September 2019

 

 

Frövis

Hemsida

 

Evenemang i Positiva Frövi

 

 

Ni som har något arrangemang på gång

mejla in detta till oss för publicering utan kostnad.

Välkomna till många spännande upplevelser

inom föreningslivet i

Positiva Frövi

Bara 15 minuter till Örebro

 

September 2019

Lördag 7:e kl 11.00 - 14.00 Skördefest i samverkan med Fröviortens Trädgårdsförening vid Mariedals Hembygdsgård.

Tag med överskott av trädgårdens skörd.

Kaffeservering.

 

Lördag 14:e kl 10.00 - 14.00 Fågeltornets dag vid Hagaberg.

Ansvarig Anders Hjerling. Tel. 072-305 86 90.