att fortsätta som vanligt.

 

Positiva Frövi har ny mailadress. Den är nu: positiva.frovi@comhem.se

eller

cay.noren@comhem.se

Via telefon nås vi nu bara på: 070 540 50 13