Äldreomsorg o. vårdFrövis

Hemsida


Äldreboende och åldringsvård

Solliden

Tallen

För den äldre generationen är den väl sörjt. Servicehuset Tallen är centralt beläget och byggdes 1990-91. Beslut har tagits om utbyggnad med ytterligare 28 lägenheter.

Det gamla ålderdomshemmet Solliden byggdes om under 1994 till en fullt modern anläggning för våra gamla och sjuka.

Hemtjänsten är väl utbyggd.

Kontakter angående äldreomsorgen förmedlas på

tel: 0581-83401 till Tallen och 0581-834 20 till Solliden.

Äldreomsorgen i Lindebergs kommun

Väntjänsten är verksam i Frövi, liksom pensionärsorganisationer.

Bilder från äldreboende finns under "Bilder" sedan "Äldreboende"


Hjärtstart.

Utrustning för detta finns på följande platser i Frövi:

Fröjevi, Församlingshemmet, ICA Näsbyhallen.