Aktuellt

 

 

Frövis

Hemsida

 

Aktuellt i Positiva Frövi

Välkommen till hemsidan.

Orten Frövi presenteras.

Länkar.

Foton o. filmer från miljöer, händelser m.m.

Du finner Evenemang, Facebook, Födelsedagar,

Väder, Tåg o. busstider på informationssidan.

 

E-post till: positiva.frovi@comhem.se eller

cay.noren@comhem.se

Hemsidan uppdaterad 2019-02-16

 

Här finner du evenemang i Frövi.

Vänsterklicka på den månad du önskar kolla.

Även i fortsättningen kommer evenemangen att läggas in på hemsidans Facebook. Detta sker några dagar före datumet för evenemanget.

 

Januari, Februari, Mars, April,

 

Maj, Juni, Juli, Augusti,

 

September, Oktober,

 

November, December

Erbjudande till föreningar i Frövi.

Förening som är verksam i Frövi har möjlighet att få evenemang och föreningsnyheter publicerade på denna hemsida och vidhängande Facebook.

Sänd det ni önskar få publicerad via mail: cay.noren@comhem.se eller positiva.frovi@comhem.se

 

Gör som Frövi IK.

Alla ni föreningar som genomför arrangemang är välkomna att

sända in några rader om detta och eventuellt bild.

Texten skall vara i Word och bilden i JPEG.

Maila detta till cay.noren@comhem.se eller positiva.frovi@comhem.se.

Träningsrapporter

 

Måndagen den 11 februari var det dags för träning för P17 och herrlaget. Träningen var förlagd till konstgräshallen Lindesberg och samlade 23 spelare. Kvällens målvakt Jimmy fick köra ett målvaktsprogram som målvaktstränare Magnus satt ihop på bästa sätt. Utespelarna delades upp i grupper och på ena planhalvan körde Paul en spelövning som krävde mycket rörelse medans Henrik körde en utmanarövning på andra planhalvan. Under kvällen fanns brandkårsfotboll med på schemat och också ett fyspass med bollen vid foten. Nu vilar vi under tisdagen innan vi fortsätter vår uppbyggnad med träning onsdag då vi börjar med ett löppass utomhus och sedan kör ett fotbollspass i konstgräshallen Lindesberg.

 

Jan-Erik Hultman

Lagledare

 

 

Onsdagen den 13 februari samlades 16 spelare för träning i Lindesberg. Träningen startade med ett 5km långt löppass utomhus innan vi gick in i konstgräshallen för att köra ett fotbollspass som varade i 1 timme. Kvällens två målvakter fick köra ett eget målvaktsprogram parallellt med att utespelarna körde övningar som alla bygger på teknik och rörelse. B la kördes en spelövning i temat ett eller max två tillslag med syfte att hela tiden vara spelbar genom mycket rörelse och ha förmågan att ha koll på med- och motspelare genom att hela tiden ha blick över spelet. Här bygger vi också upp kunskapen att styra varandra genom att hela tiden kommunicera med varandra. På schemat fanns också med en prestigefull stafett som vanns av det blåa laget efter vinst på målfoto. Paul hade också planerat in ett fyspass som avslutade en härlig kväll i Lindesberg - en kväll som var full med glädje vilket är en bra förutsättning för vårt lagbygge.

 

 

Jan-Erik Hultman

Lagledare

 

VÄNLIGA VECKA ÄR NU OCH BÖR ALLTID VARA.

Alla föreningar är välkomna att sända in referat eller artiklar om det som händer i deras förening. (Skriv i Word). Bifoga bilder om ni har tillgång

till detta. (JPEG format)

Maila detta till positiva.frovi@comhem.se eller cay.noren@comhem.se.

Positiva Frövis styrelse har avsutat sitt uppdrag med att avveckla föreningens verksamhet.

Ett av uppdragen har varit att fördelade de ekonomiska medel som fanns i föreningen.

De som erhållit ett bidrag är:

-Frövi Brukshundklubb, -Frövi Båtklubb, -Frövi Gymnastikförening,

-Frövi IK, -Frövi Missionsförsamling, Frövi Tennisklubb,

-Fröviortens Trädgårdsförening, -Näsby Församling,

-Näsby Hembygdsförening, -Pensionärenas Bowlingklubb,

-PRO Frövi, Frövi Sportfiskeklubb, -Frövifors Musikkår, -Vaktpatrullen.

Kvarvarande simmärken till FELLINGSBRO GYMNASTIK- OCH IDROTTSFÖRENING.

 

Med detta tackar styrelsen för Positiva Frövi för det förtroende vi visat under de gågna 25 åren.

 

 

Ingen värme till konstgräset i Frövi.

 

Politikerna i Lindesberg har beslutat att konstgräsplanen som nu anläggs vid Fröjevi inte skall förberedas eller anslutas till fjärrvärmens returledning. Detta innebär att de boende i Frövi inte får någon nytta av fjärrvärmen för sin fritidssektor. Det är underligt med tanke på att det är de boende i Frövi, som till största delen, har företagets immissioner i sin närmiljö. I centralorten har kommunen låtit innevånarna få ta del av möjligheten att utnyttja spillvärmen för att bl.a. värma upp badvattnet i Vargkällan och till och med hålla trottoarer och sittbänkar isfria och varma på vintern. Detta visar tydligt hur kommunens politiker ser på dess innevånare, beroende på var de bor.

 

Investeringen på Fröjevi blir genom denna handläggning från kommunens politiker en halvmesyr. Vi blir tvungna att konstatera att politikerna åter tycker de kan behandla människorna i orterna utanför centralorten med en klackspark. Vi som bor i Frövi kan visa vad vi tycker vid det nära förestående valet.

 

Många av de som ställer upp och bidrar till föreningens framtid blir säkert tveksamma till ett fortsatt engagemang när de nås av beslut som detta. Det gäller inte bara ledare utan även alla som offrar en del av sin fritid för att sälja/arrangera bingo för att dra sitt stå till den ekonomiska stacken.

 

Det skall bli intressant att se om Frövi IK drar tillbaka sitt stöd till konstgräsprojektet efter politikernas beslut.

 

Cay Norén

 

Föreningen Positiva Frövi upphör.

Vid det extra årsmötet, som dessvärre inte lockade så många deltagare var den stora frågan huruvida föreningen skulle läggas ned eller ej.

Efter en relativt kort debatt så beslutades det att föreningen efter många års verksamhet läggs ner.

Det har inte lyckats att få fram varken ny ordförande eller kassör.

Beslutades även att den avgående styrelsen erhåller fullmakt att avsluta verksamheten och besluta om fördelningen av föreningens samtliga tillgångar med prioritering på föreningar som har sin verksamhet i Frövi.

Rapportering av detta arbete kommer att ske via föreningens hemsida under innevarande år.

Vaktpatrullverksamheten kommer att fortsätta som vanligt.

 

Positiva Frövi har ny mailadress. Den är nu: positiva.frovi@comhem.se

eller

cay.noren@comhem.se

Via telefon nås vi nu bara på: 070 540 50 13