April 2020Frövis

Hemsida


Evenemang i Positiva FröviNi som har något arrangemang på gång

mejla in detta till oss för publicering utan kostnad.

Välkomna till många spännande upplevelser

inom föreningslivet i

Positiva Frövi

Bara 15 minuter till Örebro


 


April 2020

Torsdag 11:e Försäljningsstart för 2019-års Majblommor. Det är skolelever i Frövi som säljer dessa.