November 2019Frövis

Hemsida


Evenemang i Positiva FröviNi som har något arrangemang på gång

mejla in detta till oss för publicering utan kostnad.

Välkomna till många spännande upplevelser

inom föreningslivet i

Positiva Frövi

Bara 15 minuter till Örebro

 

November 2019

Fredag 1:a kl 19.00 - midnatt. Klubbhörnan ha röppet.

Plats: Korskyrkan.

Söndag 3;e kl 10.00 Gudstjänst i Korskyrkan med Eje Larsson Evelina Balke mfl, Nattvard. Livets frågor: Vad gör den helige Ande?

Lördag 2:a Alla helgons dag:

14.00 Andakt vid minnesstenen vid Näsby kyrka.    

18.00 Minnesgudstjänst, Näsby kyrka. Körsång.    

Söndag 3:e kl 18.00 Stillhet och ro, Näsby kyrka 

Tisdag 5:e kl 10.00 cirkel där släktforskningens värld öppnar sig för dig.

Ring cirkelledare Solan tel 070 425 45 74 för information.

Tisdag 5:e kl 14.00 - 16.00 Bangolf i källaren under tandläkaren (LIBO-lokalen).

Spelas varje tisdag. PRO bjudes på fika. Alla välkomna.

Tisdag 5:e kl 19.00 Bingo i Folkets Hus Frövi. Väntbingo från 18.30.

Välkomna till en trevlig bingokväll i Frövi IK regi.

Onsdag 5:e kl 09.00 Promenadgruppen samling vid rosa soffan.

Fika i församlingshemmet efter promenaden.

Onsdag 6:e kl 14.00 Andakt Solliden, Korskyrkan.

Onsdag 6:e kl 14.30 Bingon på Tallen. Återkommer  varje onsdag.

Alla hälsas välkomna till en stunds trevlig samvaro med fika och bingo.

Inbjudan till livshanteringskursen

Att hantera stress och främja hälsa

Kursen omfattar tre tillfällen. Innehållet är en blandning av teori, gemensamma reflektioner och individuella övningar. Vi undersöker strategier och möjligheter för att konkret ta steg mot det liv vi vill leva. Som deltagare uppmuntras du även att öva hemma mellan varje kurstillfälle.

Följande är några av de teman vi kommer arbeta kring under kursen:

  • Hur kan vi främja hälsa?
  • Vad är stress och vad händer i kroppen när vi är stressade?
  • Självreglerande kropps- och andningsövningar
  • Hur kan vi förhålla oss till de motgångar som är ofrånkomliga i vårt dagliga liv?
  • Vad bör vi acceptera och vad kan vi förändra?
  • Vad tycker jag är viktigt och vad ska mitt liv stå för?
  • Att identifiera vad jag som kursdeltagare vill ska finnas med i mitt liv inom livets olika områden.

 

Kursen baseras på kunskap från forskning inom Acceptance and Commitment Therapy/Training (ACT) samt Basal Kroppskännedom.

Deltagande kostar 100 kr per gång, frikort gäller

 

Lokal:         Fysioterapin, Freja VC, Fellingsbro

Datum:       191106, 191113 och 191120

Tid:            15.00 – 17.00

Ledare:      Tuula Matilainen, leg fysioterapeut Freja VC   Tel  0581-84909

                  Maria Helge, kurator Freja VC

                 

Anmälan: till Tuula Matilainen eller via din behandlare

Torsdag 7:e kl 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00 och 18.00 - 20.00 

Mattcurling i Frövi Folkets Hus. Spelas varje torsdag.

Avgift 20:-/gång. Prova på gratis varje gång 10 minuter före tiden.

PRO bjuder på fika.

Välkomna

Torsdag 7:e kl 14.30 Andakt Tallen Näsby församling. PRO fixar fikat.

KBT-inriktad sömngrupp/skola


Gruppen riktar sig till dig med sömnproblem/sömnstörning.

Vår sömngrupp startar onsdagen den 7 november 2019, kl. 15.00 -17.00 på Vårdcentralen.
De som kommer med i gruppen kommer få en kallelse hemskickad ca 2 veckor innan gruppstart!
Gruppen träffas 5 gånger: 7/11, 13/11, 21/11, 28/11 och 5/12 med reservation för vissa ändringar. 
Du får ett material för alla fem behandlingstillfällen. Kursen är både psykopedagogisk och innebär hemuppgifter.
Det är viktigt att du kan närvara vid minst 3 av grupptillfällena för att få något ut av behandlingen.


Anmälan: För att delta i gruppen behöver du göra en anmälan via tfn 0581-62 86 20 eller anmäla dig i receptionen. Kostnad: 100 kronor per tillfälle, frikort gäller. Återbud senare än 24 timmar innan kurstillfället/uteblivet besök debiteras med 200 kronor, frikort gäller inte. 

Välkommen!

Magnus Edvinsson och Helena Skogh

PTP-psykologer vid Freja vårdcentral

Torsdag 7:e kl 19.00 Månadsmöte i Klubblokalen Pappersbruksmuseet, Frövifors. Torbjörn Arvidson visar och berättar. Kvällens tema ”Naturupplevelser år 2019”.

Ansvarig Anders Hjerling. Tel 072-305 86 90.

Fredag 8:e kl 19.00 - midnatt. Klubbhörnan har öppet.

kl  20.30 Bön och lovsångsandakt för alla i samband med Clubhörnan!

Plats: Korskyrkan.

Lördag 9:e kl 08.00 Aktuell lokal. Samling församlingshemmet Näsby kyrka. Ansvarig Bo Dahlström. Tel. 0581-32213.

Söndag 10:e kl 10.00 Mässa, Näsby kyrka     

Söndag10:e kl 10.00 Gudstjänst med Bo Wettéus, Helena Balke mfl

Livets frågor: Hur kan jag stå emot det onda?

Tisdag 12:e kl 10.00 cirkel där släktforskningens värld öppnar sig för dig.

Ring cirkelledare Solan tel 070 425 45 74 för information.

Tisdag 12:e kl 14.00 - 16.00 Bangolf i källaren under tandläkaren (LIBO-lokalen).

Spelas vaje tisdag. PRO bjudes på fika. Alla välkomna.

Tisdag 12:e kl 14.30-16.00 Café Tallen.  Underhållning: Sonja Hellström Duo sång, dragspel 

Alla välkomna till en fika och en trevlig stund. 

 

Tisdag 12:e kl 19.00 Bingo i Folkets Hus Frövi. Väntbingo från 18.30.

Välkomna till en trevlig bingokväll i Frövi IK regi.

Onsdag 13:e kl 10.00 startar cirkeln allvetarna/ provetarna på Frövi bibliotek. Cirkeln är gratis. Cirkelledare Inger Myrström. Alla Välkomna

PRO Frövi

Onsdag 13:e kl 09.00 Promenadgruppen samling vid rosa soffan.

Fika i församlingshemmet efter promenaden.

Onsdag 13:e kl 14.00 Andakt Solliden, Näsby församling.

Onsdag 13:e kl 14.30 Bingon på Tallen. Återkommer  varje onsdag.

Alla hälsas välkomna till en stunds trevlig samvaro med fika och bingo.

Onsdag 13:e kl 19.00 Årsmöte Fröviortens Trädgårdsförening i Korskyrkan.

Föreläsning, föreningen bjuder på kaffe, lotteri.

Arr: Fröviortens Trädgårdförening.

Torsdag 14:e kl 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00 och 18.00 - 20.00 

Mattcurling i Frövi Folkets Hus. Spelas varje torsdag.

Avgift 20:-/gång. Prova på gratis varje gång 10 minuter före tiden.

PRO bjuder på fika.

Välkomna

PRO Frövi

Torsdag 14:e kl 13.30 Föreningsmöte PRO Frövi i Folkets Hus Frövi.

Underhållning: Jonas Amcoff, Information, fika, lotter.

Fredag 15:e kl 19.00 - midnatt. Klubbhörnan ha röppet.

Plats: Korskyrkan.

Söndag 17:e kl 10.00 Gudstjänst, Näsby kyrka 

Söndag 17:e kl 10.00 Gudstjänst med Lars-Erik Jonsson, Kerstin Schönström mfl

Info om ”Goda nyheter” (tidigare Gideoniterna)

Tisdag 19:e kl 10.00 cirkel där släktforskningens värld öppnar sig för dig.

Ring cirkelledare Solan tel 070 425 45 74 för information.

Tisdag 19:e kl 14.00 - 16.00 Bangolf i källaren under tandläkaren (LIBO-lokalen).

Spelas vaje tisdag. PRO bjudes på fika. Alla välkomna.

Tisdag 19:e kl 19.00 Bingo i Folkets Hus Frövi. Väntbingo från 18.30.

Välkomna till en trevlig bingokväll i Frövi IK regi.

Onsdag 20:e kl 10.00 - 12.00 startar cirkeln Telefon och Plattkurs på Frövi bibliotek. Cirkeln är gratis. Cirkelledare Rolf Iversen. Alla välkomna.

PRO Frövi 

Onsdag 20:e kl 09.00 Promenadgruppen samling vid rosa soffan.

Fika i församlingshemmet efter promenaden.

Onsdag 20:e kl 14.00 Andakt Solliden, Korskyrkan.

Onsdag 20:e kl 14.30 Bingon på Tallen. Återkommer  varje onsdag.

Alla hälsas välkomna till en stunds trevlig samvaro med fika och bingo.

Torsdag 21:a kl 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00 och 18.00 - 20.00 

Mattcurling i Frövi Folkets Hus. Spelas varje torsdag.

Avgift 20:-/gång. Prova på gratis varje gång 10 minuter före tiden.

PRO bjuder på fika.

Välkomna

Torsdag 21:e kl 14.30 Trivselträff på Tallen med Korskyrkan. PRO fixar fikat.

Fredag 22:a kl 19.00 - midnatt. Klubbhörnan ha röppet.

Plats: Korskyrkan.

JULMARKNAD (23-24 NOV)

Julmarknaden på Frövifors Pappersbruksmuseum har blivit en uppskattad tradition och besöks årligen av över 3000 besökare. Evenemanget anordnas sedan 2001 under helgen före 1:a advent. 2019 hålls julmarknaden den 23-24 november kl 10.00-16.00.

Julmarknaden lägger fokus på kvalitet och hantverk och hålls både inom- och utomhus i Frövifors Pappersbruksmuseums spännande industrimiljö.

Evenemanget arrangeras av Frövifors Pappersbruks Musei Vänner i samarbete med Frövifors Pappersbruksmuseum. Vid frågor eller bokning av bord kontakta Åke Olsson på tel: 070-344 17 67.

Lör-Sön 23:e + 24:e Frövifors Julmarknad.

Försäljning av holkar, vykort, böcker mm.

Ansvarig Bo Dahlström. Tel. 0581-32213.

Söndag 24;e kl 10.00 Mässa, Näsby kyrka 

Söndag 24:e kl 10:00  Bibelstudium – Kolosserbrevet – med Eje Larsson

kl 16:30    KONSERT med Barnkören mfl (efter Frövifors Julmarknad slut)

Tisdag 26:e kl 10.00 cirkel där släktforskningens värld öppnar sig för dig.

Ring cirkelledare Solan tel 070 425 45 74 för information.

Tisdag 26:e kl 14.00 - 16.00 Bangolf i källaren under tandläkaren (LIBO-lokalen).

Spelas vaje tisdag. PRO bjudes på fika. Alla välkomna.

Tisdag 26:e kl 14.30-16.00 Café Tallen.  Underhållning: Lotta Martinsson

50-60 tals sånger

Alla välkomna till en fika och en trevlig stund.  


Tisdag 26:e kl 19.00 Bingo i Folkets Hus Frövi. Väntbingo från 18.30.

Välkomna till en trevlig bingokväll i Frövi IK regi.

Onsdag 27:e kl 10.00 startar cirkeln allvetarna/ provetarna på Frövi bibliotek. Cirkeln är gratis. Cirkelledare Inger Myrström. Alla Välkomna

PRO Frövi

Onsdag 27:e kl 09.00 Promenadgruppen samling vid rosa soffan.

Fika i församlingshemmet efter promenaden.

Onsdag 27:e kl 14.00 Andakt Solliden, Näsby församling.

Onsdag 27:e kl 14.30 Bingon på Tallen. Återkommer  varje onsdag.

Alla hälsas välkomna till en stunds trevlig samvaro med fika och bingo.

Torsdag 28:e kl 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00 och 18.00 - 20.00 

Mattcurling i Frövi Folkets Hus. Spelas varje torsdag.

Avgift 20:-/gång. Prova på gratis varje gång 10 minuter före tiden.

PRO bjuder på fika.

Välkomna

Torsdag 28:e kl 14.30 Andakt Tallen Näsby församling. PRO fixar fikat.

Fredag 29:e kl 19.00 - midnatt. Klubbhörnan ha röppet.

Plats: Korskyrkan.