November 2019Frövis

Hemsida


Evenemang i Positiva Frövi


November 2019

Onsdag 13:e kl 19.00 Årsmöte Fröviortens Trädgårdsförening i Korskyrkan.

Föreläsning, föreningen bjuder på kaffe, lotteri.

Arr: Fröviortens Trädgårdförening.

PRO Frövi

Torsdag 14:e kl 13.30 Föreningsmöte PRO Frövi i Folkets Hus Frövi.

Underhållning: Jonas Amcoff, Information, fika, lotter.

Det webbhotel som vi är ansluten till har inför nya regler för uppdateringar.

För att lära mer om dessa möjligheter använder vi tillfälligt denna sida som träningsobjekt. Nedan skrivna är sådant material.


  PRO Frövi

Vänsterklick på rubriken ovan för att komma till pro frövi

PRO Frövi

PRO Frövi


Ni som har något arrangemang på gång

mejla in detta till oss för publicering utan kostnad.

Välkomna till många spännande upplevelser

inom föreningslivet i

Positiva Frövi

Bara 15 minuter till Örebro