Publicerade artiklar t.o.m. september 2019Frövis

Hemsida


Publicerade artiklar på

Positiva Frövis hemsida.

Producerat t.o.m. september 2019.

För att se publicerat fr.o.m. oktober 2019  Vänsterklicka här.


Senast publicerat överst.


Rapport från medlemsmöte i PRO Frövi 9 maj 2019.

 

Mötet var denna gång förlagt till Fröjevi idrottsplats i Frövi. 40 medlemmar slöt upp trots det blåsiga och svala vädret. Detta var glädjande. Positiva omdömen att arrangera möte på Fröjevi framfördes.

Alla erbjöds att gå en tipsrunda. De bästa resultaten premierades med skraplottvinster.

Information om Boule spelet lämnades och alla fick prova på detta.

Gympaövningar som alla kan genomföra hemma under sommaren presenterades. Likaså fick de som önskar prova på de träningsredskap som finns vid lekplatsen på Fröjevi.

Grillad korv med bröd smakade bra och gillades av alla. Det gällde även kaffetåren med godisbit som serverades inne i serveringen på Fröjevi. I samband med detta informerade resekommittén om kommande resor.

Ordförande talade om inkomna tackkort efter uppvaktningar, TBE vaccination, cykelturen som PRO bjuder in till varje onsdag kl 10.00 uppmanade han alla att delta i. 

Dragning och vinstutdelning på sålda lotter. 

Ordförande tackade alla deltagare och önskade en skön sommar. 

Rapport från PRO möte den 11 april 2019.


75 personer deltog vid mötet på Folkets Hus när ordförande hälsade välkommen.

Sju nya medlemmar hälsades välkomna till föreningen. Detta är mycket glädjande.

Catrine Thessén och Elisabeth Adamsson från Frövi Vårdcentral redogjorde för införandet av

”Drop In” och tankarna bakom detta. Öppentider är mån- torsdag kl 09.30 – 11.30. Fortfarande är verksamheten under uppbyggnad så de önskar få uppslag på förbättringar.

Vaccination mot Fästingar sker den 16 maj kl. 9-15.30. Vaccinationsbussen utför detta. Om första sprutan skall tas - kontakta vårdcentralen före besöket i bussen.

Äldremottagningen, placerad i F-bro, för de över 75 år togs upp för information. Vårdsamordnarens uppgifter förklarades. Samordnad individuell plan (SIP) vad detta står för och dess innebörd klargjordes.  Mötesdeltagarna var tacksamma för den fina och strukturerade informationen. Så beröm till Catrine och Elisabeth.

Irene fixade gympan som är uppskattat av deltagarna. En skön avslappning vid mötet.

Ägg, sill, smörgås och fika lät sig deltagarna väl smaka av.

Rapporter från Distriktets årskonferens lämnades av Sune. Ture redogjorde för reseförslag till Vingåker. Anmälan tas emot vid majmötet. Förutom denna finns ett större utbud på resor till evenemang och sevärdheter. Kontakta resekommittén för information.

Carl-Gustav talar om ”Må bra dagar” i Kumla. Föreningen kommer att representeras av minst två lag. Om fler önskar delta skall detta anmälas senast 29 april. Golf och fototävlingar kommer att arrangeras kontakta Åke för mer information.

Boule och cykling startar sin verksamhet under maj. Mer info om detta på hemsidan.

Majmötet arrangeras den 9:e på Fröjevi. Vi grillar korv och fikar. Tipspromenad erbjuds och träningsutrustningen vid lekplatsen kan testas. Ett kortare gympapass med Irene genomförs.

Önskas skjuts ring Rolf 070 832 06 89. Vid dåligt väder träffas vi i Folkets Hus.

Mötet avslutades med lottdragning och utlottning av vinster på inträdesbiljetten.

Styrelsen

Rapport från PRO möte 14 mars 2019 i Frövi Folkets Hus.


PRO Frövi genomförde marsmötet den 14:e i Frövi Folkets Hus med 50 deltagare.

Ordförande informerade om de nya möjligheterna som införts vid Frövi Vårdcentral. Bl.a. har

Dropp-In införts. Vid mötet den 11 april kommer personal från Vårdcentralen och berättar om nyheterna vid Frövi Vårdcentral.

Inger Myhrström berättade om deltagandet i PRO Vetarna för norra länsdelen. Förutom Inger deltog Irene Jansson och Birgitta Fällgren i laget från Frövi. De placerade sig på en hedersam 3:e plats.

Information om trafiken lämnades av Carl-Gustav Myhrström som talade om faror vid övergången från vinter till sommar. Ture Larsson informerade om tänkta resor. Detta återkommer vid aprilmötet.

För dagens underhållning svarade Leif Einar. De spelade och sjöng en blandad repertoar slagdängor på ett mycket bra och uppskattat sätt. Dessa musiker kan rekommenderas.

Fika bestående av hembakade bullar och kakor serverades av kaffegruppen.

Vid aprilmötet arrangeras ”äggsexa”. Ta med ägg, vi bjuder på sill och smörgås.

Mötet avslutade med lotteridragning till glädje för en del.

Brev från Daniel Andersson, Riksdagsman från Frövi


Veckorna flyger iväg och vi ser stundvis att våren visar sig, jag reser mellan Frövi och Stockholm i veckorna och ser landskapet utanför ändra sig.

En månad har nu gått på mitt uppdrag som riksdagsledamot, intrycken är många och mötena lika så men man slås ändå varje dag vilket förtroende man har fått, det är extra roligt att väl på hemma plan att man kommer fram och vill prata och ställa frågor så fortsätt med det.


Men och vad gör jag i riksdagen?

Ena dagen kan det vara svarande på mail och kontakta samt planera besök, medans andra kan vara fulla med möten från tidig morgon till sen kväll.

Jag hade ett oerhört trevlig möte med den schweiziske ambassadören på ett kvällsmöte, där vi pratade om infrastrukturens likheter och olikheter landen emellan, väldigt intressant och givande.


Min plats i riksdagen är ledamot i konstitutionsutskottet med ansvar för EU-frågor samt suppleant i Näringsutskottet.

Min huvudsyssla kommer att ligga på konstitutionsutskottet där granskning och säkerställning att allt sköts ”by the books” så att säga och då kopplat till EU-frågor, detta är för mig personligen ett intresseområde vilket gör att det känns extra roligt att få företräda just de frågorna, mer om just de delarna kommer längre fram om intresse för fortsatta rapporter finns.


Vecka 8 som vi är i nu har det varit plenifritt i riksdagen och det innebär att det inte sker några omröstningar, det gav mig större möjlighet att besöka en del av länets kommuner för att lyssna och höra mig för hur arbetet går på lokalnivå.

Jag besökte Lindesberg, Hällefors, Degerfors och Lekeberg men även ett radiobesök blev det i veckan där man ville veta mera om vem är Daniel Andersson från Frövi? Men sen ska vi inte glömma alla allmänna samtal som blivit denna vecka, över en fika, i kön på affären och det påminner oss om hur viktigt det är att hålla samtalet igång och hur många som verkligen är intresserade.


Jag vill skicka ett stort tack för att ni stöttat och trott på mig det är tack vare er jag fått möjligheten att företräda oss, det här är inget som är en persons verk utan många engagerade människor har gjort detta möjligt så tack!


Nu går vi mot helg och jag ska nog hinna med en kaffe eller två på det lokala fiket, jag hoppas att vi ses och ni får alla ha en trevlig helg!


Hälsningar Daniel Andersson, riksdagsledamot (S), Frövibo


 Rapport från PRO Frövis Årsmöte 2019


Torsdag 14:e februari genomförde PRO Frövi sitt årsmöte i Folkets Hus med 50-tal deltagare. Parentation inledde mötet.  Styrelsen fick ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Irene ledde ett lättare gympapass där alla kunde hänga med. Sven-Olov Svensson svingade klubban och underhöll med att pröva besökarnas kunskaper i musik. 


Följande personer har nu uppdrag inom föreningen. Styrelsen: Rolf Iversen ordförande o. studieorganisatör, Sol-Britt Henningsson kassör, Åke Svensson sekreterare, Sune Lindblad, Göran Karlsson, Marianne Liljegren och Carl-Gustav Myhrström. Ersättare: Lars Pettersson, Ture Larsson, Inger Myhrström och Sören Helsing.


Revisorer: Lars-Olov Törnkvist och Renate Hermansson. Ersättare: Rolf Eriksson och Åke Johansson.


Ombud Distriktet: Rolf Iversen och Sune Lindblad. Ersättare: Sol-Britt Henningsson.


Programkommittén: Sten Sjöberg, Toivo Eriksson och Sune Lindblad. Ombud KPR: Rolf Iversen. Ersättare Carl-Gustav Myhrström. Resekommittén: Sune Lindblad och Ture Larsson.


Hemsideadministratörer: Cay Norén och Åke Svensson. Trafik ombud: Carl-Gustav Myhrström och Sune Lindblad.  Motionskommittén: Göran Karlsson och Åke Svenson.  Kvinnliga hobbyn: Birgit Gustavsson. Tallen-verksamheten: Birgitta Karlsson. Kaffekommittén: Irene Jansson, Birgitta Fällgren och Siri Pettersson. Försäkringsrådgivning: Styrelsen. Medlemsansvarig: Åke Svensson.   Medlemsvärvare: Lars Frejd. Mötesvärdar: Laila Pettersson och Marianne Liljegren.  Valberedning: Vakant.


Följande avtackades för sina insatser i föreningen: Claes o. Inger Lindnér, Yvonne Kjällberg och Ragnhild Johansson.


Mötesdeltagarna bjöds på smörgåstårta och kaka till kaffe. Lotteridragning och vinstutdelning avslutade ett trevligt årsmöte.Referat från PRO möte i Frövi

Årets första medlemsmöte i PRO Frövi den 10 januari samlade 50 deltagare.  De fick njuta av risgrynsgröt och fruktsoppa tillagat på Elmas smakfulla sätt. Kaffe och pepparkaka bjöds också.

Gary D Pearson framförde Elvismelodier m.m. på ett sätt som blev bejublat.

Information om rätten till bostadstillägg lämnades på ett redigt och bra sätt.

Kommande kursverksamheter i ”Allmänkunskap” startar 16 januari kl. 10.00 och kännedom om ”Telefoner” startar 23 januari kl. 10.00 båda i Frövi bibliotek.

Vidare informerades om PRO aktiviteterna: Bingo på Tallen onsdagar kl. 14.30, Café Tallen datum 22/1, 5/2, 26/2, 12/3, 26/3, 16/4 och 7/5 alla kl. 14.30, Kvinnliga hobbyn måndagar kl. 9.30, Bangolf tisdagar kl. 14.00, Mattcurling torsdagar kl. 10.00, 14.00 och 18.00.

Föreningens Årsmötet är den 14 februari kl. 13.30. Medlemmarna uppmanas komma med nomineringar inför detta.  S-O Svensson ställer kluriga musikfrågor på årsmötet.

Mötet innehöll ett gympapass lett av Irene.

Dragning på sålda lotter till glädje för en del och besvikelse för andra avslutade mötet.


Ingen värme till konstgräset i Frövi.


Politikerna i Lindesberg har beslutat att konstgräsplanen som nu anläggs vid Fröjevi inte skall förberedas eller anslutas till fjärrvärmens returledning.  Detta innebär att de boende i Frövi inte får någon nytta av fjärrvärmen för sin fritidssektor. Det är underligt med tanke på att det är de boende i Frövi, som till största delen, har företagets immissioner i sin närmiljö. I centralorten har kommunen låtit innevånarna få ta del av möjligheten att utnyttja spillvärmen för att bl.a. värma upp badvattnet i Vargkällan och till och med hålla trottoarer och sittbänkar isfria och varma på vintern. Detta visar tydligt hur kommunens politiker ser på dess innevånare, beroende på var de bor.


Investeringen på Fröjevi blir genom denna handläggning från kommunens politiker en halvmesyr. Vi blir tvungna att konstatera att politikerna åter tycker de kan behandla människorna i orterna utanför centralorten med en klackspark. Vi som bor i Frövi kan visa vad vi tycker vid det nära förestående valet.


Många av de som ställer upp och bidrar till föreningens framtid blir säkert tveksamma till ett fortsatt engagemang när de nås av beslut som detta. Det gäller inte bara ledare utan även alla som offrar en del av sin fritid för att sälja/arrangera bingo för att dra sitt stå till den ekonomiska stacken.


Det skall bli intressant att se om Frövi IK drar tillbaka sitt stöd till konstgräsprojektet efter politikernas beslut.


Cay Norén


Ordföranderapport från PRO möte 14 december 2017.

Medlemsmötet 14 de hölls i Folkets Hus och lockade nästan 60 deltagare.

En kort information om ändringar i vissa försäkringar gavs, detta kommer att meddelas närmre på föreningens hemsida.

Mötet kunde glädja sig åt 2 nya medlemmar som hälsades välkomna med applåder.

Dagens stora begivenhet var givetvis jultallriken som ett flertal styrelsemedlemmar tillagat.

Av kommentarer att döma så lät deltagarna sig väl smaka.

Både före och efter jultallriken så underhöll Jonas Amcoff, före maten så var det i huvudsak julsånger och sånger som hör julen till.

Efter maten så var det blandad sång och musik, gitarr och munspel, detta lockade till lite allmän allsång och joddlande till allas skratt och glädje.

Att det var första gången Jonas underhöll Frövi PRO tyckte de flesta var lite kul, men knepigt.

Oavsett detta så var detta en trevlig bekantskap att göra enligt alla.

Därefter var det som vanligt lite gympa, för att inte slappna av helt.

Ordförande underhöll med lite tankenötter att fundera över, konstaterade att det måste till lite klurigare frågor, frågenivå n måste höjas lite tyckte han.

Därefter avslutades det med lotteridragning med några vinnare och dessvärre även några som inte vann.

Det var även ett lotteri med vinst på entrébiljetten, vinsten var en tygväska till en lycklig vinnare.

Mötet avslutades med att alla till önskades en God Jul & Gott Nytt År

Claes Lindnér Ordförande


Rapport från PRO möte 9 november 2017


Medlemsmötet samlade runt 50 deltagare som hälsades välkomna.

Budget för 2018 antogs medförande en oförändrad medlemsavgift.

Efterlystes  ånyo personer som Valberedare, dessa har saknats en längre tid.

Diverse information om resor samt studier m.m presenterades.

Det delades ut material gällande Dagrehabilitering inom Kommunen samt vad som finns i Frövi.

Hässleby Anders underhöll med sång och musik, vilket uppskattades mycket.

Påmindes om att det blir Jultallrik vid kommande möte i december, kostnaden blir då  60:- dessutom måste föranmälan ske till 31103 senast den 11 december.

Vi kommer även detta år att sköta kaffeserveringen på årets julmarknad på Frövifors Bruk, de som vill hjälpa till ombeds kontakta Sol Britt.

Mötet rundades av med att dela ut vinster till de som lyckan stod bi i lotteriet, priser var antingen kaffe eller PRO:s skraplotter, medförande en ytterligare chans till vinst.


Cay  NorénArtikel av Cay Norén.


Verka för Tiggeriförbud i Sverige – beslutades av Moderatstämman i Örebro på fredagen.


Sverigedemokraterna har hittills varit det enda partiet i Riksdagen som varit för ett tiggeriförbud i landet. Att de intagit denna ställning är inget att undra över. Detta parti har inte förstått att det finns fattiga människor i Sverige och i världen. De har heller ingen förståelse för att delar av de fattigaste måste tigga för sin överlevnad. Klassisk Nazistiskt ställningstagande mot en grupp av människor.


Det är desto mer förvånande att Moderaterna GULLAR i fler och fler frågor med detta parti. Det har gått så långt att de till och med är beredda att göra sig beroende av ett parti med Nazistiska rötter för att komma åt makten i Rosenbad.

Jag blir skrämd av hur Moderaterna som säger sig vara för demokrati kan GULLA med Sverigedemokraterna med dess politikers mycket tveksamma uppförande och bakgrund. 

Det är detta GULLANDE som utgör en mycket större risk för en sund demokratisk utveckling än några hundra tiggare utanför butiker i Sverige.


Tiggaren utanför ICA i Frövi är en av dessa personer som Moderaterna tycker utgör en så stor fara för landet så ett förbud att sitta där med sin mugg, sitt leende och hjälpande hand är befogad.

Vi som inte störs av denna person, och som ger oss en hjälpande hand när vi har behov av det, måste vi i så fall vi be att ställa en mugg ensam vid stolen så kan vi lägga i en slant trots att han inte sitter och tigger. Om han inte får hämta insamlade pengar själv kan någon av oss, som inte behöver tigga för att överleva, tömma muggen och överlämna slantarna till honom. 


Cay NorénOrdföranderapport från PRO möte 12 oktober 2017

Medlemsmötet i torsdags avlöpte bra. Vi kunde glädja oss åt ca 75 deltagare.

Dagens gästföreläsare var Verksamhetschef: Raija Spjuth från kommunen som på ett mycket förträffligt vis gick igenom åtskilliga frågor avseende hemtjänsten. Även information gällande allmänt om Vård och Omsorg presenterades, t.ex. särskilda boenden, korttidsboende mm. Deltagarna gavs även tillfällen att ställa frågor som till del gavs svar på. Vissa frågor ska Raija ta med sig och återkomma med svar eller påpeka till berörda personer. Enligt utsago så var det mycket bra som framfördes av Raija.

Dagens underhållare var De Va Då orkestern som spelade så det stod härliga till, det blev frågesport av den framförda musiken. Ingen lyckades få alla rätt, varför det lottades ut vinster i form av Ananas och Mango.

Det var 5 mycket bra musiker som avtackades med varsin blomma.

Gavs information om diverse kurser som är på gång, Frövi förr och nu startar den 17 okt, minigolfen startar nu på tisdag kommande vecka.

Intresserade kunde anmäla sig till diverse resor som kommer.

Påpekade även vikten av att få fram en valberedning detta är ett måste enligt ordföranden. Detta är en mycket väsentlig fråga för föreningen, den måste lösas och mycket hänger på detta. Är vi måna om föreningen och önskar den ett fortsatt liv så finns det inga alternativ, kandidater måste fram.

Det bads även om hjälp till årets julmarknad på Frövifors i november.

Ture L informerade om Julbordsresa och intresserade kan vända sig till honom per telefon.

ABF erbjuder kurser i mobiltelefoni samt att använda sig av surfplattor, observeras skall att dessa kurser då är utan kostnad. Blir det tillräckligt många så kan utbildningen förläggas i Frövi.


Något som inte presenterades på mötet var att kommunen kommer att ha ett möte i Frövi gällande ny Översiktsplan som avser Boende, infrastruktur, upplevelsevärden mm.

Detta möte kommer att ske i Frövi den 1/11 klockan 18.00 till 20.00 i Fröviskolans matsal. Information om detta finns på kommunens hemsida.

Är förmodligen en viktig fråga så gå och fråga och lyssna.

Claes Lindnér

Ordförande


Svar på frågor:

Gällande städning är svaret att när en person beviljats städhjälp så sker följande:

Gruppledare ringer upp enskild person och meddelar dag och tid för städning.

Städpersonal har även detta inlagt i sitt schema.

Uppstår oklarheter har gruppledare även lämnat skriftligt när städning skall ske.

Om enskild inte är hemma så sker ingen städning, personal får inte vistas i lägenhet själv.

Städpersonal lägger meddelande i brevinkast att de varit där, men ingen hemma.

Dokumentation finns skriftligt för utebliven insats.


Gällande larm så är svaret att detta skall fungera inomhus i hemmet.

Ej på balkong eller i trapphus.


Telefontider till biståndshandläggare som är för kort.

Är framfört till berörd personal, dock inget svar ännu.

Claes Lindnér

Frövi PROInlägg från Claes Lindnér där han belyser problemet med låg föreningsaktivitet och dess konsekvenser.


Valberedning saknas.

Jag inbillar mig att några läsare av denna förträffliga hemsida erinrar sig att undertecknad skrev lite om föreningsverksamhet i Frövi vid ett tidigare tillfälle.

Dessa nedanstående formuleringar vänder sig först och främst till medlemmar i PRO i Frövi.

Som de flesta av er vet så saknar vi en viktig funktion i föreningen och det är att vi inte har några valberedare. Dessvärre har det varit så i ett par år minst.

Alla föreningar måste ha dessa mycket viktiga personer i sin förening.

Utan dem så finns det en direkt risk att det inte finns personer till de olika uppdragen i föreningen i fråga.

Jag tar mig nu friheten att be er medlemmar att ställa upp för föreningen, vi måste ha fram Valberedare och det snarast med tanke på att årsmöte sker i februari kommande år.

Kan någon tänka sig att ställa upp, kom då på vårt nästa medlemsmöte den 12 oktober klockan 14.30 i Tallen. Passa då på att få lite fika med hembakat , underhållning samt information runt hemtjänstfrågor. Annars går det givetvis lika bra att ringa.

Men det viktigaste är att en av er medlemmar ställer upp och hjälper till med detta.

Det är inget lätt uppdrag, det kan förmodligen vara svårt att hitta folk till olika uppdrag inom föreningen, men utan folk ingen förening, och det vill vi väl inte.

Frövi PRO

Claes Lindnér

Ordförande


Månadsmöte 14/9

Vi hade vårt månadsmöte denna gång på "Tallen" beroende på biblioteksflytt.

Bytet blev lyckat totalt sett. Vid mötet gavs diverse information om allehanda saker, som kommande resor, priser på saffran.


Informerades även om en kommande minimässa i Lindesberg och allt vad som då skall hända och förevisas, mässan är den 4 oktober på LINDEN.


Information om tänkta skattesänkningar för pensionärer gavs. Återstår enbart att se om dessa löften kommer att verkställas. Löftet innebär att de som har pension upp till 17.000:- per månad, efter den 1/1-18 ska betala lika skatt som den som arbetar, med samma inkomst. Dessutom är målet att skillnad i skatt mellan pension och lön skall vara utraderad 2020. Fakta kvarstår dock att det finns många med en för låg pension, detta måste ändras.

Pekades på bristen av äldre personer i riksdagen. Detta då sett mot befolkningen i stort. 25% av befolkningen är över 65 år men enbart 6% av riksdagsledamöterna. Ett krav blir: fler äldre på valbar plats så att ändring sker.


Dagens gäst var redaktör Lars Ströman som på ett mycket underhållande och informativt sätt gick igenom vad som hänt i mediabranschen de senaste 40-50 åren.

Detta gjordes genom att beskriva hans egen resa som journalist med personliga referenser om olika händelser.


Tillfälle gavs även ställa frågor av allehanda slag, då i första hand gällande NA. Lars gav svar på de flesta frågorna och höll ibland även med frågeställaren och skulle ta med sig vissa påpekanden och se vad som kunde göras.


Det skulle ha varit underhållning, men så blev det inte beroende på motorhaveri på andra sidan av Örebro.

Meningen var att Jonny Fagerman skulle ha spelat och sjungit, men det får bli vid ett annat tillfälle.


Claes Lindnér

Ordförande.Frövi Pensionärernas Bowlingklubb.


VI hade ett upptaktsmöte föregående fredag för att gå igenom vad som är på gång.

Detta gäller då både inom klubben som utom, det gäller då hur höstens seriespel skall ske samt hur många lag det blir totalt sett inom länet.

Inom klubben vet vi ju hur många lag vi får ihop. Det brukar kunna bli 7 lag bestående av 4 deltagare plus 1. Vid matchspel spelar men med 4 deltagare per lag. Att det är 5 i varje lag beror på att det dessvärre kan bli sjukdom eller annat som medför frånvaro och då är det bra att ha 1 mer i laget. Är ingen borta så brukar man turas om att spela så att alla får tillfälle.

Totalt sett så är vi runt 40 Frövibor som spelar.

Det är träning varje fredag i Arenahallen i Lindesberg. Träningen består av 4 serier vilket brukar ta ca 1.5 timme. Den sista fredagen var månad brukar det vara tävling och denna är mycket uppskattad. Det är alltid 2 starter var fredag, ibland 3. Det finns 8 banor att spela på i hallen så normalt sett så spelar 16 personer i taget, snacka om samvaro! Många glada hejarop, ibland även buttra kommentarer vid missar. Man brukar komma i tid före start, finns alltid tid för en fika och lite samvaro.

Förutom detta så är det match en gång per vecka, antingen hemma i Arenahallen eller bortamatch  någonstans inom länet. Man brukar då turas om att köra bil.

Dessutom så brukar det vara tävlingar inom länet som anordnas av någon bowlingklubb och det händer då och då att vi deltager om intresserade finns, och det brukar finnas. Man kan då vinna pris, om man är duktig vill säga!!

Priser består i regel av pengar i dessa fall.

Vår klubb är alltid intresserade av att få in nya medlemmar, denna sport passar ju dessutom oss äldre bra.

Tycker du detta verkar vara nåt som kan passa, ta då ett snack med Tord Stragnemyr det är han som bossar över oss, skulle man kunna säga.

Ta tillfället i akt att bli medlem, du vill inte missa denna chans att få trevliga stunder, missa får du göra när du spelar.

Claes Lindnér, medlem i

Frövi Pensionärs Bowlare


Inlägg av Claes Lindnér.

Föreningsliv eller inte??


En förening drivs som en organisation med medlemmar och förtroendevalda samt i regel en styrelse.

Till skillnad från ett företag så är de flesta föreningarna ” icke vinstdrivande ” innebärande att eventuella pengar som blivit över vid årets slut tillfaller föreningen för att åter gå in i verksamheten.

För att en förening skall fungera måste dess medlemmar engagera sig i verksamheten på olika vis. Alltifrån att hjälpa till med olika saker när föreningen arrangerar något som till att låta sig väljas till olika förtroendeuppdrag för en viss tid. Givet även att föreningen måste ha ett utbud av intressanta saker att göra, samt att informera om fakta och områden som berör och intresserar, allt till en rimlig medlemsavgift/kostnad.

Många föreningar generellt sett, har nu svårt att hitta folk som kan tänka sig att inneha ett förtroendeuppdrag.

Om detta pågår en längre tid så kommer många föreningar att upphöra och det blir vi alla lidande av. Dessvärre har denna minskning redan påbörjats.

En uppmaning blir således, bli med i en förening, bli inte rädd om du blir tillfrågad om ett förtroendeuppdrag. Du kan ju alltid testa en period, tänk på att alla behövs på något sätt.

Tyvärr blir det lätt som följer: Ger gärna ett bidrag emellanåt, bara jag slipper punkter som: dagordning, protokoll, förtroendevald, fikaansvar eller annat som hör ett aktivt föreningsliv till.

Enligt artikel i DN var utvecklingen till exempel mellan 1980 – 2014 gällande diverse föreningsmedlemskap:

Scouterna har minskat sitt medlemsantal totalt sett

Friluftsfrämjandet likaså ett minskat medlemsantal

Medlemmar i något politiskt parti från ungefär 14 % till 5 %

Man kan då ställa sig frågan hur det ser ut i föreningar i stort sett, är trenden likadan?

Sammantaget är detta ingen bra utveckling, låt oss gemensamt se till att börja vända på skutan. Ett starkt föreningsliv bidrar till ett starkare och mer tolerant samhälle, och det borde normalt sett vara det vi alla vill. Hjälp till om behov uppstår, så att vi även fortsättningsvis har ett positivt och starkt föreningsliv i Frövi med många medlemmar.

Claes Lindnér


Rapport från PRO-möte 10 maj 2017 av Claes Lindnér.


Dagens medlemsmöte hade lockat drygt 40 medlemmar.

Tandhygienist Linnea Ryman gav en mycket intressant information om munnens betydelse för det allmänna hälsotillståndet.

Det gavs många aha upplevelser och allt runt tändernas betydelse och hur man skall sköta om dom på bästa sätt.

Även högkostnadsskydd gicks igenom och vad detta innebär för patienterna ekonomiskt sett.

Det upplevdes som att detta var ett ämne som var mycket intressant enligt kommentarer efter mötet.

Lyckat blev att efter denna information gavs tillfälle till att käka varm korv med bröd samt kaffe och kaka. Detta sagt med tanke på den information som nyss hade givits av Linnea, hon kontrade med att var sak har sin tid.

Ordförande tipsade om Råd & Röns hemsida där det finns mycket bra information att läsa och hämta vid behov.

Det delades ut ett exempel på detta gällande att sopa igen spåren på Internet, som man lämnar efter sig.

Det informerades om att årets Äldreresa kommer förmodligen att ordnas på ett annat sätt än tidigare. Det blir förmodligen enbart lunch, men detta återkommer styrelsen till.

Informerades om att på septembermötet kommer Lars Ströman att hålla ett föredrag om medias förändring de senaste 50 åren, styrelsen återkommer.

Styrelsen har för avsikt att komma ut med ett informationsblad som mötet nu gavs tillfälle att titta på.

Efter detta så underhöll Jorma Envik på ett bra sätt med sång och musik, bevis på detta gavs i form av allsång till några av melodierna. Blev även uppblandat med berättelser från Jormas värld, vilket var mycket bra.

Alla tillönskades en god sommar och påmindes om medlemsmötet i september.

Claes Lindnér


Rapport från PRO möte 12 april 2017 av Claes Lindnér


Rapport från Frövi PRO medlemsmöte den 12 april.

Som vanligt ägde träffen rum i Folkets Hus i Frövi, tyvärr inte så många deltagare som styrelsen hade önskat.

Efter mötets öppnande så underhöll ” Hyttsextetten ” bestående av enbart blåsinstrument på ett förträffligt sätt. Det var kul att höra på enbart blås, det var länge sen enligt många kommentarer. Detta blandades med diverse historier av allehanda slag framförda av Staffan Svedskog

Efter detta intogs sill med ägg som avnjöts tillsammans med smörgås, allt lät sig väl smaka enligt gästerna.

2 damer Irene och Birgitta kommer att åka på kafferep i Svartå den 1/6, detta med anledning av att PRO firar 75 år.

Därefter var det dags för diverse information som presenterades av ordföranden.

Till nästa möte den 10 maj kommer information att ges om äldres munhälsa av tandsköterska Linnea Ryman från Folktandvården.

Sänkt skatt för några med anledning av regeringsförslaget om lika skatt för pensionärer och löntagares inkomst upp till 14.000:- per månad. Kan innebära upp till 200:- i sänkt skatt om detta förslag passerar riksdagen vill säga.

Poängterades även att sänkt skatt inte påverkar bostadstillägget, tillägget beräknas på inkomster före skatt.

Meddelades att kommunen kommer att ha ett möte i Frövi där det bland annat kommer att presenteras fördjupad översiktsplan gällande Frövi samhälle.

Efterlystes även mailadresser till medlemmar, detta utifall de önskade erhålla information mellan styrelsemöten,.

Kaffe- och skraplottslotteri avslutade mötet samt att alla hälsades välkomna till nästa möte.

Claes Lindnér

Ordförande


Artikel skriven av Sune Lindblad och Claes Lindnér.


Bäva månde de med lång anställningstid.

Vissa politiker talar om att det är bra med enkla arbeten med lägre lön.

Frågan är dock om man har tänkt igenom detta förslag ordentligt?

Förslaget fullt genomfört borde då innebära följande, med ”enkla arbeten” i åtanke.

Samtliga borde i sin första anställning ha en mycket hög lön, det första arbetet borde ju inte vara enkelt för någon, snarare svårt för de flesta, innebärande hög lön.

Som alla vet så blir man ju i regel mer och mer van vid sitt arbete, följaktligen blir jobbet enklare och enklare, då inträffar det egenartade: Lönen borde då sänkas i enlighet med förslaget: Enkla jobb = låg lön !

Det som förespråkas är ju enkla jobb, låg lön. Logiskt sett så borde då svåra jobb ha en högre lön eller ?

Detta borde alla tänka på när vi lyssnar på vad som sägs av vissa politiker.

Claes Lindnér o Sune Lindblad


Texten nedan skriven av en inflyttad Skövdebo -

vilken lycka för Frövi att få en sådan nybyggare.


SKÖVDEBON ÄR INTE SOM ANDRA


FRAMFÖRALLT ÄR HAN VACKER. HAN HAR INTE FALKÖPINGSBONS

LÖMSKA BLICK, INTE LIDKÖPINGSBONS HYSTERISKA TALESÄTT

ELLER TIDAHOLMARNS HASANDE GÅNG. INTE MARIESTADSBONS

LÅGA FOTVALV ELLER TIBROBONS KUTRYGGIGA DOLSKHET.


NEJ, HAN ÄR I SANNINGEN EN PRYDNAD FÖR MÄNSKLIGHETEN. LIKT

ETT MAJESTÄTISKT MONUMENT HÖJER HAN SIG ÖVER SLÄTTA.

HANS BLICK ÄR ÄRLIG, TROFAST, HANS KINDER GLÖDER AV HÄLSA

OCH HANS HÅLLNING ÄR RAKRYGGAT RESLIG.


ÄNDÅ, ALLRA VACKRAST ÄR HAN INUTI…

DÄR KLAPPAR ETT ÄDELT HJÄRTA OCH DÄR HAR EN OBEFLÄCKAD

KARAKTÄR TAGIT SITT SÄTE.

LÄGG DÄRTILL EN NÄSTAN ÖVERJORDISK SNABBHET I TANKEN, EN

KLOKHET OCH EN KÄNSLIGHET SOM SAKNAR MOTSTYCKE.


STÄLL HONOM INFÖR DE SVÅRASTE PROBLEM, STAPLA UPP FRAMFÖR

HONOM ALL JORDENS BEKYMMER, KOM TILL HONOM MED KONFLIKTER

OCH ELÄNDE. HAN KOMMER ATT LYSSNA TÅLMODIGT PÅ DINA JÄMERLIGA

KLAGOVISOR, MEN DU KOMMER OCKSÅ STRAX ATT FINNA TRÖST

I HANS KLOKA LÖSNING FÖR VÄRLDSALTETS DILEMMA.

HAN BÄVAR INTE FÖR ATT VA MÄ DÄ Ä HETT!


Vi kan förstå att Skövdebon trivs i Frövi där hen får umgås med jämbördiga.

Krönika av Cay Norén 19 mars 2017


Nazisterna har åter kladdat ned i Frövi. De anser sig åter ha rätt att klistra upp sitt budskap på egendom som ägs av andra. Det är nog inte något annat att vänta av ett parti och dess medlemmar/sympatisörer, som säger sig ha rätt att förfölja och döda människor bara av den anledningen att de har en hudfärg som nazisterna inte gillar. De anser sig också ha rätt att förgöra människor för deras religiösa tro eller att någon uttrycker sin mening i tal eller skift. Hur skall vi kunna kräva av sådana personer att de skall förstå att de inte får klistra upp sitt budskap på ställen som ägs av andra.


Slitningarna inom EU är för närvarande svåra främst genom Englands beslut att lämna unionen.

I Sverige finns det två riksdagspartier som tycker att även vi Svenskar skall lämna EU. Det är Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet.

För en ort som Frövi med ett stort exportberoende företag kan ett EU som splittras vara mycket oroväckande, eftersom vi är så beroende av frihandel och ordnade regler för export.

En politik med skyddstullar för att skydda varje lands industrier innebär att det inte är de bästa varorna som vinner marknadsandelar. I stället blir innovationerna och investeringarna lidande genom en sådan protektionistisk politik. Trump är på väg att skydda den gammalmodiga amerikanska industrin med hjälp av ännu mer skyddstullar. Det är givet att han önskar en svag och splittrad omvärld, därför prisar han Englands beslut att lämna EU.

Värre är att det finns partier i Sverige som Sverigedemokraterna som förslår att även vi skall försättas i en sådan situation. De hävdar ibland att de inte är emot frihandel utan önskar ha kvar den. Det finns ingen sådan organisation för Sverige sedan EFTA övergavs 1994.

Det är mot bakgrund av ovan sagda minst sagt förvånande att det finns sympatisörer till detta parti i Frövi som är så beroende av frihandel. Än mer förvånande är att det även finns de som arbetar på bruket och har denna politiska inställning. Jag undrar vad de tänker med gällande sin egen framtida trygghet.


Tempoplanen ser lika erbarmligt ut fortfarande. Nu har rivningslov beviljats enligt Samhälls-byggnadsförvaltningen Bergslagen. Jag gladdes över detta meddelande. Men nu måste jag erkänna att den glädjen håller på att fastna i halsen eftersom det åter visat sig att det inte hänt något trots att två veckor gått sedan beskedet kom.

 

Cay Norén


Rapport från PRO mötet 9 mars 2017 av Claes Lindnér.


Frövi PRO förening hade sitt månadsmöte den 9/3 viket lockade en del deltagare, kunde varit fler men vi får hoppas på det nästa möte.

Ordföranden informerade om diverse resor som är på gång, närmast är resa till Åland där man åker två men betalar bara för en person. Sker i samarbete med Fellingsbro PRO.

I juli Ingemarsspelen och i juni besök på ABBA museet bland annat.

Det gjordes reklam för den så kallade PRO klassikern som innehåller friskvård av olika slag, cykling, simning stavgång samt ev skidor beroende på snötillgång. Styrelsen hoppas på att kunna arrangera detta lokalt inom vår egen förening.

Det togs ut 2 lag till Må Bra Dagen  med 5-kamp på Sannahed som är i maj. Frövi har att försvara förstaplatsen från i fjol. Vi ställer upp med 2 lag i år.

För underhållningen stod Åke Holt, vilket var en trevlig bekantskap.

Frågesport avgjordes där vinnaren hade nästan alla rätt, priset var 3 skraplotter. Nämnas måste att vederbörande näst intill alltid håller sig långt framme när det gäller kunskap. GRATTIS

Ulla hjälpte till med gymnastiken så att vi fick röra på oss lite efter fika och stillasittande.

Kaffe med hembakat intogs varefter mötet avslutades med det sedvanliga lotteriet med kaffe och skraplotter som vinster.

Ordförande uppmanade alla till att ta det varligt i det förrädiska väglaget och hälsade välkommen till nästa möte.

Claes Lindnér


Krönika 1 mars 2017 av Cay Norén 


Förra veckan gjorde två ledande Sverigedemokrater ett inlägg i Wall Street Journal. Jag förutsätter att de i denna artikel skrev om de övergrepp och hot som representanterna för deras parti Sverigedemokraterna gjort i Sverige. De tog säkert upp hur valda representanter för detta parti hotat andra personer med järnrör, kallat kvinnor för horor, misshandlat andra i en krogkö, tagit pengar ur partiets kassa, skrattat högt och lyckligt när en medlem berättade hur nazistkamrater spelade fotboll med fårhuvuden och önskat att det var huvuden som burits av judar, flera av partiets medlemmar har anmälts för hets mot folkgrupp m.m.

Detta är information som bör komma människor i andra länder som USA m.fl. till del. Och det är bra om Sverigedemokraterna informerat om detta.

Jag kan inte tänka mig att ledande företrädare för detta parti har tala illa om fäderneslandet Sverige och spridet fejkade nyheter.  Allra helst när dess befolkning avlönar dem med sina skatteinbetalningar.


Nu till något helt annat. Tempoplanen i Frövi har under snart ett halvt år varit en sophög efter branden. Det som är så tragiskt är att vi boende inte sett någon lösning på eländet. Jag måste framföra att vi har rätt att kräva av den kommunala myndighet som fått möjlighet att sätta kraft bakom besluten även måste använda denna rätt. Om detta inte omedelbart sker har vi i Frövi en skyldighet att agera själva och forsla bort resterna efter branden.

Jag har sett att kommunen önskar få in förslag till miljöförbättringar av Flugparken i centralorten.  Jämfört med Tempoplanen är denna park ett eldorado att beskåda så prioriteringen bör göras om, eftersom det inte verkar som kommunen kan handlägga två ärenden samtidigt.


Nu kan jag med glädje konstatera att Prästryggen fått en ny förening som skall sköta campingen. Föreningen heter Positiva Prästryggen ej att förväxla med Positiva Frövi något som redan skett. När det gäller kiosken är dess drift inte klar ännu.  Men jag hoppas att detta löses inom kort.


Årets viktigaste veckor har nu börjat. Bandyns slutspel har startat. Bollnäs möter Hammarby i kvartsfinalen. De övriga matcherna är ointressanta eftersom det inte spelar någon roll vem Bollnäs skall spela mot i finalen den 25 mars på Tele 2 Arena. Får se om det bär iväg dit men jag har inte köpt någon biljett ännu.

Det är sämre ställt med Örebro hockeyn. Det kan bli så illa att de får kvala för att hålla sig kvar i högsta serien. Det kan bli riktigt spännande kommande veckor.


Positiva Frövi har hållit sitt årsmöte. Det blev inga förändringar i styrelsen. Jag har meddelat styrelsen att 2017 blir mitt sista år som ordförande i föreningen. Efter 25 år har det länge varit tid för en förändring. Nu får vi se vem som tar över ordförandeskapet där styrelsen utgörs av en stark grupp.


Första intrycket av Trump, den nyvalde presidenten i USA, vid hans installationstal i ämbetet var som att uppleva journalfilmer med Italiens diktator Benito Mussolini. Samma sätt att hålla tal och samma minspel har de båda. Troligen har de samma politiska innehåll också – skrämmande.


Cay NorénEn spännande och trevlig fredagsförmiddag för många Frövipensionärer.


Jag är en av ca 40 Frövipensionärer som är med i FBK (Frövibowlarna).

Vi är alla pensionärer men trots det så åker vi upp till Arenahallen i Linde varje fredag för att träna bowling. Som det sägs så är det ju nyttigt att röra på sig, inte minst när det gäller oss pensionärer.

Vi har 3 starter till vårt förfogande: 10.00, 11.30 samt 13.00.

Vid varje tillfälle så finns det plats för 16 personer om man spelar 2 per bana, vilket är det mest vanliga. I regel så är de två första starterna fulltecknade relativt snabbt.

I regel så blir det lite snack över en kopp java före start, ibland med tilltugg men det beror ju på personen ifråga. Man funderar över misstag man gjort föregående match eller vid annat tillfälle.

Den sista fredagen var månad är det månadsfinal, som alltid lockar lite extra.

Klubben har 7 lag som är med i en pensionärsliga i Närke som spelar match i stort sett en gång per vecka på lite olika platser. Det kan antingen vara hemma i Lindesberg eller i Örebro, Kumla, Hällefors eller annat ställe. Denna serie pågår mellan ungefär september  och april varje år, och alla möter alla hemma och borta.

Det är alltid lika spännande att höra hur det fungerat för övriga lag.

Varje lag består av 4 – 5  personer, vid match så spelar 4 personer. Består laget av 5 så står en i taget över per vecka växelvis. Till bortamatcher så åker vi bil med någon i laget. Kostnaden för spel är runt 75:- för en match, det betalas givetvis individuellt.

Varje år så spelas det givetvis klubbmästerskap, detta kan då ske på hemma-arena och/eller i annan bowlinghall.

Jag tror mig veta att klubben skulle kunna välkomna fler medlemmar. (Har dock inte talat med styrelsen om detta) Jag tycker att intresserade skulle kunna ta sig upp till Arenahallen i Lindesberg en fredagsförmiddag för att se hur det går till, för att få lite mer information om denna mycket trevliga sport.

Så sent som i fredags hade vi besök av 2 personer från Frövi som ville kolla lite, såvitt jag vet så tyckte de att det verkade kul.

Om man blir intresserad så är det ju bara att snacka med någon som spelar och som man känner. Alla hjälper gärna till. Vem vet, det kanske slutar med att du köper egna grejor. I början så finns det både klot samt skor att låna i hallen i Linde såväl som i andra hallar.

Välkomna upp en fredag för att se vad vi sysslar med.

Claes Lindnér

Medlem i PBK FröviNågra ord från Claes Lindnér.


När Internet/Mobiltelefon inte fanns.


När man före Internet tiden hörde ett ord som man inte riktigt visste vad det betydde så kunde man bli lite ställd.

I synnerhet om man var ute på stan i något ärende. Nyfikenheten tog överhand och man ville av någon outgrundlig anledning omedelbart veta innebörden av ordet ifråga.

Snacka om att bli ställd !!

Det var bara att vänta på att det eventuellt fanns någon i omgivningen som hade svaret eller så var det till att gå hem och kolla i familjens upplaga av Nationalencyklopedin i bokhyllan för att hitta svaret. Detta kunde ju innebära att det tog sin lilla tid. Nuförtiden så löses ett problem av detta slag omedelbart tack vare modern it teknik.

Det var även en något annorlunda upplevelse att ringa. Slå numret och säga, det är Claes är Nisse hemma?

För det första så kändes det att man höll något i handen och så fick man hålla koll på nummerskivan. Det var inte direkt något man hade i fickan, telefonen vägde en hel del.

Före Internet svarade man med telefonnumret, då visste man att man slagit rätt nummer, förstås inte om det var rätt person, men om siffrorna stämde med de man slagit.

Idag funkar det med svaret Hallå, svara med 070 1234567 eller liknande låter lite lattjo.

Innan Internet kom så kunde telefonen i hallen ringa utan att någon svarade. Man kunde alltid säga att man inget hört eller att man var i källaren, det var helt OK.

Nu skall man alltid vara tillgänglig, nästan alla dygnets samtliga timmar. Numer kan man ju laborera med mobilens inställningar även när det gäller ljud, så telefonen är ju med på alla platser på gott och på ont, så var det ju inte förr i tiden. Då hade var sak sin plats.

Lev väl

ClaesRapport från mötet av Cales.


Från årsmöte med Frövi PRO den 9/2-17.

Ordförande hälsade samtliga välkomna till dagens möte och då även dagens underhållare Roine Lindström.

Efter det så hölls parentation över de medlemmar som avlidit under 2016, genom att ordföranden tände ett ljus samt läste en dikt.

Några kort rapporter gavs av ordföranden, bland annat att PRO generellt sett tappat medlemmar under det föregående året. Det belystes även hur det ser under i diverse föreningar med problem samt även positiva inslag.

Till ordförande för mötet valdes Sven Olov Svensson sol ledde förhandlingarna med den äran.

Verksamhetsberättelse samt den ekonomiska berättelsen gicks igenom och godkändes. Styrelsen erhöll ansvarsfrihet för föregående år och medlemsavgifterna kommer att vara oförändrade innevarande år.

Diverse val verkställdes, innebärande för det mesta omval utom att Åke Svensson blev nyvald som sekreterare samt att Marianne Liljegren valdes som ny ersättare och tillika vice sekreterare. Siri Pettersson invalde till kaffekommittén. 

Kaffe med smörgåstårta lät sig väl smaka. Även detta år var den välgjord och god. Det blev 4 stora bitar över men de auktionerades ut till hungriga köpare.

Karin Törnkvist, Sonja Färnström och Hans Gustavsson avtackades, varvid det konstaterades att ingen av dessa var närvarande, men blommor kommer att levereras till dem för väl utförda uppdrag under tidigare år.

Roine Lindström spelade gitarr och sjöng, vilket var mycket uppskattat.

Detta lockade även till allsång, Roine var en ny bekantskap för de flesta men en uppskattad sådan av applåderna att döma.

Efter detta så var det dags för lite gymnastik vilket var bra med tanke på att alla suttit stilla en bra stund. Ulla ledde denna gympa, med bravur som vanligt är.

Efter kaffelotteriet som denna gång även innehöll skraplotter som vinst så avslutade ordförande mötet och hälsade välkommen till mötet i mars.

Claes Lindnér

Ordförande


Rapport från mötet av Claes.


Från Frövi PRO möte den 12/1.

Ordföranden hälsade samtliga välkomna till dagens aktiviteter speciellt då kommunens Konsumentvägledare Rosmarie Haapala och dagens underhållare Eva Gisslén-Ståhl.

Rosmarie H gick igenom vad man skall tänka på när det gäller telefonförsäljare, då i synnerhet vad man skall passa sig för. Detta gav upphov till en hel del frågor som besvarades av Rosmarie. Likaså gavs information om lite regler runt kvitton och vad man bör tänka på.

Flera deltagare undrade när och om hon skulle finnas tillgänglig i Frövi för att då kunna komma med frågor, tips om var Rosmarie skulle kunna vara på gavs, och skulle beaktas enligt Rosmarie. Rosmarie meddelade även att hon hade en utförligare presentation om mer saker men att detta skulle komma vid senare tillfälle, förmodligen till hösten. Sammantaget så var detta en mycket bra information, som även framfördes på ett lättsamt och bra sätt enligt vad som sades efter mötet.

Därefter smakades på den mycket goda risgrynsgröten som tillagats enligt konstens regler, Elma:s., även saftsoppan. Alla lät sig väl smaka, även om det blev lite gröt över. Deltagarna kommer via styrelsen att framföra sitt tack till Elma och Ragnhild.

Därefter var det dags för Eva att äntra scenen som spelade gitarr och sjöng, och det lät verkligen mycket bra. Det var visor som de flesta i lokalen kände väl till. Det blev till och med lite sång från deltagarna på mötet, vilket ju säger en hel del.

Efter detta så var det lite allmän information från ordföranden gällande diverse nyheter som gäller från årsskiftet såsom, om bostadsbidrag, begravningsavgifter, tågtrafiken till Örebro, priser på biobiljetter, skiktgränser för statlig inkomstskatt, alla över 85 år gratis primärvård, alkoholskatten mm.

Ulla Rudfjäll såg till att alla fick röra på sig genom att som vanligt ha ett kortare gympapass.

Som vanligt slutade mötet med ett lotteri där vinsterna bestod av kaffepaket, med några vinnare och några utan vinst. Därefter hälsades samtliga välkomna till mötet i februari som förmodligen blir årsmöte.

Claes Lindnér

Ordförande


Julbetraktelse av Claes Lindnér.


En Jul-fundering.

För många handlar tyvärr denna helg enbart om en sak, nämligen att HANDLA.

I bästa fall är syftet att få ge någon man gillar en gåva.

I värsta fall att i sista stund slippa sitt dåliga samvete genom att inhandla något, och då händer det lätt att ju senare inköp ju dyrare blir det.

Frågan blir, vad är det vi gillar allra mest av alla de presenter/gåvor som vi erhåller.

Allt man köper/får kan te sig billigt eller dyrt beroende på om vi har råd eller inte, hänsyn då tagen till givarnas och mottagarnas ekonomiska ställning just då.

Den allra mest dyrbara gåva vi alla fått är emellertid helt gratis. Kan du gissa vad det är?

Det är något vi använder varje dag och förhoppningsvis har stor nytta av.

Gåvan är ovärderlig.

Gåvan är: HJÄRNAN

Använd den på ett bra sätt som hör julen till och lev väl.

God jul och Gott Nytt År.

Claes Lindnér


Rapport av Claes från mötet.


Från PRO möte i Frövi den 8/12.

Mötet öppnades och alla hälsades välkomna, då speciellt dagen gäst: Karl Arne Löthgren.

Karl Arne höll en mycket intressant genomgång av vad som hänt på senare tid gällande en utbyggnad av Tallen. Likaså presenterades skisser på utseende av fastigheten likväl som genomgång av storlek mm på de olika lägenheterna samt hur många av olika storlek gällande antal rum. Likaså nämndes orsaken till den uppkomna förseningen och vad detta berodde på. Karl Arne meddelade ett tänkt scenario på byggplaner som till del beror på de olika beslut som skall tas i olika forum, men viss optimism verkar kunna råda.

Efter denna genomgång vankades det jultallrik med allt vad därtill hör. Maten smakade riktigt gott enligt vad närvarande framförde.

Under senare del av måltiden underhölls med musik av Ture och Åke, även sång.

Dessa 2 musikanter avslutade så småningom mötet med en musikalisk stund som gav tillfälle till allsång dessutom. Ordförande informerade om något som heter Särskilt Tandvårdsbidrag och hur man skall förfara för att eventuellt komma i åtnjutande av detta. Information gavs även om Äldremottagningen som startats på vårdcentralen i Lindesberg.

Informerades även runt den så kallade Tillgänglighetsgruppen inom kommunen och vad denna grupp gjort, bland annat tillskrivit Länstrafiken om allehanda svårigheter för äldre och handikappade.

Hobbygruppen sålde även Åror med mycket fina vinster för de lyckliga som vann. Enligt vad man kunde se så var det mycket fint handarbete.

Mötet avslutades med kaffelotter, samt hälsades välkommen till januarimötet då kommunens Konsumentvägledare kommer och informerar.

Alla tillönskades God jul och Gott Nytt År.

Claes LindnérTryckfrihetsförordningen firar 250 år idag 2 december 2016.

Det är världens äldsta lag i sitt slag som infördes 1766. Denna har tjänat oss under åren genom att den har gett frihet åt det tryckta ordet. Dessutom regleras offentlighetsprincipen.

Lagen är en grundlag som bara kan ändras av två riksdagsbeslut med mellanliggande val.

Det finns begränsningar av det som får förmedlas skriftligt eller muntligt. Men detta prövas i efterhand om det strider mot Tryckfrihetsförordningen.

Ett problem som kommit med de sociala medierna är att dessa inte omfattas av Tryckfrihetsförordningen på samma sätt som annan tryckt skrift. Här är det vi som skriver som måste ha mycket hög etik.

Tyvärr finns det, inte bara i Tramps USA utan även i Sverige, de som inte har denna självinsikt, utan skriver lögner och lägger ut dem på exempelvis Facebook eller hemsidor som om de vore sanningar. Det händer också i flera länder i Europa som Ungern och Polen något som Sverigedemokrater anser som föregångsländer när det gäller demokratisk utveckling, yttrandefrihet och pressens självständighet.

Vi skall vara rädda om det fria ordet och inte urholka det genom att sprida lögner.

Cay Norén

Hur länge skall det se ut så här?

Den frågan ställer sig de flesta Frövibor. Det är saneringen efter branden på Tempo som åsyftas.

Det är ett ställe där både vuxna och barn uppehåller sig i sökande efter icke förstörda saker som de kan ha nytta av. Man kan minst sagt säga att det föreligger skaderisk i området.

Dessutom har det börja slängas avfall i området, alltså sådant som skall fraktas till Hagaberg.

Förutom de sagda utgör också området en skamfläck för Frövi.

För att få klarhet i ansvaret för området och dess sanering har en skrivelse sänts till BMB.

Till

BMB Lindesbergs kommun.

 

Området vid Tempoplan i Frövi har ännu inte sanerats, detta trots påpekanden och att media skrivit om detta som ett miljö- och riskproblem.

Det har nu gått en månad sedan Tempo i Frövi totalförstördes vid en brand.

Området är fortfarande i lika katastrofalt skick som dagen efter branden. Det har tillkommit avfall på området som kastats där i stället för att deponeras på de platser som är avsedda för detta.

Ett krav som kan ställas är att den förvaltning som erhållit myndighetsutövningsrätt skall agera och ålägga ägaren att sanera området.

Med krav på ett snabbt agerande ser vi fram emot bortforslings av den bråte som nu ligger på Tempoplan i Frövi.

 

Frövi 30 november 2016

Cay Norén

ordförande

Positiva Frövi

 

SVAR

Hej Cay,

 

Kommunen har informerat fastighetsägaren om att söka rivningslov och iordningsställa fastigheten. Det har ännu inte inkommit något lov. Nästa steg är att gå vidare med ett föreläggande att senast ett visst datum vidta åtgärder.

Om åtgärd fortfarande inte vidtagits när datumet passerat kan föreläggandet vidare förenas med vite.

Jag har varit i kontakt med Jesper Almlöf på kommunen som uttryckt att, om åtgärder inte är vidtagna i januari, utreda möjligheten för kommunen att genomföra rivningen, det behöver dock klargöras innan hur kostnaden för detta i så fall ska utkrävas av fastighetsägaren.

Processen kan dessvärre därför bli ganska lång innan åtgärd vidtagits.

 

Vänlig Hälsning

 

Isabella Lohse

Enhetschef stadsarkitektkontoret

Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning

0581 - 810 66

isabella.lohse@bmb.se

Reflektion av Claes med anlednig av den fördröjda utbyggnaden av Tallen.

Mark och miljödomstolen tog ett efterlängtat beslut när det gäller utbyggnaden av Tallen.

Jag tycker att frågan om utbyggnad har tagit alltför lång tid.

Orsaken är om jag fattat rätt att en enskild person bosatt i Frövi har överklagat gång på gång.

Detta är givetvis en rättighet personen i fråga har, men på något vis så börjar det påminna om det som en så kallad ”Rättshaverist” håller på med. Någon gång så måste man väl inse att nog är nog.

Att en enskild person på detta vis kan bromsa samhällsutbyggnaden, när det gäller ett buller utomhus som personen i fråga tycker blir för högt. Vi talar om 1 till 2 decibel mer än gällande regler, och det är även vad domstolen anser vara knappt mätbart.

Vi får nu hoppas att byggnation kan starta så fort som möjligt så att alla de som står i kö för en bostad kan börja få upp hoppet på allvar.

Det efterlängtas en byggstart snarast.

Claes Lindnér


Inlägg av Claes Lindnér

Hur ska Du undvika att bli så kallad Fattigpensionär ?


I dagens Sverige så finns det cirka 225.000 pensionärer med denna beteckning.

Enligt EU så går fattigdomsgränsen vid 60% av landets disponibla inkomst.

I Sverige motsvaras detta av strax under 12.000:- i månaden i disponibel inkomst.


Egentligen så finns det enbart ett sätt att undvika detta eventuellt kommande problem.

Det kanske inte är så roligt men dessvärre nödvändigt för att få en något bättre ekonomisk ålderdom.

Svaret är: Se till att jobba, och så hårt och så länge du kan. Givetvis måste jobbet även vara på heltid samt välavlönat.

Enligt vissa uppgifter så behöver du därutöver jobba tills du är 75 år.

Din kommande pension är som arbetslivet var.

Välavlönade direktörer flyger till Aruba och Cannes, deltidsarbetande butiksanställda och halvtidsanställda fabriksarbetare kanske kan ta bussen till en närmare plats.

Kvinnor är de verkliga förlorarna, de har ofta låg lön samt jobbar i regel ej heltid.

Mer än varannan kvinna får statlig garantipension, på grund av att den normala pensionen är låg.

Mäns pension är genomsnittligt sett runt 6.000:- / 7.000:- högre än kvinnors.

Politiker säger att de är öppna för förslag för att förbättra systemet med pension, men än så länge syns inte så mycket av det.

Den beryktade bromsen som sänker pensionerna och som ursprungligen sades aldrig skulle behöva användas har redan slagit till tre gånger – 2010, 2011 och 2014 då sänktes pensionen med mellan 390:- och 600:- och vem vet hur många fler gånger den slår till ?

Kanske dags att göra något åt det, frågan är då: Vad ?

Om inte politikerna hittar på något, då måste vi se till att jobba än mer.

Claes Lindnér

Pensionär


Rapport från PRO möte 10 november 2016 av Claes Lindnér

Mötet samlade runt 50 deltagare i Folkets Hus.

Ordföranden påminde om mötet på måndag den 14/11 med start kl: 13.00 i Folkets Hus som gäller Säkerhet i vardagen och kallas Bättre tänka efter före !

Behandlar Stresshantering, IT säkerhet, kost mm för äldre personer.

Därefter så beslöts att föreningsavgiften skall vara oförändrad på 35:- i avgift.

Ordförande föredrog förslag till budget för 2017 som slutar med ett plus på ca 3000:- Mötet beslöt i enlighet med förslaget. Det delades ut papper från Polisen som behandlar saker att tänka på när det gäller säkerhet i vardagen, Nätbedrägerier och vad man skall tänka på för att undvika att bli lurad. Även vad att tänka på gällande Kortbedrägeri.

Audiologiska kliniken inbjuder till kostnadsfri information om hörselnedsättningar och olika alternativ gällande hörhjälpmedel.

Informerades även om planerna runt den nya vårdcentralen mm i Lindesberg samt att där även kommer att bli ett Trygghetsboende med ca 30 lägenheter.

Mötet bjöds på härlig sång som framfördes av Prova På Kören.

Påmindes om att vi sköter om kaffeserveringen på årets Julmarknad på bruket och att det fattas några personer som vill hjälpa till med servering.

Det gavs även möjlighet att skriva upp sig för närvaro på nästa möte den 8/12 då det kommer att serveras en Jultallrik med härlig Julmat (pris 75:-) Förhandsanmälan måste göras till Karin 31119 eller Sol Britt 31103 senast den 5/12.

Ture L meddelade att chans fanns att bli med på Julmarknadsresan till Färna herrgård i morgon förmiddag.

Frågesporten innehöll 20 frågor, det var 4 personer med 13 rätt. Utslagsfrågor tillgreps för att kora 1 vinnare. Vinnare blev Lasse Pettersson efter 4 utslagsfrågor.

Mötet avslutades med kaffelotteri och hälsades välkomna till nästa möte då även Lucia kommer att närvara.

Claes Lindnér


Inlägg från kommunen.

Händelser i Frövi 2016 – 2017

Ny förskola. Två avdelningar har tagits i drift redan och en tredje tas i drift innan årsskiftet. Hela barnstugan kommer att färdigställas till årsskiftet.

Näringslivsavdelningen har beställt trafikutredning som berör området runt företagshotellet genom BMB (Isabella L)

FÖP – Frövi. BMB har påbörjat arbetet med att ta fram en samrådshandling. En miljökonsekvensbeskrivning håller på att tas fram av SWECO. Det innebär att samråd bör kunna äga rum ca mars april och utställning av materialet görs troligen under sommaren/sensommaren.

Ny Industriväg (Axels väg) Planen är att BMB fastställer planen vid sammanträde under november och därmed kommer planen att vinna laga kraft under december om inget oförutsett inträffar.

Nytt industriområde. Etapp ett och två av arkeologiundersökningar är genomförda. Väntar bara på provsvar för att få reda på vilka fynd som kommer från tiden före 1850 och efter samma datum. Man har hittat två stenålderslämningar som vi kommer att spara intakta när vi exploaterar området. Detaljplanen är påbörjad och beräknas ta mellan ett och ett och ett halvt år innan den är klar. Förhoppningsvis till jul nästa år.

Vibyn. Tomtförsäljning pågår.

Stationshusets annex används redan av LIBO:s personal. Fasad och takrenovering är beställda och planeras genomföras före årsskiftet

Frövi Bangård. Utredningen fortskrider och om bidrag erhålles från Naturvårdsverket kommer en förprojektering att genomföras ganska snart.

Spårspring mm. Vid kontakt med Trafikverket har info framkommit om att Frövi är en prioriterad ort när det gäller att sätt upp nya stängsel längs med järnvägen för att förhindra spårspring. Man undersöker även möjligheten att bygga en Gång- och cykel bro över järnvägsområdet för att underlätta kommunikationen över järnvägen.Debattinlägg av Claes Lindnér.

 

Nu får det snart vara nog.

Politiker, det är individer som kontinuerligt och hela tiden kommer med löften som låter bra och inger förhoppningar hos övriga medborgare.

Till valet 2014 lovades att pensionärsskatten skulle bort, eller i varje fall börja avvecklas.

På sommaren -15 sade Löfven och Andersson att skatten skulle sänkas även för de med pensionsinkomster upp till 240.000:- per år.

Socialdemokrater med flera gick ut med att skatten ska sänkas för alla pensionärer.

Så blev det inte, budgetpropositionen gick ju inte igenom.

Ej heller den 1/1-16 sänktes skatten, man glömde bort den detaljen !

I stället så har man justerat gränsen för statlig inkomstskatt, innebärande att fler pensionärer får betala mer skatt.

Man lovade sänkt skatt, istället blev det en höjning för många.

Undrar vad löften från politiker är värda, förmodligen inget alls.

Gällande politiker på hemmaplan så har det ju mer eller mindre lovats att satsa på Frövi när det gäller byggande av bostäder mm.

Vart tog de löftena vägen?

Claes Lindnér

Pensionär

BMB har beviljat bygglov för ytterligare lägenheter i Företagshotellet i Frövi.

 

Även denna gång har verksamma företagare efter Södra Bangatan körts över av kommunens nämnd. Risken är överhängande att vissa av dessa nu fått nog av kommunens syn på företagande utanför tätorten och söker sig en annan ort för sin verksamhet. Varje företag som flyttar sin verksamhet är mycket negativ för orten Frövi även om inte kommunen bryr sig om detta.

Representanter för kommunens näringslivsavdelning besökte området och dess företagare efter förra etableringen av boende i fastigheten. Någon åtgärd på de problem som då påtalades har inte åstadkommits.

Man måste även konstatera att vid beviljandet av det bygglov som nu föreligger har inga byråkratiska kvarnar malt utan här går det, även denna gång, som på räls att genomföra åtgärden. Detta trots näringsidkarnas oro.

När det gäller andra byggnationer i Frövi, för boende och etableringar för industrin, har det hittills bara varit prat om att satsa på Frövi. Här maler de byråkratiska kvarnarna så långsamt så stiltje i princip har lägrats över orten Frövi.

Snart finns inget annat alternativ för ortens Frövis invånare än att verka för en revidering av kommungränsen. Vi kan inte se att Frövi tynar bort på grund negativa beslut för företagande och i övrigt handlingsförlamade politiker gällande utveckling av orten Frövi som de säger att de skall satsa på.

 

Cay Norén/eu

ordförande

Positiva Frövi

Kommunens svar

Svar till föreningen Positiva Frövi

Föreningen Positiva Frövi har reagerat på att Bergslagens miljö- och byggnämnd (BMB) har beviljat bygglov för att utöka vandrarhemmets verksamhet i Företagshotellet i Frövi. Föreningen har ett antal olika påståenden, bland annat ”När det gäller andra byggnationer i Frövi, för boende och etableringar för industrin, har det hittills bara varit prat om att satsa på Frövi.” Att säga att den politiska majoriteten, bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet inte satsar på Frövi stämmer inte. Som exempel kan nämnas att det i Frövi finns en alldeles nybyggd förskola, det finns byggklara villatomter till salu, vilket inte ens finns i Lindesbergs tätort. Många Frövibor har varit med i arbetet med att ta fram en fördjupad översiktsplan och arbetet med att utveckla strandpromenaden är påbörjat. Industriområdet vid Korsnäs kommer snart att byggas ut, lekplatser ska utvecklas, ett antal villagator asfalteras. Det finns färdiga ritningar för utbyggnaden av Tallen, dock är bygglovet överklagat ännu en gång. Det finns också planer på bostadsbygge nedanför Solliden samt på Sjövallen, dessa projekt avvaktar dock då byggandet av Tallen prioriteras i nuläget. Detta är bara några exempel, det finns mycket mer planerat för Frövi.

I frågan om bygglovet för vandrarhemmet i Företagshotellet är det olyckligt att grannar och företagare inte känner sig informerade. Vid beslut i bygglovsärenden skickar BMB ut information så att grannar får möjlighet att uttala sig om beslutet om bygglov, vilket också skett i detta fall.

Det är viktigt att se hur Frövi utvecklas och förhoppningsvis kommer de planerade projekten snart vara på plats.

Irja Gustavsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Lindesbergs kommun

Jonas Kleber (C), vice ordförande i kommunstyrelsen i Lindesbergs kommun


Våra kommentarer med anledning av kommunens inlägg efter vår skrivning.

Många företagare och boende i Frövi blir säkert förvånade över ledande kommunpolitikers överslätande svar när det gäller beviljande av bygglov för fler lägenheter i Företagshotellet:  ”Det är olyckligt att grannar och företagare inte känner sig informerade”.

De visar ingen förståelse för den oro som dessa känner gällande beslutet att godkänna detta inom det geografiska området som de har etablerat sina företag i. Det säger mycket om hur dessa kommunala politikers känsla är för företagarnas villkor. Detta även sett Inte minst efter förra lägenhetsetableringen i området som de verksamma företagen reagerade kraftfullt emot utan att få någon förståelse från politiskt håll. Det råder ohörsamhet om önskemål i Frövi.


Vi konstaterade i vårt inlägg att stiltje råder i Frövi gällande byggnationer av bostäder och möjliggöra etablering av industrier.  På detta svarar kommunens politiker att det satsats på en ny förskola och ett villaområde.

Gällande villaområdet är denna satsning gjord för flera år sedan och det är bra. Men detta förtar inte vårt påstående att stiltje råder gällande byggnationer av bostäder i Frövi. Inga boende på orten kan se att något sådant pågår. Det är bara kommunalt prat om att det skall satsas. Det råder Stiltje i Frövi.


Gällande byggandet av en ny förskola, något som fortfarande pågår, så var det ett måste eftersom kommunen var tvungna att ta lokaler vid Fröviskolan till förfogande för att bereda plats för alla barn. Det är svårt att se att detta har något med nysatsningar i Frövi att göra. Det bör hänföras till en måsteinvestering som med bättre planering kunnat förutspås under flera års tid.


Vi kan också ställa oss frågan varför inte kommunens svar omfattar något om investeringar inom fritidssektorn när de räknade upp en del andra satsningar som asfalteringar m.m. i orten Frövi. Är det så att kommunen inte tänker satsa inom denna sektor i Frövi? Bl.a. har det under flera valperioder lovats kostgräsplan på Fröjevi. Och ett önskemål om allvärders banor för friidrottsutövande därtill. Det råder stiltje i Frövi.


Cay Norén/eu

Positiva Frövi


Ung Effekt lämnar Prästryggen.

Deras motivering är:

Ung Effekt har valt att säga upp avtalet för Prästryggens Bad & Camping med BKT

Anledningen till att föreningen säger upp avtalet är att det varit svårt att få ihop tillräckligt med folk för att driva verksamheten och att föreningen tröttnat på de personer som kommit med inkorrekta och ogrundade påhopp och kommentarer

Ung Effekt har drivit anläggningen på uppdrag av BKT och bidragit till en stark utveckling av denna och känner att grunden nu är lagd för vidare utveckling av Prästryggen

Det har varit riktigt roligt att skapat arrangemangen Bakluckeloppis och Motorfik som blivit så populära och satt Frövi på kartan i dessa sammanhang

Ung Effekt tackar besökare, deltagare, funktionärer, campare och de som stöttat och berömt oss för hur bra Prästryggen har sköts under dessa år

Rapport från PRO möte 13 oktober 2016 av Claes Lindnér

Frövi PRO hade medlemsmöte den 13 oktober i Frövi Folkets Hus.

Denna gång var det cirka 60 deltagare som deltog.

Ordföranden hälsade samtliga välkomna och hälsade dagens gäster och underhållare välkomna.

Efter genomgång av dagordning så blev det allsång, som leddes av Christer Bergsten från Hällefors.

Dagens gäst och föreläsare var Inger Hammarström som på ett utomordentligt sätt gick igenom alla de risker som finns i och utanför bostaden som kan medföra fall av olika slag. Hon gick även igenom viss olycksfallsstatistik gällande fall mm inom Örebro län.

Enligt samlade kommentarer så var det en mycket givande information som erhölls.  Det gavs mycket att fundera över, det fanns även broschyrer att tillgå samt papper att gå igenom hemma och se vilka risker som finns i bostaden. Gavs även tips på rörelser för att bibehålla en god balans. Vi fick även se bevis på hur lätt det är att få sämre balans.

Efter detta så underhöll dagens underhållare Christer Bergsten, det spelades och sjöngs så det stod härliga till. Christer hade mycket varierande musik att bjuda på, från olika tidsepoker, men det var uppskattat av applåderna att döma.

Ulla Rudfjäll hade därefter behövlig gympa som alla deltog i, detta behövdes med tanke på den tid vi alla suttit still. Ulla efterlyste även hjälp av personer som kunde tänka sig ställa upp med lite hjälp till Väntjänsten, som är i behov av detta. Information gavs om vart man skall vända sig om man vill ställa upp.

Efter detta så gavs information om en föreläsning som kommer att ske i Frövi den 14/11 som gäller att Tänk efter Före.  Föreläsning sker mellan klockan 13.00 och 17.00, annons kommer. Det efterlystes hjälp till årets Julmarknad på bruket, detta med tanke på kaffeserveringen som vår förening sköter om även i år. Informerades om ett eventuellt nytt  lotteri som styrelsen nu funderar över. Sol Britt gav information om kommande studier som man kan anmäla sig till.

Ture L informerade om en Julmässa som kommer att komma.

C-G Myhrström gav aktuella trafiktips samt påpekade vikten av bra reflexer, de blir lätt gamla.

Ordföranden påpekade att vi fortfarande saknar en valberedning, vilket är mycket illa. Vi kommer även att förlora intäkter nästa år och styrelsen funderar över olika sätt att lösa detta på.

3 vinnare från föregående möte erhöll sina priser. Vinnarna hade 15 rätt av 16 på ett musikquizz som hölls föregående möte.

Det serverades fika med mackor samt kaka detta möte, och det lät sig väl smaka som vanligt.

Mötet avslutades med det vanliga kaffelotteriet, med både vinnare och förlorare.

Vid nästa medlemsmöte kommer Prova På Kören att stå för underhållningen.

Ordförande tackade och avslutade mötet, med tillägget att man skulle ta väl vara på sig.

Claes Lindnér.


Den här personen känner de flesta till som handlar på ICA Näsbyhallen.

Han sitter troget varje dag i ur och skur med sin kaffemugg och samlar in pengar.

Han stör inte oss som skall passera in eller ut i butiken. Han nickar bara ett ”Hej” och ler mot oss.

Om någon behöver hjälp med kundvagnen finns han omedelbart till hands med en hjälpande hand. Han lyfter in varorna i bilen och kör tillbaka vagnen till dess uppställningsplats. Heder och ett stort tack åt denna man som är så hjälpsam mot de som har behov av detta. 

Jag hoppas att du snart skall slippa sitta utanför butiken och tigga för ditt uppehälle. Och istället finna ett bättre sätt att försörja dig i ditt hemland nära din familj och vänner.

Ett är dock säkert. Jag och många andra kommer att sakna dig den dag du inte sitter där med ditt leende, din mugg och hjälpande hand.


Cay Norén

Krönika av Cales Lindnér

Vad menas med information?

Vi får i stort sett varje minut på dygnet information av allehanda slag. Vissa delar eftertraktade andra inte.

Detta sker via alla slags möjliga media: mail, Twitter, Facebook, Reklam, Goda vänner, Tidningar, TV, Radio mm listan kan göras lång.

Våra arma hjärnor jobbar för högtryck med att sortera allt detta, på kortast möjliga tid.

Med ständigt ny information, måste allt gå fortare. För inte alltför länge sedan fanns det enbart två radiokanaler samt en tidning. Det var den informationen som fanns att tillgå samt TV några timmar per dygn.

Sen exploderade allt: 2006 med twitter fram till 2011 med Facebook, samt givetvis allt annat som kom. Några klick och man kunde höra och höras.

Allt detta får konsekvenser av olika slag. Lokalredaktioner på tidningar minskar, TV4 stänger lokal TV och SVT tenderar att dra ner på landsbygden.Vi riskerar att förlora de speciella berättelser som förr fanns att tillgå.

Speciella reportage om intressanta saker-länder-unika historier mm

Mer och mer information, men mindre tid åt var och en. Böcker minskar i antal sett, vi läser allt mindre, ordförståelse minskar.

Vart tar det skrivna ordet vägen?

Vart är nyhetsflödet på väg?

Vi måste se till att Berättelser finns kvar, utan dessa så blir vi alla enbart informationsmottagare.

Jag tror det bland annat är berättelser som formar oss, utan dessa så är vi bara en mikroskopisk del av ett infosamhälle.

Lev väl

Claes Lindnér


Rapport av Claes.

Från PRO möte 8 september 2016.

Vårt första möte efter sommaruppehållet samlade cirka 60 deltagare.

Efter att ordföranden hälsat alla välkomna så blev det allsång, man skulle kunna säga att det märktes att det varit uppehåll.Men sångledarna Sven-Olov och Claes var trots allt nöjda. Mötet kunde glädjande konstatera att det tillkommit 2 nya medlemmar som hälsades välkomna.

Anhörigstrateg Asta Walling informerade på ett mycket bra sätt allmänt om anhörigvård och regler samt möjligheter till hjälp från kommunen, även tillfälle till frågor. Efter detta så blev det ett musikquizz med Sven-Olov som frågeställare. Detta var uppskattat, efter 16 frågor korades 3 vinnare med 15 rätt !!

Priser utlovades till nästa möte.

Därefter så var det lite allmän information om gjorda resor samt kommande. Ordförande gav information om viktiga saker att tänka på: Kvittoregler, EES kontroll av mediciner, Datasupport, Presentkortsregler samt lite runt så kallade plastkort.

Icke att förglömma är att det var lite gympa på mötet under ledning av Ulla Rudfjäll, detta uppskattades av kommentarerna att döma.

Därefter avslutades mötet med ett kaffelotteri med några lyckliga vinnare, samt att alla hälsades välkomna till mötet i oktober.

Claes Lindnér


Krönika av Claes Lindnér 27 maj 2016.

Kontanter, bra eller dåligt ?

Bankerna verkar helst inte ha med kontanter att göra. De vill helst att vi kunder använder så kallade plastkort, de tjänar mycket pengar på dessa kort.

Ett ytterligare problem som så smått börjar uppstå är det börjar bli ett minskat antal bankautomater, Sverige ligger i botten av EU gällande bankautomattäthet.

Kontantlöshet börjar ställa till problem för många föreningar i vårt avlånga land. De flesta föreningarna, och vi har ju ett rikt föreningsliv, använder sig av kontanter i stor utsträckning. Medlemmar som går på föreningsmöten, köper kaffe, tar några lotter mm.

Man kan undra om bankerna nu vill ta död på föreningslivet i vårt land. Bankerna hänvisar även ibland till säkerheten runt kontanter.

Banken anser det tydligen bättre att en föreningskassör får ta dessa risker hemma i sin bostad. Så länge som kontanter används så samlas de ju hos kassörerna, vart dessa kontanter därefter skall ta vägen är den stora obesvarade frågan. Banken vill ju uppenbarligen inte ha med kontanter att göra.

En ytterligare stark orsak till att många undviker att hantera kontanter är nog beroende på att de kaxiga bankerna gjort det oerhört besvärligt att ha någon större kontakt med dom, enligt vad som sägs i olika forum.

PS: I Frövi är vi lyckligt lottade, Bergslagens Sparbank och Sv Handelsbanken på vår ort hanterar fortfarande kontanter.

Vi bör dock tänka på alla de orter som ligger lite avsides till med långt till närmaste ort med bank som fortfarande hanterar kontanter.

Frövi PRO förening

Claes Lindnér

Ordförande


Rapport från Claes

Från Frövi PRO möte den 12/5.

Ordförande hälsade ca 60 medlemmar varmt välkomna till dagens aktiviteter.

Ett speciellt välkomnande riktades till representanterna från Bergslagens Sparbank med Karin  Gardefelt i spetsen. Likaså hälsades Jonny Fagerman välkommen som skulle underhålla oss med sång och musik.

Mötet började med att samtliga deltog i en allsång, vilken föll väl ut. Hasse Gustavsson är förträfflig som körledare måsta man säga.

Därefter så hölls information av Karin G som även innehöll lite historia runt banken.

Det var mycket bra information på den tid som stod till buds. Information runt räntor, placeringar, kontanter, sedelbyten mm gavs. Mot slutet så ställdes även frågan huruvida intresse fanns om ett möte med specifik information om det som kallas swish och mobilt bank-id, svaret blev ett Ja.

Efter detta så såg Ulla Rudfjäll till att vi alla fick lite gympa på plats, det gjorde gott sade nästan alla efter genomfört pass.

Därefter vankades det varm korv samt kaffe som lät sig väl smaka.

Jonny Fagerman underhöll på ett förträffligt sätt. Det var underhållning på en hög nivå. Det vankades Elvis Presley likväl som Chris Cristoffersson och andra kända sångares melodier, Frank Sinatra ej att glömma. Det blev även allsång och Jonny ordnade frågesport där 2 glada vinnare vann 50:- var. Detta lockade till skratt och glädje.

Ture presenterade därefter de resor som kommer att ordnas (se hemsida) samt vart man kan vända sig för anmälan.

Ordförande meddelade att tills vidare så kommer boulespel att ordnas på sjövallen på Måndagar, Onsdagar samt Fredagar klockan 15.00 detta under tiden som ny plan bearbetas på ett riktigt sätt.

Lotteri avslutade mötet med några glada vinnare, ett extra lotteri denna gång med hemsydda presenter innehållande en lott, därefter det vanliga kaffelotteriet.

Ordföranden tillönskade samtliga en god sommar samt hoppades att vi åter sågs på mötet i september, på sedvanlig dag och tid samt plats.

Claes LindnérBedömning av tillgänglighet i Frövi 2016-04-20


Bussresa till Frövi med 2 rollatorer och en rullstol. Rampen som skulle fällas ut för att kunna köra på rollatorer och rullstol gick inte att fälla ut utan chauffören fick lyfta in rollatorerna och rullstolen. Säkerhetsbälte saknades för att kunna spänna fast personen i rullstol. Däremot kunde rullstolen sättas fast i en spännrem. Chauffören skulle lägga in en rollator i bagageutrymmet men den luckan kunde inte öppnas så båda rollatorerna fick stå inne i bussen.


Tågstationen i Frövi håller på att byggas om och vi tittade in på handikapptoaletten och där fanns stödhandtag men ingen förhöjning. Ramp ut på Södra Bangatan saknas, hänvisa till baksidan mot perrongen. Trappan på framsidan behöver märkas ut så att ingen med synnedsättning ramlar ner. Det översta viloplanet i trappen är också väldigt grunt. Bra med automatdörrar.


Freja VC saknar dörröppnare till dörren som leder till trapphuset med hiss för att komma upp till folktandvården. Tröskeln var också svår att komma över trots en kort ramp. Skulle kunna hänvisa till ingång från baksidan så kommer man till hissen direkt.


Järnvägsgatan har höga trottoarer. Libo´s fastighet som byggs om saknar ramper till några affärslokaler. Förslag att göra en längsgående ramp med infarter till varje butik längs fastigheten.


Folkets hus – saknar uppmärkning av det nedersta trappsteget i trappan. Hiss finns till alla plan. Spegelvägg ovanför trappan behöver märkas på något sätt för synskadade som kanske inte uppfattar att det är en spegel.


Apoteket – mycket trångt i lokalen! Ingången med dubbeldörrar och vinkel 90 grader är svårt för rullstolsåkare, speciellt trehjulingar. Gångarna inne är smala, 80 cm på ett ställe och framför kundstolarna är gångbredden 86 cm. Sitter sedan en person på stolarna så minskar utrymmet med minst 20 cm. Det gick inte att komma förbi med rollator. Går inte att vända någonstans.


Parken har trappa ner till sittplatserna vid fontänen. En asfaltgång finns men den är väldigt smal. Det gick inte att köra rullstol utan att köra på kanterna. Trappan behöver även märkas upp för synskadade.


Tallen – dörröppnaren vid entrén sitter tokigt placerad. Man får dörren mot dig när man öppnar. Sitter man i rullstol och är i behov av att kunna köra rakt in så får man snabba sig att backa för att hinna undan för dörren. Det är så vid flera ingångar till Tallen. Dessutom dubbeldörrar och två öppnare…


Handelsbanken behöver markera ut trappsteg samt att dörröppnaren sitter på samma vägg som dörren vilket försvårar när man ska in. Skulle kunna sätta den precis till vänster när man kommit upp för rampen.


ICA har nya dörrar till hyllorna med kylvaror. De öppnas mot köparen och sitter man då i rullstol så får man dörrarna i knät och når inga varor. Dörrarna syns inte heller för synskadade då de är av glas med endast ett hål som handtag i frostat glas. Någon uppmärkning av dörrarna behövs. Skjutdörrarna är mycket bättre. Vid frysdiskarna är det svårt att nå varorna om man är sittande, likaså i salladsbaren. Personalen är väldigt serviceinriktade och hjälper gärna till vid behov upplyser de om. Prismärkningen vid diskarna, frukten mm har svart bakgrund med röd text, svårt att se för de synskadade. Bättre med kontraster ex vit bakgrund med svart text. Pallen som finns för att ta ned varor som står högt upp skulle behöva ett handtag. Känns lite osäker att kliva upp på.


Sedan har förstås trottoarerna höga kanter, speciellt efter genomfartsvägar.


Inger Hammarström

Referat från PRO möte 14 april 2016 av Claes Lindnér.


Information från Frövi PRO:s medlemsmöte den 14/4.

Ordföranden öppnade mötet som vanligt är, samt hälsade de ca 60 deltagarna varmt välkomna till dagens övningar.

En första överraskning skedde per omgående då Hans Gustavsson ombads leda allsången som inledde dagens möte. Detta sköttes med bravur, text till sången fanns att tillgå.

Nytt för dagen var även att dagordning fanns för alla deltagare.

När sången var avklarad så gick ordföranden igenom vad som skulle ske vid dagens möte samt att det valdes en kontrollant för kaffelotteriet.

Ordförande gick därefter igenom alla de punkter som kom fram vid den träff som varit på Tallen den 4/4, ordnad av Frövi PRO, med sikte på att gå igenom all verksamhet inom föreningen. Syftet var att försöka få fram förbättringar på våra möten, likväl som övrig verksamhet. Punkter som kommit upp var bland annat det som dagens möte inleddes med, nämligen allsång, likväl som att det fanns dukar på borden.

Efter det att ordföranden gått igenom alla punkter så var det dags för sill med ägg. Som det verkade så slank sillen ned, med efterföljande kaffe med hembakat.

Efter sillen var det dags för dagens underhållare, Håkan Isacsson att spela och sjunga, och det gjorde han verkligen så det stod härliga till. Detta blandat med en hel del underfundiga och roliga historier blandat med fakta av allehanda slag.

Håkan avtackades med en blomma samt starka applåder.

Vid detta lag så blev det dags för lite sittgympa, under ledning av Ragnhild J. Detta var också en punkt som kommit fram vid träffen som var på Tallen. Gympan vållade även en hel del skratt vid vissa av övningarna.

Kort information gavs om kommande kurser samt att intresserade ombads kontakta

Sol Britt för att bli med. Information om kommande resor gavs även, både egna samt resor som ordnas av PRO Storå-Guldsmedshyttan.

Mötet avslutades därefter med allsång, även denna gång under ledning av  Hasse G. Trubadur Håkan I hjälpte till med pianospel, som tur var så var pianot i Folkets Hus någorlunda välstämt, så det lät riktigt bra. Att pianot funkade hade vi redan tidigare konstaterat då Håkan spelat på detta tidigare under mötet. Detta förvånade många, med tanke på att det var länge sedan någon hört det spelats på pianot.

Ordförande avslutade därefter mötet samt hälsade samtliga välkomna till nästa möte i maj månad.

Claes Lindnér


Hur möter vi utmaningen i ett Frövi som förändrats?

Anteckningar från möte 31/3.

Frågeställningar som diskuterades var;

1: Hur vill vi välkomna nya människor till Frövi?

2: Vad kan vi göra tillsammans?


Följande kom fram i gruppdiskussionerna;

   Frågeställning 1:

- erbjuda bra service, b la bra äldreomsorg

- ha ett samhälle där det finns plats för fler

- Positiva Frövi och facebookgrupper ger viktig information om orten

- vikten av att säga "hej"

- ta kontakt och våga se individen

- samordning krävs både på orten och i kommunen

- viktigt att få veta när nya invånare kommer

- dela på ansvaret

- samverkan

- det man gör måste fungera i vardagen; bjud in till det lilla efter bästa förmåga

- erbjuda en tryckt guide om Frövi, på olika språk

- dela ut "Boken om Sverige". Finns att ladda ner på informationsverige.se

- ha en informationspunkt, t ex på biblioteket


   Frågeställning 2:

- anordna guidad promenad i samhället för nyinflyttade

- informera om vad som finns här

- arrangera en Frövidag/föreningsdag

- starta cykelreparationsverkstad

- arrangera en gemensam städdag


Referat från mötet skrivet av ordförande Claes Lindnér.


Information från Frövi PRO möte den 10/3-16.

Kunde dessvärre konstateras att dagens möte samlat ett relativt litet antal deltagare.

Orsaker till detta kan givetvis vara fler, fint väder, upptagen av annat, tråkigt möte, glömska eller någon annan orsak.

Ordföranden informerade om att det kommer att ske ett specifikt möte som kommer att behandla vår förenings verksamhet, det skall då tas upp frågor av alla slag som rör verksamheten totalt sett. Specifik inbjudan till berörda kommer att distribueras på lite olika sätt, detta möte kommer att ske i början av April månad.

Därefter informerade S Svedskog om kommande musikaliskt arrangemang som kommer att ske i början April. Det är då Frövifors Musikkår som kommer att spela inklusive gästartister. Det kommer att komma annonser om detta.

Ordföranden informerade om att Tassadansarna kommer att arrangera en dans i Vedevågs Teater den 30/4 mellan 14.00 och 17.00, vidare information kommer senare.

Informerades om diverse resor som kommer framöver. Likaså kommer det den 20/4 bli en tillgänglighetsdag i Frövi där man skall testa hur man tar sig fram i Frövi om man är rörelsehindrad på något sätt.

Tomas Lundkvist framförde musikaliska ljud med hjälp av diverse grejor likväl som både kända och okända instrument. Ex benbitar, plaståse, metallskålar, mungiga mm. Det skall givetvis nämnas att det även blev musik av alla dessa saker. Av alla kommentarer att döma så var det mycket uppskattat, det märktes även på applåderna som kom.

Ordföranden presenterade även en frågesport med 10 frågor med lite olika svårighetsgrad. Den lyckliga vinnaren hade 7 rätt, och (hon) belönades med ett pris bestående av en stor påse innehållande hembakta bullar.

Det var givetvis även kaffelotteri med några lyckliga vinnare.

Mötet avslutades med att ordförande hälsade samtliga välkomna till April mötet där det blir sill som förplägnad, ägg måste man själv ta med sig. Förhandsanmälan kommer att behövas, anmälan senast den 8/4 till 31119 eller 31103.

Claes LindnérReferat från PRO möte 11 februari 2016 av Claes Lindnér.

Mötet lockade relativt många deltagare, ca 85 medlemmar kom.

Mötet hälsade 7 nya medlemmar varmt välkomna

Ordföranden efterlyste intresserade till årets Veteranvetartävling  som sker den 14/3.

Informerades om att föreningen ämnar köpa in en dator till föreningen. PRO kommer att slåss vidare för att kontanter blir kvar i samhället. Styrelsen har resonerat om att kalla till ett möte med deltagare från de olika aktivitetsgrupperna, för att diskutera hur föreningen skall kunna vidareutvecklas och vara till ännu större nytta för medlemmarna. Den 19/5 b lir det som vanligt Må Bra Dagen på Sannahed, styrelsen återkommer om detta. Konstaterades att många PRO föreningar har svårigheter med att hitta folk till styrelseuppdrag och av denna anledning läggs dessvärre föreningar ner och upphör med verksamhet.

Peppe Huss underhöll med gitarrspel och skön sång samt många mycket roliga historier. Det konstaterades att underhållningen var mycket bra, den lockade även till viss allsång. Efter att ha avnjutit den mycket goda smörgåstårtan så valdes Ingvar Johansson att svinga klubban för själva årsmötet.

Verksamhetsberättelsen för 2015 inklusive den ekonomiska delen godkändes. Styrelsen erhöll även ansvarsfrihet för föregående år.

Efter gjorda val ser styrelsen ut som följer: Claes Lindnér, Cay Norén, Sol Britt Henningsson, Sune Lindblad, Karin Törnkvist, Ragnhild Johansson och C-G Myhrström.

Ersättare: Lars Pettersson, Ture Larsson, Göran Karlsson och Sören Helsing.

Med andra ord så var det omval över hela fältet. När det gäller mötesvärdinnor så avtackades Gun Olander och Gunhild Johansson med var sin blomma. Ordföranden pekade på den långa tid de utfört detta uppdrag och påpekade att det var hög tid att de erhöll en blomma i stället för att de som vanligt  överlämnade en till underhållarna.

Till nya mötesvärdinnor valdes Inger Lindnér och Laila Pettersson.

Efter det vanliga kaffelotteriet där det denna gång även vankades bitar av smörgåstårta som vinster så avslutade ordföranden mötet samt hälsade samtliga välkomna till mötet i mars och poängterade att det då blir en mycket bra underhållning.

Claes Lindnér


Krönika den 17 januari 2016 av Cay.


Nu är bandyn och hockeyn i full gång till min stora glädje. Det går för närvarande mycket bra för Bollnäs med bl.a. storseger i Edsbyn annandag jul. Denna positiva trend har sedan fortsatt med segrar mot Västerås, Sandviken m.fl. Jag ser redan fram emot att se Bollnäs i finalen på Tele 2 Arena den 19 mars. Lägenheten är fixad genom Sociala fonden, tågbiljetterna är bokade och kommer på mobilen och biljetterna till matchen finns redan i ägo, rad 13 på långsidan.

Jag har en säsongsbiljett till Örebro HK:s hemmamatcher. Det är en glädje att bevista en ishockeymatch i Örebro. Jag rycks med av den stämning som uppstår i hallen under matcherna.

En upplevelse som jag önskar alla skulle få ta del av.

Vid matchen mot HV den 14 januari stötte jag ihop med Jimmy Åkerfeldt, tidigare präst i Näsby. Han gjorde premiär som hockeyåskådare. Där ser vi vad ett miljöombyte kan åstadkomma.


Att inte vi människor kommit längre i vår utveckling är en skandal. Jag tänker på kladdandet och våldsförande mot tjejer. Detta är helt oacceptabelt enligt min åsikt. Det påstås av vissa att detta bara har att göra med kulturarvet som vissa flyktingar tagit med sig till Sverige. Det ligger säkert en viss sanning i detta. Det bör göras helt klart för de som förgriper sig på detta sätt att det är förbjudet enligt lag i Sverige.

Är det också ett kulturarv hos oss svenskar och övriga boende i väst att vi anser oss ha rätt att förgripas oss på tjejer och kvinnor som måste prostituera sig för sin överlevnad oavsett var i världen detta övergrepp sker. En del kommer att hävda att de prostituerade själv valt detta något som jag på det bestämdaste bestrider.  Varför skulle en ung människa frivilligt välja att låta sig kladdas på av snuskiga män eller kvinnor ofta från en annan kultur.


Den 6 mars kommer Lindesbergs kommun att bjuda in till en träff. Tanken är att ta del av de boendes åsikter om Frövis framtida utveckling. Slut upp och gör din röst hörd vid detta så viktiga framtidsmöte för vårt samhälle - Frövi.


Billerudkorsnäs Frövi bygger ut, ett nytt område för omlastning och industrietableringar planeras,

MaxiDoor söker personal för sin expansion. Detta är några av de mycket positiva signaler som nått oss i Frövi.

Nu hoppas vi att byggnationen av bostäder också kommer igång så att vi boende i Frövi kan dra nytta av den positiva utvecklingen inom näringslivet. Detta har också den privata och offentliga servicen som står till vårt förfogande nytta av.


Att de aldrig lär sig. Jag tänker på moralen inom vissa förbund inom fackföreningsrörelsen som åter visat sig ha stora brister. Den högsta ledningen i kommunalarbetareförbundet måste ha levt i en egen bubbla helt skild från samhällets uppfattningar i övrigt. Det är inte underligt att medlemmar lämnar förbundet när det som inträffat uppdagats. Jag förvånas även av att förbundsledningen utsätter sig för detta

som har så ringa ekonomisk betydelse för dem enskilt. De måste vara medvetna om att massmedia gräver fram sådana oegentligheter nu och i framtiden.

Det måste till medialagar som de Ungern infört och Polen håller på att införa om ledarnas okränkbarhet om sådana som kommunals ledning skall få leva i frid. Bevare mig för att Ungersk och Polsk lagstiftning kommer till vårt land i framtiden. Det oroande är ledande Sverigedemokraters uttalande om uppskattning av det Ungerska systemet och deras tystnad om det som händer i Polen.


Hej säger Cay


Ordförande Claes Lindnér har skrivit:


Rapport från Frövi PRO medlemsmöte den 14/1-16.

Mötet samlade runt 70 deltagare, styrelsen önskar givetvis att siffran varit större.

Mötet inleddes med att ordföranden hälsade samtliga hjärtligt välkomna och då i synnerhet dagens underhållare som var Bästefars trio med Inger. Ordföranden pekade på problematiken i att boka underhållare, men samtidigt förklara att någon reklam för detta skulle ej ske. Detta med anledning av att det på januarimötet alltid har varit en hemlig underhållare, detta vållade viss munterhet bland deltagarna likväl som hos Bästefar så att säga.

Efter detta så gicks igenom vad som skulle ske under mötet.

Ordföranden presenterade kort PRO:s prisundersökning och vad resultatet av denna blev, då i första hand avseende Lindesberg och dess affärer.

Informerades om kommande och pågående studier.

Gavs även information om kommande resor som där våra medlemmar ges tillfälle att deltaga, informerades om till vem man skall vända sig och det är i första hand till Ture Larsson i vår förening.

Därefter var det dags för underhållning. Det spelades och sjöngs mycket fina melodier, det var mycket uppskattat av kommentarerna att döma. Halvvägs i programmet så vankades det gröt med smörgås samt kaffe efter.

Denna gröt är speciell, med finskt påbrå samt därtill hörande fruktsoppa/kräm. Allt som var kokat gick åt så det smakade bra.

Därefter var det dags för musik igen, fanns ingen plats för dans, men det spratt nogi några ben.

Efter detta så resonerade ordförande om hur våra möten skall arrangeras, underhållning, föreläsning o.s.v. Vad vill man ha på mötet.

Även kommande årsmöte togs upp till diskussion främst med anledning av att det saknas valberedning i vår förening, hur detta skall tacklas blev det resonemang runt.

De som inte kan eller vill fortsätta med sitt uppdrag bör framföra detta till någon i styrelsen, samtidigt som en uppmaning blev att då ordna en ny person till uppdraget.

Därefter lotteri, där några vann och andra inte. Ordföranden avslutade mötet med att framföra ett stort tack till grötkokerska och fruktsoppetillverkare med applåder samt en fruktkorg och hälsade samtliga välkomna till årsmötet i februari.

Claes Lindnér


Tack!

När jag tillträdde tjänsten som kyrkoherde i Näsby församling den första september 2004 kände jag förväntan att i Frövi önskades en präst som skulle stanna ett tag. Åtminstone det har jag väl levt upp till. Jag var då 30 år, oerfaren i kyrkoherderollen, men såg fram emot att få leda arbetet i församlingen. Nu har drygt elva år passerat. Mycket har förändrats i samhället. Svenska kyrkan försöker hänga med, möta aktuella behov, anpassa sig efter nya förutsättningar, utan att förlora sin identitet i evangeliet om Jesus. Jag uppskattar att få tillhöra en kyrka som eftersträvar lokal demokrati samtidigt som vi känner banden till en rörelse spridd över hela jorden. Att arbeta i kyrkan är alltid ett uppdrag att samverka med andra – församlingsbor, förtroendevalda och ideellt engagerade, samt anställda. 

Den största förändringen som jag fått arbeta med är sammanläggningen i ett gemensamt pastorat för Näsby och Fellingsbro församlingar. Tankarna på en sammanläggning väcktes redan i slutet av 90-talet, men den nya organisationen fullbordades först 2014. I Fellingsbro församling gjorde jag mitt allra första år som präst, det var en bra erfarenhet att ha med i dialogen inför beslutet. Förändringar av det här slaget tar tid. Det är viktigt att enas kring gemensamma mål, men församlingarna har fortfarande möjlighet att ha sin egen profil utifrån de lokala intressen som finns. Vissa frågor och beslut är svårare än andra. Allmänna lokaler måste idag vara tillgängliga för alla. De gamla prästgårdarnas pastorsexpeditioner levde inte upp till kraven, ombyggnader skulle bli kostsamma. Det är glädjande att dessa vackra gamla byggnader fortlever tack vara nya ägares omsorg. Församlingarna måste nu istället satsa på församlingshem och kyrkor. Närmast i tiden ligger en upprustning av församlingshemmet i Frövi.

Också på kyrkogårdssidan har förändringar ägt rum. Förr valde människor mellan gravsättning i en traditionell gravplats med en egen sten, eller en gemensam minneslund där varje grav är anonym. Under början av 2000-talet fick många kyrkogårdar i Sverige ett nytt gravskick: askgravplats. De anhöriga kan vara med vid gravsättningen av urnan, det finns plats för den avlidnes namn, men graven medför inga krav på skötsel. Detta alternativ finns vid pastoratets kyrkogårdar i Spannarboda, Fellingsbro, och Näsby. Den första askgravplatsen i Frövi är återbruk av den gamla stentrappa som förr länkade samman den gamla begravningsplatsen kring kyrkan med den nyare nedanför.

En av de finaste sakerna med att arbeta som präst är att få leva nära årets rytm och livets växlingar. Julens gudstjänster med näst intill fyllda kyrkor blandas med sommarens friluftsgudstjänster i naturen. Människor öppnar sig i glädje över en ny familjemedlem eller i avgrundsdjup förtvivlan över att en kär livskamrat inte längre finns kvar. Det är möten och sammanhang som förändrat mig, och som alltid utmanar tro och övertygelse. Att sätta sitt liv i relation till Guds kärlek och nåd gör livet rikt, men det gör det inte enklare eller mindre dramatiskt. Församlingsarbete är för mig bäst, när de stora frågorna om livet hålls aktuella, när vi tillåter oss att vara både starka och svaga. Gud ger både mod och tröst.

De första åren arbetade vi kring olika teman, det var ett sätt att lära oss nya saker, men också skapa gemenskap och sammanhållning. Så har frågor kring mångfald och ett intresse att möta ett alltmer mångkulturellt och individualiserat samhälle fått hög prioritet. Människor bör kunna känna delaktighet och tillhörighet oavsett bakgrund, att handskas med sina fördomar är ett livslångt projekt. Ett annat tema som satt spår är ”pilgrim”, ordet betyder främling och säger något om hur vi alla känner ibland. Församlingen är gemenskapen där främlingen kan finna sitt hem. Genom åren har vi gemensamt med grannförsamlingarna ordnat en pilgrimsvandring i juni. Pilgrimsvandringen i juni 2016 blir den tionde.

Den sista december i år avslutar jag mitt uppdrag i Näsby och Fellingsbro pastorat. Jag flyttar till södra Närke och blir kyrkoherde i Lerbäck-Snavlunda pastorat. Det är spännande och ibland nödvändigt att göra uppbrott. Men det är samtidigt med vemod och stor tacksamhet som jag tar avsked av människor och en bygd som betyder väldigt mycket för mig.


Tack för allt,

Guds välsignelse i framtiden!


Jimmy Åkerfeldt


Referat av claes från PRO möte 10 december 2015.


Torsdagen den 10/12 hade vår förening ett medlemsmöte, detta lockade cirka 70 deltagare.

Vice ordförande Cay Norén öppnade mötet och hälsade samtliga välkomna. Cay gick kort igenom vad som skulle ske under mötet. Det informerades om diverse resor som kommer att ske under kommande år, speciell information om dessa kommer på vår hemsida. Vårt trafikombud informerade om risker med fallolyckor både i hemmet såväl som utomhus. Information gavs om de lotterier som varit under året. Ett stort tack framfördes till alla de som hjälpt till vid årets Julmarknad på bruket. Cay efterlyste intresserade som kan hjälpa till med valberedningsjobbet, valberedare har blivit sjuka och pekades på vikten av att detta funkar. Intresserade kan vända sig till någon i styrelsen. Efter denna information avnjöts en mycket god jultallrik, som verkade uppskattad av kommentarer att döma. Givetvis så blev det kaffe på maten, likväl som ett stort tack till alla de som hjälpt till med att laga till maten samt att servera den. Därefter kunde vi njuta av skönsjungande Frövi Lucia med tärnor under ledning av Titti Ångman. Mötet avslutades därefter med lotteri med kaffe eller blomstervinster. God Jul tillönskades alla


Claes referat från PRO mötet 12 november 2015


Frövi PRO förening

Information från medlemsmötet som ägde rum torsdagen den 12/11 i Frövi Folkets Hus.

Det var mellan 50 och 60 medlemmar som tagit sig till mötet för att få information samt att låta sig underhållas av Råsvalorna, en alldeles förträfflig kör som bestod av 10 personer inklusive musiker.

Det vankades en stor blandning av melodier de allra flesta mycket kända. En manlig solist framträdde även med bravur. Av applåderna att döma var sång och musik mycket uppskattade.

Budget för 2016 beslutades, vilken landar på ett litet plus.

När det gäller medlemsavgifter så framkom det att den totala avgiften blir oförändrad för 2016, innebärande 255:- för helår, varav 35:- går till vår egen förening.

Konstaterades att en valberedare dessvärre blivit sjuk, och det efterlystes på mötet om någon kunde tänka sig att ställa upp på detta uppdrag, kan i så fall kontakta ordföranden.

Informerades om svaret vi erhållit från Irja G när det gäller eventuell kostnad för rullstolsbundna att ta sig ner till underhållning och liknande på Tallen.. Svaret blev att Irja inte överhuvudtaget hört något om detta. Finns bevis på detta kontakta ordförande eller någon i styrelsen.

På tidigare fråga om säkerhet vid övergångsställen i Frövi meddelade trafikgruppen att allt bedömdes som normala och säkra.

Pekade på vikten av att noga läsa det finstilta på alla de erbjudanden som dimper ner i brevlådan. Verkar det för bra, så är det förmodligen något lurt !! Man pekar givetvis enbart på eventuella fördelar, inte nackdelarna.

Det har förekommit telefonsamtal från ett företag som kallar sig P-R-O call och som ringer och säljer telefonabonnemang. OBS detta har inget som helst med PRO att göra, var aktsam.

Högsta domstolen har i slutet av september slagit fast att den så kallade patientavgiften ska kunna betalas kontant !!

Informerades även kort om den så kallade EES kontrollen. Detta innebär att man på de flesta apotek kan med apotekares hjälp få en genomgång av sina mediciner, för kontroll av att allt är OK, om man blandar flera mediciner.

Påpekades även frågan om sedelbyte, erinrades om vikten av att inte drabbas av att man har ogiltiga sedlar hemma, mer information vid senare tillfälle.

Givetvis så serverades det kaffe med hembakt, vilket av åtgången att döma var uppskattad.

Som vanligt är så avslutades mötet med ett kaffelotteri, där som vanligt några vann andra inte.

Ordföranden slöt mötet och hälsade samtliga välkomna till mötet i december, vi hoppas då få besök av Lucia.

Claes Lindnér


Cajsa har slutat på banken efter 41 år.

Här följer hennes berättelse om dessa år.

Tack för mig!


Efter 41 år inom bank varav de sista 17 åren på Bergslagens sparbanks kontor

i Frövi har jag nu slutat genom att ta tidig pension vid 61 års ålder.

Det har alltid varit ett nöje att jobba inom bank där jag fått möta många trevliga

kunder. Att arbeta på bank är att mötas av människors vardag, glädje, sorg,

olika livsöden och familjesituationer.

Jag började med sommarjobb år 1974 på dåvarande Föreningsbanken i Lindesberg.

Fortsatte på Götabanken i Örebro 1974-1979. När jag började där var det i en gammal fin

lokal med högt i tak o ett stort kundvalv nere i källaren. Vi flyttade snart till nyrustade lokaler på Stortorget, där Handelsbanken ligger idag. Där installerade man även Örebros första bankomat.

Kommer ihåg när vi hade invigning, med lite presenter som erbjudanden, tog kön aldrig slut trots

att vi var tre kassor. Kassorna var som i egen glasbur dit dörren var låst, på den tiden fanns

det inga sedelmaskiner. Då hanterade man mycket pengar, oj vad sedlar jag har räknat manuellt

genom årens lopp. Där hade man t.o.m. två vaktmästare och det var dessa herrar som levererade

och hämtade pengar hos riksbanken som låg bara ett kvarter bort. De hade pengarna i en vanlig

stor läderportfölj med ett hänglås på. Lite skillnad mot nu när det är låsta o larmade väskor

som säkerhetsföretag levererar i.


När jag började så var det bara typ en ”vanlig” räknemaskin man registrerade alla insätningar o uttag på. Tror det var 1975 när man fick åka till Stockholm och fick lära sig ett nytt kassasystem

som var lite mer ”datalikt”. Vad jag tyckte det var roligt o spännande.


Det har ju hänt väldigt mycket under dessa år. En otrolig utveckling.

Från början var det endast konto som gällde. Ett lönekonto o ett sparkonto, skogskonto för skogsägare. Vinnarkonto el Miljonkonto fanns också, kommer ni ihåg det? Det kanske var någon som vann någon gång? Betalade gjorde man mest kontant men även med checkar Det vet inte ungdomarna vad det är för något. Sedan kom uttagskortet för att ta ut kontanter i en automat. Mycket underligt tyckte man nog.. Man gick in på banken o betalade sina räkningar. När vi gjorde sammanställning på em. skulle man summera ner alla dessa o slagremsan var lång må ni tro.

Sedan kom girobetalning, sända in via posten, senare betala via Internet. Nu går det bra via mobiltelefonen.

Angående konton så skrev man i noteringshäfte, kontoutskick med brev varje kvartal/månad. Sedan kom Telefonbanken el Ringomat som det hette inom FB. Man kunde/kan ringa o få saldo o göra överföringar mellan konton. Vilken revolution tyckte man nog. Sedan kom nästa revolution, Internet med en liten dosa till. Vad är nu detta, man var nog lite skeptisk. Usch så svårt o det första man gör är att blockera dosan. Det tog nog ett tag innan jag fick ordning på det hela o förstod. När det var?  Någon gång mellan 1994-1998. Kommer inte ihåg. Och nu gör man mycket bara genom att logga in med den lilla dosan. Vilket också går bra via mobilen både med o utan dosa. Man kan tom skaka på telefon för att få saldot. Helt otroligt. Sedan finns swish, betalning mellan telefonerna via telefonnr. Vad blir det härnäst? Vilken utveckling.


Efter åren i Örebro ville jag arbeta på hemmaplan eftersom jag nu bodde i Frövi sedan några år.

Då blev det Handelsbanken i Fellingsbro åren 1979-1988.

1988 började jag på Föreningsbanken i Frövi där jag fick vara kvar till november 1993 då

kontoret fick lägga ner i spåren av bankkrisen.

Så då blev det till att pendla till kontoret i Lindesberg.

1997 blev nästa stora förändring då man slog ihop Sparbanken Sverige med Föreningsbanken.

Så 1:a  september 1998 fick jag återigen börja i Frövi nu på f.d. Sparbankens kontor o det

hette då Föreningssparbanken, det som senare blev Swedbank.

Men i maj år 2000 gick vi och flera andra bankkontor samman med Bergslagens Sparbank som

tidigare hade kontor i Lindesberg, Fellingsbro o Kopparberg.

Och som sagt har jag arbetat där tills nu hösten 2015.

Många personer har man lärt känna mer eller mindre under dessa år så jag vill framföra ett varmt

Tack till alla kunder. Utan er hade jag ju inte haft något jobb.


Hälsningar

Cajsa CarlssonKrönika  den 10 oktober 2015 av Cay.

 

Att stå för överenskommelser:

Jag var under slutet av 70- och början av 80-talet förtroendevald i Pappers avd. 43 Frövifors. Under den tiden deltog jag bl.a. vid förhandlingar gentemot företaget. Det var en intensiv period av förhandlingar eftersom Frövifors stod inför sin största förändring i och med F81 projektet. Detta projekt lade grunden till nyinvesteringar genom hela företaget från inkommande virke till färdig kartong.

Perioden innebar dagliga förhandlingar gentemot företagets representanter.

Det kunde gälla utbildning och vilka som skulle delta och lönesättning i samband med detta, vad skulle gälla när personalen under veckovisa deltaganden vid utbildning på annan ort exempelvis Markaryd eller i Finland.

Bemanningslistor förhandlades fram till glädje för vissa och besvikelse för andra.

Det som skapade den intensivaste irritationen för många var förändringen av driftsformerna till mer skiftgång. Detta innebar att personal som dittills varit daggående nu skulle överföras till skiftarbete. Att denna förändring skapade rädsla för en del är helt förståligt. Bl.a. förändrades den anställdes familjesituation i och med detta.  Företaget drev driftformsfrågen mycket hårt och hotade att säga upp personal som inte godtog den nya driftformen. Helt förståligt efter dessa jätteinvesteringar som ägarna gjorde.

Jag som förtroendevald, och jag förmodar även övriga förtroendevalda, fick givetvis utstå häftig kritik för min svaghet som förhandlare. Det gick så långt att en del tyckte att jag skulle dränkas som en katt i ån. Några av de häftigaste kritikerna till förändringarna blev med tiden tjänstemän vid företaget ett intressant konstaterande. I denna position förmodar jag att de tvingats till fler beslut som upplevts negativ av den personal som var eller är underställda dem.

Som förtroendevald ansåg jag att man hade skyldighet att stå upp för det som avtalats under förhandlingarna detta oavsett om allas önskemål blivit uppfyllda. På samma sätt krävde vi att företaget skulle stå för förhandlingsresultatet. Detta kan jag säga att de också gjorde till punkt och prickar.

Med denna bakgrund som förhandlare har jag svårt att förlika mig med Kristdemokraternas beslut att inte klara av att stå för December-överenskommelsen. Att representanter för Kd vid dess riksting inte kände mer ansvar förvånar mig och det som förvånar än mer är partiledare Ebba Busch Thor som mycket slätstruket försvarat överenskommelsen. Bara ett parti jublar över utgången det är Sverigedemokraterna.

Vi kan snart skriva partibeteckningen KS demokraterna för detta nya parti.

Jag hade förväntat mig mer av Kd som säger sig vara demokratiskt och för Sverige. Detta inte minst under denna tid med stora mängder flyktingar som söker sig till oss och som kräver att stora insatser sätts in för att lösa detta. 

Jag undrar vad företagsledningen på Frövifors skulle sagt till oss representanter för facket vid kommande förhandlingar om vi inte förmått oss stå upp och försvara en gjord överenskommelse. Förtroendet för facket skulle säkert vara borta för lång tid framåt till förfång både för företagets ägare och anställda.


Nu till något trevligare. Ishockeyn har dragit igång med bra resultat för Örebro.

Idel hemmasegrar har givetvis skapat hög stämning i hallen. Jag befinner mig trots detta i väntans tider. Men bara till den 23 oktober för då börjar bandyallsvenskan. Redan nu har vi som brukar delta vid bandyfinalen börjat planera inför kommande final som spelas på Tele 2 arena den 19 mars. Det är främst övernattning i Stockholm som måste fixas.

Även hockeyn i Fellingsbro/Frövi ishockeyklubb har dragit igång. Sista helgen i september bevistade jag en del matcher i Länscupen. Denna cup är så bra upplagd att alla lag får spela lika många matcher. Kul att jag får vara med även denna gång cupen spelades.


Efter sju sorger och åtta bedrövelser fixade Frövis herrar nytt kontrakt i div 5. Det blev segrar i tre matcher under hela höstsäsongen. Det är en för dålig prestation och kommande säsong måste innebära en klar förbättring. Jag tror också att den kommer.


Trädgården går snart i vintervila. Själv har jag dragit på mig en kraftig förkylning så bortplockningen av blommor som sett ledsna ut har fått överlåtits till en annan.

Annars kan sommaren trädgård sammanfattas i: Kraftig växtlighet bland perennerna, sen blomning av ettårsväxterna, maskätna äpplen, sen skörd av tomater, liten skörd av gurkor, vindruvorna är klara. 


Jag och min fru besökte Örebro under jubileumsvecka 750 år. Det tillhör inte vanligheterna att vi fikar i Örebro men vid detta tillfälle kostade vi på oss detta. Jag frågar mig varför konditorierna bakar så stort bröd numera. En bakelse smakar bra tills jag ätit upp halva sedan blir det nästan en plåga att få i sig resten. Jag förespråkar mindre bakverk och med detta kan då följa ett lägre pris.

När jag arbetade som bagare i min yrkeskarriärs begynnelse sa alltid min läromästare: ”När kunden äter sista biten skall det smaka som allra bäst.”

 

Jag såg en sammanställning av kränkningar av svenskt territorium under de senaste fem åren. Jag blev överraskad eftersom jag trott att Ryssland stod för majoriteten av kränkningarna. Nu visade det sig att USA genomfört de flesta 7 st. Följt av Ryssland och Tyskland 6 var, Norge 4, Monaco 3. Totalt kränktes Sverige 42 ggr. De allra flesta kränkningar står alltså NATO länder för.

Här kan jag konstatera att massmedia har misslyckats med informationen till mig.

Alla partier inom Alliansen har nu ställt sig positiv till ett svenskt NATO-medlemskap. Genomförs detta så behöver inte dessa länder längre kränka vårt territorium. Däremot blir vi tvungna att ställa vårt land till förfogande för atomvapen och delta vid väpnade aktioner i andra länder utan att själv ha beslutanderätten över detta – bra eller hur?


Härlig höst önskar!

Cay


Från PRO möte 8 oktober 2015


Frövi PRO förening hade sitt medlemsmöte den 8/10 i Frövi Folkets Hus.

Ordförande gav diverse information om följande: Efterlystes intresserade som kan hjälpa till med kaffeserveringen vi årets Julmarknad på Frövifors. Intresserade ombads kontakta Karin T eller Sol Britt.

Kommunen skall ordna en kommunträff i Frövi den 21/10 i Folkets Hus klockan 18.30. Alla de som har frågor att ställa ombedes att komma dit för att om möjligt få svar. Man bör för att vara på den säkra sidan skicka in frågor i förväg till kommunen. Så har styrelsen för vår förening gjort. Vi har ställt frågor om Tallen och utbyggnaden. Finns det planer på renovering av Solliden. Transportkostnad för att åka med hiss om man bor på Tallen och önskar deltaga på något arrangemang, 60:- för tur och retur resa ner och upp !!

Utbyggnad av skolan i Frövi.

Ordförande bad så många som möjligt att komma till detta möte.

Det framkom under denna punkt att ett av kommunens företag bjudit på en handbollsmatch samma dag i Arenahallen i Lindesberg.

Mötet ställde sig frågan om kommunen verkligen vill ha deltagare på kommunträffen som sker samtidigt. Mystiskt beteende var en stark åsikt.

Vidare gavs information om lite av de byggnadsplaner kommunen har, totalt sett. Givetvis även det som kommer Frövi till del.

Gavs information om vad PRO distriktet har på gång.

Framfördes ett tack från deltagare som varit på resan till Kumla sjöpark.

Därefter var det auktion på diverse alster från hobbygruppen.

Det fanns mycket fina dukar, raggsocker, löpare och annat handarbete. Utomordentlig auktionist var Hasse Gustavsson som skötte klubban med bravur.

Därefter var det kaffelotteri där det som vanligt både fanns vinnare och de som var mindre lyckligt lottade.

Givetvis så blev det även kaffe med hembakt som lät sig väl smaka.

Ordföranden avslutade mötet med att hälsa alla välkomna till mötet i november med underhållare som än så länge är hemliga.

Claes Lindnér


Krönika av Cay 3 april 2015.


Sommartiden är här. Jag kan erkänna att jag är mycket tröttare med den tidsinställningen. Jag sover längre på morgonen och jag vill sova middag. Det kan vara skönt när jag kan ta en tupplur på altanens i skugga. Men det är inte lika skönt i soffan framför TV:n.


Regeringens avslagsbeslut på utbyggnaden av Tallen har jag svårt att smälta. Det känns alltjämt i hela kroppen med de funderingar som far runt i huvudet vad beslutet innebär.

Den 5 januari i år sände jag ett brev till Civilminister Ardalan Shekarabi Socialdemokraterna som då var ansvarig för ärendet i Regeringen. Jag väljer nu att offentliggöra brevet:


Inbjudan

Till Civilminister

Ardalan Shekarabi


Angående

Utbyggnaden av trygghetsboendet Tallen i Frövi.


Frövi är en ort som växt upp i samband med järnvägens utbyggnad i Sverige och fyra järnvägar sammanstrålar på orten.

Frövi har drygt 3000 innevånare och tillhör Lindesbergs kommun. De stora arbetsgivarna i Frövi idag är Billerudkorsnäs Frövis pappersbruk med 700 anställda och med stora expansionsinvesteringar beslutade. Kvinnofängelset Hinseberg är den andra stora arbetsgivaren till detta kommer offentligt anställda och ett stort antal småindustrier. 

Orten har stor brist på lägenheter och villor. Bl.a. står 90 personer i kö till trygghetsboendet Tallen. Kommunen har ställt sig bakom planen. Länsstyrelsen i Örebro avslog dock utbyggnadsplanen p.g.a. att det yttre bullret i Frövi samhälle är för högt från järnvägen och att Frövi inte hade tillräcklig med kvartersbebyggelse. Hade planer för utbyggnad funnits i exempelvis Örebro hade det inte mött något hinder.

Lindesberg Kommun där samtliga partier varit eniga överklagade Länsstyrelsens beslut till regeringen under våren 2014. Alliansregeringen förhalade dock beslutet och inget sådant kom för valet.

Lässtyrelsens beslut innebär att det är totalt byggnadsförbud i centrala Frövi en ort som har stora möjligheter att expandera.

Vi inbjuder dig, som ansvarig för ärendet inom regeringen, till Frövi för att på ort och ställe informera dig om hur vi ser på situationen som för vår ort är så viktig.

 

Du får bestämma datum.


Med förhoppning om att du kommer att tacka ja välkomnas du till en ort som önskar expandera och utvecklas.


Frövi 2015 01 05


Cay Norén

ordförande

Positiva Frövi

Tallbacksgatan 1

718 33 Frövi

Tel 0581-30589


Något svar på brevet har jag aldrig fått. Jag har ringt departementet flera gånger och varje gång har de utlovat ett svar inom en vecka. Det är så regeringsledamot Ardalan Shekarabi behandlat mig och jag förmodar många andra i Sverige idag.

För några veckor sedan, kom det genom en helt annan kanal, mig tillkänna att ärendet överlämnats till Näringsdepartementet där Mehmet Kaplan Miljöpartiet är ansvarig för bostadsfrågor. Jag valde då att mejla ett brev till en av de ledande inom detta parti som jag träffade under fjolårets valrörelse. Jag har inte fått svar på mejlet ännu så jag ämnar offentliggöra även detta brev efter det att regeringens protokoll med motivering till beslut kommit oss till del.   


Nerikes Allehanda skrev igår i en artikel att boende på Vandrarhemmet vid Företagshotellet bara 50 meter från järnvägen är helt ok. Det verkar alltså som att boende i Frövi är helt i sin ordning om det kallas vandrarhem trots att ljudnivån där är högre samtidigt som Länsstyrelsen beslutar att ljudnivån är för hög för folkbokförda Frövibor så de förnekas denna rätt. Jag undrar vilka länsstyrelsetjänstemän och ansvariga politiker som kan förklara detta på ett acceptabelt sätt för mig. Är det så lätt att få tillstånd kan vi döpa om boendet vid Tallen till vandrarhem och allt är i sin ordning.

Kan inte boende vid Tallen nyskapas kommer länsstyrelsen och lagstiftande riksdags-ledamöter att ha en pedagogisk uppgift som jag inte förstår hur de skall mäkta med. Om de tänker försöka kommer de säkert att hamna i en byråkratisk argumentation som ingen begriper. Jag vill påstå att det är förkastligt för demokratin med regler och lagstiftning som inte är begriplig och acceptabel för gemene innevånare.


Jimmy Åkesson kommer nu delvis tillbaka till politiken efter en tids sjukdom. Jag hoppas att han nu har en mer tolerant inställning till utsatta människors behov än den han visat upp tidigare. Hans sjukdom borde normalt ha medfört att han fått en annan människosyn och förståelse för att även andra än han själv kan drabbas av saker som de inte kan råda över.


Jag och Frövi kan dock glädja oss åt ett nyvunnet SM-tecken i Uttimate Frisbee. Det är U15 gänget som besegrade Stockholm med 11-4 i finalen. Laget besår av: Hampus Hjerpe, Arvid Arensmeier, Niklas Heeger Johansson, Hannes Eriksson, Elias Skoglund och Samuel Sjöroos.

Ledare är: Tim Tegin och Marcus Oscarsson. Jag grattar dem till SM vinsten.


Glad påsk önskar jag er alla. Hoppas att äggen, frestelsen, skinkan, sillen, lammsteken, laxen, prinskorven och allt annat som hör påsk-maten till trots allt kommer att smaka bra. Glöm inte, som jag brukar göra, att motionera alla dagar.


Tiderna är för allvarliga för aprilskämt detta år därför säger jag bara, Hej!

Cay


Krönika 10 april 2015 av Cay


Regeringens beslut har nu offentliggjorts. De har avslagit överklagandet detta beror på för högt buller i Frövi.

Lindesbergs kommun säger sig ha en plan 2 för att möjliggöra en utbyggnad av Tallen. Den är i och för sig reviderad så antalet lägenheter blir 15 i stället för 28. Det nya kommunala diskussionsförslaget innebär att man tänker sig en byggnad där inga öppningsbara fönster finns mot järnvägen. Vilket då innebär att de boende inte får bullerskador när de vädrar genom sovrumfönstret. Det är i all bedrövelse dock glädjande att kommunen har en öppning om än ett reducerat byggande vid Tallen.

Jag har fortfarande en förhoppning om att den översyn som skall leda till nya regler gällande sjönära boende och bullerutsatta miljöer skall ge en öppning där samma regler kommer att gälla för alla orter stor som liten.

Det skall också bli intressant att se om tillåtelse ges att bedriva Vandrarhemsboende i Företagshotellets fastighet. BMB har inte än kommit med något beslut i detta ärende.

Blir beslutet att ge tillstånd kommer politiker i Riksdagen, Regering och Länsstyrelsen att ha en pedagogisk uppgift som jag inte förstår hur de skall mäkta med.

 

Påsken är nu till ända för denna gång. Maten är i det närmaste uppäten och några mindre attraktiva karameller ligger kvar i skålen. Påskpyntet är nedplockat och undanställt till nästa år.

Det slår mig att både judendomen och kristendomen firar denna helg i samband med första fullmånen efter vårdag-jämningen. Den firas dock av helt olika anledningar.

Det judiska firandet går tillbaka till deras uttåg ur Egypten och från slaveriet där. De påbörjade vandringen till Kanans land som är dagens Israel. Medan de kristna firar påsk som ett minne av Jesu lidande, död och uppståndelse.

Från början fanns det troligen ett samband mellan judiskt och kristet firande. Den judiska trosbekännelsen är troligen 4000 år gammal medan den kristna är 2000 år så den förstnämnda har säkert påverkat den senare. Jag slutar med detta så att jag inte irrar in mig i teologins irrgångar så att jag inte kan ta mig ut. 


Saudiarabiens ambassadör är åter i det demokratiska landet Sverige. Det måste kännas tryggt för honom. Jag undrar om kungen varit i kontakt med honom eller om det var Björn von Sydow som fixade detta. Utrikesminister Margot Wallström var nog inte inblandad efter hennes uttalanden som till och med retade upp den demokratiska svenska företagseliten. En del av dem hade ingen kännedom om innehållet i den artikel de själva skrev under och publicerade i Dagens Nyheter. Däremot sägs det att Statsminister Stefan Löfven kände till innehållet före publiceringen.


Nu skall Nordkoreas diktator Kim Jong-un rekrytera en glädjetrupp som det heter. Denna skall stå till hans tjänst gällande allt som en utsatt kvinna måste göra, det skall också visa vilken sexuell förmåga han har som ledare. Visst är det avslöjande för en diktator som inte med egen utstålning och charm förmår att själv fixa kvinnliga bekantskaper. Det måste även för honom som alla andra vara jobbigt att ligga med en annan, man eller kvinna, som de köpt och som inte har möjligheten att värja sig oavsett om detta sker i Sverige eller i ett annat land i världen.


Romerna firade sin nationaldag på onsdagen den 8 april. De har inget eget land utan de är boende i stora delar av världen. I Sverige har de nu rätt till sitt eget språk som en av 5 fem minoriteter. De övriga är finnar, tornedalsfinnar, samer och judar. Romerna är den grupp människor alltid förföljts inte minst av diktaturer i världen men även vi har behandlat dem illa.

I Sverige uppskattas det bo 25000 romer alltså en mycket liten grupp.  Totalt beräknas det finnas 20 miljoner romer i världen.


Konstnärer vill nu ha betalt för foton som tas av konst och publiceras på medier som finns tillgänglig för allmänheten. Undrar om jag vågar ta med kameran till näste års Vinterspår om jag ämnar publicera bilderna på denna hemsida. Jag undrar även om jag vågar se på Soffan som vi äger i Centrumparken. Konstnären som är Mona-Lisa Eriksson kanske kräver betalt för ett konstverk hon redan fått betalt för.

Jag kan förstå att konstnärer önskar betalt för sina alster men jag undrar om de inte fått det i samband med att de säljer denna till någon annan institution, kommun, museum, offentlig lokal, privatperson eller annan oavsett om konsten avbildas på media eller inte.


Antalet stölder ökar i vårt närområde. Alla uppmanas att vara på sin vakt så vi slipper detta i Frövi.


Under påskhelgen började vi arbeta med trädgårdsysslor utomhus. Rosorna och Fuchsiorna som varit nedgrävda i trädgårdslandet under vintern togs upp och planterades i krukor. Rabattrosorna har kupats av men inte klipps ännu. Kornellbuskarna mot Toivo har däremot klippts. Det verkade som alla växter klarat av vinterkylan hoppas de nu också klarar av vårens farliga tid för växter.


Ännu ett vårtecken har kommit till Frövi. Tombolakiosken vid ICA har öppnat. Det är PRO Frövi som är första förening denna säsong och nu följer föreningarna som på ett pärlband i lottkiosken.


Hej så länge

CayKrönika av Claes Lindnér 17 april 2015

En gyllene tillvaro.

Vi lever i förändringens tidevarv. Aldrig har några få utvalda blivit så förmögna i Sverige som under de senaste åren.

Ytterst sällan har klyftorna mellan rik och fattig varit så bred som nu.

De rika har förkörsrätt, där kan de brassa på bäst de vill.

Friskolor blir elitskolor här och där, och givetvis för de elever som kan betala för sig. En första sortering kan man säga.

Även i USA finns friskolor, men där finns det även miljoner människor som inte har råd att ha trygghetsförsäkringar. Som tur är så har vi inte riktigt kommit dithän ännu.

Än så länge omfattas de flesta av ett relativt stort trygghetssystem, även om det finns brister i systemet.

I Stockholms storstadsområde bor de välbärgade i speciella kommuner och områden, med i första hand stor villabebyggelse.

Där tar man inte emot flyktingar, som man till exempel gör i Södertälje och på andra mindre orter. Där kan det bo 10 till 14 personer i en 2 rummare, snacka om skillnad.

Äldreomsorgen säljs ut till privata aktörer, innebärande att de inte kan påverkas demokratiskt, som små kommunala enheter kan, fram till dags dato.

Äldreomsorgsföretagen delar ut vinsten till sina aktieägare. Arbetare och tjänstemännens erlagda skatter som var avsedda till annat hamnar plötsligt på ett helt annat ställe. Många av dessa förändringar beror givetvis på ett politiskt ställningstagande och medföljande ideologi.

Den som har det riktigt gott ställt kan äta sig ordentligt mätt varje dag, de riktigt fattiga kan aldrig äta sig mätta, de svälter ihjäl i stället.

Vi bor i en fantastisk värld, djur, natur, sol, himmel mm ger oss samtliga en stor skönhetsupplevelse.

Tyvärr så bommar vissa denna upplevelse på grund av jakten på framgång och prylar.

En dag tar allt slut och prylarna delas upp på andra.

Vi lämnar jordelivet som vi är, en kropp och något vi kallar själ.

Många tror mycket om detta som kallas skälen, andra säger att när vi gått bort så är allt borta. Hur det förhåller sig, är upp till var och en att avgöra. Än har ingen återvänt och förklarat fakta och hur det förhåller sig.

Vi är ju alla del av något oerhört stort, vi vet nog inte hur stort.

Faktum är att åldras är det enda sättet att leva länge, såvitt man vet just nu, i varje fall.

Lev gott

Claes Lindnér


Krönika av Cay införd 19 april 2015.


Det är med sorg i hjärtat jag konstaterar att några anser sig ha rätt att förstöra andras egendom. Denna gång drabbades ICA och Fröjevi. Vilka gärningsmännen är håller på att ringas in genom iakttagelser av boende i Frövi. Det är hedervärt att det finns personer som visar upp sådant civilkurage att de offentliggör sina iakttagelser. Heder åt dem.


Tyvärr verkar det som att Regeringens beslut om ändrade regler för buller inte kommer att omfatta utbyggnaden av Tallen. Den begränsning av lägenhetsstorleken till 35 kvm som finns i beslutet innebär om jag tolkar det rätt ett nej till utbyggnad. Ett uttalande av Regeringens bostadsminister Mehmet Kaplan, Miljöpartiet, tyder också på detta. Han säger att detta beslut gagnar byggande av studentbostader. I Frövi har vi inget behov av studentbostäder utan det är oftast i storstäderna. Lägenheterna i den planerade boendet Tallen är 63 kvm för 2 RoK och 93 kvm för 3 RoK. Det kanske är för mycket begärt att Regerings- och Riksdagsledamöter skall förstå att även vanliga människor i Frövi önskar ett värdigt boende på äldre dagar. Åter fattar alltså Regeringen, bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartiet, beslut som i stort sett bara gagnar storstäderna. Någon tanke på att söka lösningar för orter av typ Frövi verkar inte ens finnas i deras sinnesvärld.

Jag tycker att våra riksdagsledamöter från länet har en skyldighet att initiera beslut i utskotten som innebär positiva utvecklingsmöjlighete i alla landets orter. Vi kräver inte att få bättre regler utan bara samma som gäller för storstäderna. Jag tycker att detta kan vi kräva av riksdagsledamöterna som uppbär relativt höga löner så deras beslutförmåga bör stå i relation till detta.

På vilka grunder avslår Länsstyrelsen och Regeringen utbyggandet av Tallen. Det som anförs är för högt buller från järnvägen.

Jag har räknat på hur lång tid godstågen bullrar i Frövi. Enligt uppgift passerar 80 godståg centrala Frövi per dygn. Antag att dessa passerar på 30 sekunder vid en viss punkt i Frövi. Då blir tiden som bullret pågår: 80 tåg x 30 sek. / 60 sekunder per minut = 40 minuter per dygn. Det är alltså ingen bullerexponering dygnet runt i Frövi utan 40 minuter per dygn. Detta kan givetvis upplevas som störande. Jag hävdar att det är mindre störande buller i Frövi än i Örebro som har buller från övrig trafik på ett helt annat sätt än det som förekommer hos oss.

Gällande boendet på Vandrarhemmet vid Företagshotellet har inget nytt framkommit. Undrar hur länge BMB skall utreda detta?


Via TV tog jag del av KIF Örebros hemmamatch mot Rosengård från Malmö söndagen den 12 april. Det är roligt att Jennie Wecksell lyckats kvalificera sig till en plats i KIF:s startelva. Jennie började sin fotbollsbana i Frövi IK. Jag minns när hon som mycket ung platsade i Frövi damlag och redan på den tiden visade hon anlag för spelet. Detta har hon sedan utvecklat under ledning av bra träning i Örebro.

Nu förlorade KIF mot det stjärnspäckade Rosengård med 1-4. Något som var bedrövligt, när det gäller denna match på elitnivå, var att domarna höll så låg nivå. Detta förtog en hel del av matchens glans och upplevelse.


Regeringen har avsatt 7 miljoner till skydd för religiösas säkerhet. Det är sorgelikt att medel måste sättas av för detta ändamål i dagens Sverige. Religionsfriheten är en grundlagsrättighet som innebär att troende har rätt att utöva sin religion i kyrkor, moskeer, synagoger eller annan religiös lokal. Alla boende i landet måste känna den respekten för religionsfriheten.


Agility är att betrakta som idrott. För Frövi Brukshundklubb måste detta vara glädjande eftersom de arrangerar många och stora tävlingar i Agility.


Vår förhoppning att få Landshövdingen Maria Larsson som talare vid Nationaldagen i Frövi kan vi glömma. Hon kommer att vara värd för kungaparets besök i Örebro den dagen, detta som ett led i Örebros 750-årsfirande. Vi får söka en annan talare.


Statliga jobb har under en längre tid hamnat i storstäderna medan småorterna utarmas på dessa arbetstillfällen. Civilminister Ardalah Shekarabi, Socialdemokraterna, som ansvarar för området i regeringen har gett Statskontoret i uppgift att se över detta. Med tanke på att han inte visade något intresse för en möjlig utbyggnad av Tallen som han ansvarade för tidigare måste jag tillåta mig att tvivla på hans intresse över huvud taget för mindre orter och kommuner. Han besvärade sig inte ens att svara på ett brev sänt till honom. 


Folkpartiet meddelade på måndagen den 13 april att de lämnar försvarsförhandlingarna. Det är ingen överraskning för mig eftersom de ligger långt ifrån övriga riksdagspartier både gällande medeltilldelningen och NATO- medlemskap.  Dessutom har jag en känsla av att Folkpartiet önskar profilera sig i politiken just nu med tanke på opinionsläget. Nu har de övriga partierna, M, KD och C kommit överens med Regeringen om en ökad medeltilldelning på 10,2 miljarder fördelat på fem år. Förutom detta skall en utredning om landets internationella samarbete startas. Dessutom skall ett återinförande av värnplikten utredas.

Det är dock ett misslyckande för Regeringen att de inte kunnat hålla ihop utredningen till ett slutresultat som alla kunnat ställa sig bakom inom ett så viktigt område som försvaret.


Men en viss förvåning har jag tagit del av en utredning gjord av Gunnar Alexandersson angående järnvägsunderhållet. Han konstaterar att Trafikverket saknar kunskap inom detta område. Det har alla resande som inte kommer fram i tid konstaterat för länge sedan. Hur kan en så stor statlig organisation som Trafikverket få existera när de inte ens har kunskap inom ett så centralt område som underhåll av den egendom som de har att förvalta. Hur har de gjort upphandlingarna under senarste decennierna?

Har de bara förlitat sig till konsulter och de företag som skall genomföra underhållet så är det inte så underligt att tågtrafiken har problem.


Trädgården kräver en hel del arbetsinsatser även denna vår. Gräsmattan skall rivas, rosorna klippas, ogräs rensas bort, gräskanter skäras, jorden bearbetas och gödslas, mossa på gångplattor och kantsten skrapas bort, frön sättas, växthuset skall göras i ordning så att plantorna kan drivas upp m.m.

Hoppas det blir en fin växtsommar med mycket regn efter allt detta arbete.


Jag hinner säga Hej!

CayInlägg av Claes Lindnér 22 april 2015

Var beredd på en pensionschock.

Nästan samtliga kurvor pekar åt fel håll när det gäller pensionerna.

Det är tyvärr inte enbart nivåerna som sjunker, det finns idag även många yngre som saknar tjänstepension och inte alltid är medvetna om konsekvenserna av detta.

Ytterligare en tickande bomb är skuldsättningsgraden hos många yngre.

Man ökar sina skulder och amorterar mindre. Dessbättre kan detta avhjälpas tack vare stramare regler när det gäller amorteringskrav. Vi vet idag att remissinstanser runt detta förslag är tveksamma.

I varje fall så innebär mindre pensioner och ökade skulder en dålig kombination för många.

Vi 40–talister har kunnat gå i pension före 65, och vi har i stort sett betalat vårt boende.

Barn födda på 70-talet har att se fram mot en lägre pension än föräldrarna i många fall, dessutom med stora bolån.

Man hör ofta att jobbar man bara till 65 så behöver man inte oroa sig.

Tveksamt med tanke på att när pensionsbeskedet kommer så kan det bli en chock för många.

Idag kan en 65 åring som jobbat i 45 år få en pension på runt 11.000:- före skatt.

Regeringen har ju lovat att det skall bli bättre, vi får se !

En slutsats är dock klar, och det är, att vi måste ta större ansvar själva, mot tidigare, för vår pension.

Allt detta visar att riksdagen till viss del misslyckats med att förklara vårt pensions-system. För det andra så belyser detta stora brister i det framtagna pensionssystemet, som ju skulle bli så bra för alla. Alla pensionärsorganisationer har ju krävt ändringar och förbättringar så att det bland annat inte blir så stora förändringar i pensionsbeloppen mellan olika år. Vart dessa krav tar vägen, är väl den stora frågan, eller om regeringen överhuvudtaget bryr sig.

Man kan tycka att efter att ha betalat tusentals kronor varje månad i avgifter/skatter så borde vi pensionärer ha mer än existensminimum att leva på. Antalet fattigpensionärer tenderar ju att öka dramatiskt.

Nu börjar krävas att vi jobbar längre än till 65, tyvärr är det nog många som inte kan det på grund av olika orsaker.

Det är ej heller helt enkelt att byta jobb efter fyllda 50, vi vet ju hur det ser ut på dagens arbetsmarknad.

För övrigt så hoppas jag att sommaren blir bra, mycket solsken och lagom med regn för växtligheten.

Lev gott.

Claes Lindnér


En f.d. Stockholmares tankar.


Undertecknad som ursprungligen kommer från Stockholm, funderar ibland över skillnader mellan större stad och orter på vischan, lite vårdslöst sagt, så att säga.

I storstaden känner man knappt sina grannar. Man kanske nickar till någon man känner igen i hissen, upp eller ner till sin våning.

Okey, det finns mycket att göra, biografer, teatrar, krogar och mycket annat.

Det som emellertid saknas är det mindre föreningslivet och givetvis det här med grannar och samvaro folk emellan.

Tänk vad detta med föreningsliv betyder mycket.

Om man funderar lite mer så finns det oerhört mycket bra med en ort som Frövi.

Vi har Frövi IK som lägger ner en massa jobb på olika saker, fotboll, friidrott, futsal, skidor mm.

Givetvis skall vi inte heller glömma alla de andra föreningarna som finns i Frövi, ser man på föreningsregister så finns det en hel hög av föreningar som lockar till många områden.

Det jobb alla engagerade lägger ner har en mycket viktig roll att fylla.

Genom detta arbete ser de till att vår ungdom fyller sin fritid med något viktigt och aktivt. Likaså får de som jobbar med detta en aktivare fritid, träffar likasinnade och jobbar med något de är intresserade av.

I vissa stadsdelar i Stockholm kommer det ut en mindre tidning som skall ge information om händelser mm rörande stadsdelen i fråga. Men det blir mest reklam dessvärre.

Vi har istället till exempel Edgard Wendler som lägger ner sin fritid på att hålla oss informerade om äldre tider genom foton och det jobb han lägger ner på Frövisidan, likväl som han informerar om aktuella spörsmål.

Vi skall inte heller glömma Cay Norén och det arbete han lägger ner på den hemsida han administrerar, Positiva Frövi.

Det är många reportage som kommit där, bilder och allt som skall hända framöver likaså.

Tänk bara på alla krönikor han skrivit under årens lopp.

De är både intressanta och tankeväckande, han har ju efterlyst fler skribenter likväl som mindre reportage från allehanda företeelser, vi får väl försöka hjälpa honom med detta.

När man jämför Stockholm och Frövi i detta avseende kan man bara säga ” Släng er i väggen Stockholm”

Ställer man upp plus och minus sammantaget och gör en jämförelse så är jag övertygad om att Frövi vinner över Stockholm. Jag som tidigare har betraktat mig som en storstadsbo inser numer att allt kanske inte var så bra med storstaden, även om det fanns vissa saker som gladde mig. I och för sig så trivs jag med att då och då göra ett besök där i ”Stan” så att säga, kan nog inte helt släppa storstan.

Slutsatsen blir att vi alla gör ett oerhört bra jobb med att sköta om Frövi och därmed oss själva.

Visserligen så dyker det upp lite problem då och då som onödigt klotter och visst sabotage, men det händer förmodligen på alla platser.

Åk till Stockholm så får ni se hur djävligt det kan se ut på vissa platser.

Vi får fortsätta med att jobba för vår ort, för tillfället gäller det väl mest utbyggnadsmöjligheten för Tallen, och då finns det mycket att göra.

Lev gott

Claes Lindnér


Krönika av Cay den 24 april 2015.


Traditionen fortsätter även detta år med Valborgsmässofirande klockan 19.00 vid Sjövallen i Frövi.

Du välkomnas till musik, tal, barnuppträdande, agility, sång, förtäring, lotter, brasa, fyrverkeri och mycket mera.

Arrangerande klubbar är samma som i fjol: Frövi Brukshundklubb, Frövi IK, Equmenia, Frövi Båtklubb, Frövifors Musikkår och Positiva Frövi.


Bostadsminister Mehmet Kapland var i Örebro och startade bygget av studentlägenheter. Detta är bra, men han ignorerade inbjudningar till Frövi för att ta del av våra problem för att utveckla vår ort.

Jag kan konstatera att Regeringen bestående av Socialdemokraterna och Miljöpartierna inte visar orter av Frövis storlek och typ det minsta intresse.  Det är synd att det är tre år kvar till nästa val.

Det återstår snart bara att bedriva civil olydnad för att få Frövis rättigheter tillgodosedda. I annat fall får vi i Frövibor söka flyktingstatus i vårt eget land för då verkar det vara ok att bo här även i bullrig miljö.


I dagens NA kan vi läsa att Leader Bergslagen blir helt utan pengar kommande perioden 2014 – 2020.

Det är 5 av 53 Leader-områden som inte får några pengar. Frövi tillhör Leader Bergslagen och vi har bl.a. fått pengar för att bygga Skate-boardramperna vid Fröjevi. Det är fler investeringar i Frövi som fått medel från Leader så det är allvarligt att medeltilldelningen uteblir de närmaste fem åren. Det kan nämnas att Fellingsbro tillhör ett annat område. Det fördes en diskussion om att föra över Frövi till samma område som Fellingsbro men beslutet blev att områdena skall bestå.


Fotbollssäsongen för Frövi IK herrlag börjar igår med bortamatch mot Real Örebro. Den kunde börjat bättre det blev storstryk med 0 – 6. På måndag klockan 18.45 är det dags för hemmapremiär då Östansjö IF gästar Fröjevi. Jag vill se bättre takter då och önskar laget lycka till resten av säsongen.


En sak som gör mig ledsen gällande fotbollen är att hejaremsor med nazistiskt och annat liknande budskap förekommer på Allsvenska matcher. Detta har tidigare varit en företeelse i Italien och en del länder i östra Europa. Jag önskar att klubbarna och dess supporterorganisationer kommer till rätta med detta snarast. 


Jag läste i en artikel att hälften av jobben är i fara på 20-års sikt. Det är robottekniken som skall ta över. Det kan bli en fördel av detta också om arbetskraften kan föras över till vård- och omsorgssektorerna. Där behövs händer inte maskiner. Det krävs då också att de medel som finns i samhället fördelas på ett annat sätt än i dag.


Det avverkas skog efter järnvägen mellan Frövi och Lindesberg. Det sägs att dubbelspår skall byggas. Detta är föranlett av den stora förväntade flyttströmmen från Lindesberg till Frövi när vi får våra rättigheter om byggnation tillgodosedda.


Hälsningar

Cay


Viktiga ord från Claes Lindner.

Jag sitter vid datorn och bläddrar runt på internet.

Plötsligt ser jag en artikel om en ung grabb som tagit sitt eget liv.

Då slår mig tanken att han är ju i samma ålder som ett av mina barnbarn.

Av reportaget framgår att vederbörande mobbades på olika sätt, det ena värre än det andra.

Givetvis så hade familjen försökt att hjälpa sin grabb på olika sätt, dessvärre utan framgång.

Tyvärr så sker detta relativt ofta enligt vad statistiken säger, när det gäller unga.

Då kommer även frågan, hur ser det ut på hemmaplan i orten Frövi?

Med tanke på att detta problem finns i hela vårt avlånga Sverige, är vi besparade?

Det är på något vis allas vårt jobb att gemensamt försöka göra något åt detta, så att det blir ett slut på mobbning i alla dess former, oavsett den drabbades ålder.

Säga ifrån, om och när vi ser något vi anser vara fel beteende.

Vi måste vara närvarande, fråga våra ungar hur det står till, snacka med ungarnas polare, tala med lärare, ta upp detta på klassmöten mm, sammantaget sett vara aktiv i frågan. Vi är ju alla emot mobbing, frågan är bara hur vi ska se till att detta upphör.

Det är förmodligen ingen lätt uppgift, men det är även fel att inte försöka göra något åt det.

Nästan varje dag så umgås vi med ungar och barnbarn och även äldre, under samma tid så kanske någon annans tid tar slut, bokstavligen!

Vi läser ju även om äldre som drabbas, då i första hand på arbetsplatser, där går ju produktionen i första hand, inte människan.

Gemensamt kan vi göra mycket, men vi får väl som vanligt börja med det lilla.

Med tanke på att vi bor i Positiva Frövi, vore det positivt att göra något åt detta, så att det inte händer här hos oss.

Lev gott.

Claes LindnérGrattis Frövi till en ny radio!


Kanske har du hört talas om den nya Länsradion?

Ja, den har sänt i drygt en månad nu. Men häromdan så kom sändaren i Lindesberg igång och det innebär att man i Frövi nu kan höra den helt nya radion.

Länsradion riktar sig tlll den äldre publiken. Inte konstigt kanske, eftersom det är ett gäng pensionerade radiokändisar som har startat den och hörs i den varje vardag mellan 9-12.

Men det hade inte gått utan sex lokala närradioföreningar. Det är deras grundjobb och deras frekvenser på FM-bandet som nu används för att tillsammans sända Länsradion över nästan hela länet.


I Lindesberg har det sedan många år funnits en sändare på 92,6 Mhz. Men den har länge saknat en koppling till radioverksamhet. Helt enkelt försvann en ledning när den förra närradion i Linde la ner. De som tog över heter Radio Hillstreet och består till stor del av Studiefrämjandets musikverksamhet i en gammal fabrikslokal nära järnvägen i tätorten. Men Radio Hillstreet fick nöja sig med att sända över webben, alltså via nätet till mottagning via dator.


I och med att nu Länsradion startat har det blivit en nysatsning och Hillstreets proffsigt utrustade musikstudio med publikplatser och mixerbord har nu kopplats till den återuppväckta sändaren.

Förutom det dagliga förmiddagsprogrammet Länsradion så sänder Lindesberg mycket rockmusik och rockabilly, men även dubstep som är en ny sorts elektronisk dansmusik.Även ett trädgårdsprogram, ”Tims trädgård” kommer härifrån. Radio Hillstreet får förhoppningsvis snart en egen hemsida där du kan se mer exakta sändningstider.


Jag tog en liten runda häromdagen i Frövi och kunde till min glädje konstatera att 92,6 hörs väldigt bra runt hela Frövi. Det verkar som Hillstreet har ”krämat på” lite extra, för enligt de som lyssnat förut i Frövi hördes inte närradiosändningarna särskilt bra så fort man kom över på ”andra sidan om järnvägen”. Men det gör de nu!


Vi som sänder nya Länsradion gör det för att det är kul. Vi vet inte om det blir någon fortsättning efter midsommar då försöket är slut. Mycket hänger nog på hur responsen blir från våra lyssnare.

Vad sänder vi då?


Ja, allt mellan ”Tio i topp en gång till” och ”Bondedags” - Peter Flacks fräckisar och intervjuer med lokala politiker och kulturfolk. Varje måndag ett musiktips och fredagarna mycket tips inför helgen.

Den här tisdagen (28/4) startar en serie om skrönor från Bergslagen med prästen Boris Gudmundsson. Mellan alla inslag spelar vi musik för den lite mognare smaken. Faktum är att vi lägger ner mycket tid på att hitta både de schlagers, gamla hits, instrumentala godingar och även ibland den snygga nya musiken som inte andra radiokanaler spelar.


Tipsa du också - både om musik och annat du vill höra i den nya radion i länet! Det är lätt att hitta oss på ”Länsradion.se” (Du behöver INTE ta bort prickarna över a:et)


Martin Dyfverman


PS: Om ni inte kan höra på 92,6 prova följande: Då krävs det en liten antenn. Ofta finns det ett uttag på baksidan där man kan dra en sladd en bit bort från apparaten och fästa tåt det hållet det låter bäst. Annars alltså bäst med en rörlig radio med antenn du kan rikta åt rätt håll. DS

Från PRO möte den 7/5-15.


Mötet samlade runt 65 deltagare.

Mötet började med att ordförande Claes Lindnér informerade om diverse saker.

Boule kommer att spelas på Måndagar, Onsdagar samt Fredagar med start klockan 10.00. Spelet sker på sedvanlig plats.

Mötet beslutade att driva frågan om att få en handikappanpassning till stånd av stigen mellan Reningsverket och Sommarhemmet. Mötet var av åsikten att denna del utnyttjas relativt mycket även av handikappade personer.

När det gäller studier så kommer dessa att starta upp efter sommaruppehållet, likväl som en eventuell fortsättning av den matlagningskurs som pågått, för herrar.

Informerades om nya öppettider på apoteket Kronan i Frövi, nya tider är från och med den 11/5 blir öppettider 9.00 till 18.00.

Styrelsen har beslutat att frångå tidigare regel om att vid medlems dödsfall skänka 75:- till PRO:s Äldreforskningsfond. Istället kommer vår förening att teckna ett medlemskap i Fonus och på detta vis få möjligheten att erhålla en rabattcheck som kan nyttjas vid brukande av Fonus vid begravning.

Mötet beslutade att gemensamt med Positiva Frövi tillskriva länets S-riksdagsledamöter

med anledning av det beslut gällande buller som riksdagen tog, som eventuellt kan drabba en utbyggnad av Tallen.

En insamling under mötets gång arrangerades, insamlingen avsåg bidrag till Positiva Frövis simskola. Mötet samlade in 2.075:-

Detta innebär att vi totalt sett kommer att bidraga med 4.150:- eftersom vår förening bidrager med lika mycket som dagens insamling gav.

Ture L informerade om kommande resor samt vart man skall vända sig om intresse finns. Den närmast kommande resan är den så kallade Hemliga Resan som ske den 1/6.

För underhållningen detta möte stod den mycket musikaliska gruppen Klebers.

Det bjöds både på musik, sång samt mycket roliga sketcher. Det hördes av många åhörare att detta var jättebra. Det hörde många da capo-rop efter det att ordinarie program var slut, så skedde även.

Det var även ett kaffelotteri med både vinster och nitlotter som kunde konstateras av mötesdeltagarna.

Mötet avslutade med applåder som tack till kaffeflickorna som skött detta med bravur, innebärande iordningställande av kaffe och mackor.

Därefter avslutades mötet med hopp om en god sommar och alla hälsades välkomna till mötet i september där en representant från Fonus kommer att ha information om ekonomiska frågor för äldre.

Claes Lindnér

Ordförande


Krönika av Cay införd 8 maj 2015.


Maj och våren är här så snart blir det höst så att bandy- och ishockeysäsongen äntligen börjar.

 

Alla Lindesbergare hälsas välkomna till Prästryggens bad- och campingplats i Frövi tills muddringen vid Loppholmen är klar om några år.

Prästryggen erbjuder härlig sandstrand och långgrunt bad som gjord för barnfamiljer.

Stora gräsytor för lek eller avkoppling finns liksom omklädningshytter, toaletter, kiosk och möjligheter till olika aktiviteter. Det arrangeras bakluckeloppis, motorfik, underhållning, simkurs (som börjar måndagen den 13 juli med inskrivning klockan 10.00) m.m. vid badet.

Se under evenemang för mer information.


Du har väl inte missat att köpa biljetter till Julkonserterna? Tidningsannonser finns om detta redan. Jag satsar istället på ett säsongkort till ishockeyn i Örebro. Det är redan betalt och klart så nu är det bara att vänta in hösten och hoppas på en minst lika bra säsong som fjolårets. Jag ser fram emot detta med stor spänning.


Det hände mycket helgen och under den veckan som gått.

Valborgsmässofirande vid Sjövallen som lockade många trots regn. Jag tycker att vi som arrangerar erbjuder ett brett och bra utbud som bör tilltala de flesta. Det finns en sak som jag dock tycker bör övervägas till kommande år och det är något för ungdomar musik eller liknande. 

Lördag och söndag tillbringade åtta ur Positiva Frövis styrelse vid Bomässan i Lindesberg. Vi hade en monter vid mässan med målsättningen att sprida information om vad Frövi har att erbjuda. Hoppas att vi lyckades på ett hyfsat sätt.

En av höjdpunkterna i Frövi under året startade i tisdags. Det är terrängserien om sex omgångar som arrangeras av Frövi IK Friidrott o. Skidor. Det är upplevelse att se de över 90 löparna främst barn som med samma inlevelse som en elitidrottare avverka sin sträcka. De är påhejade av föräldrar, mor- och farföräldrar och andra när de spurtar in mot mål.


Hur står det till med Hinsebergsbron är det många Frövibor som frågar sig. Jag har varit i kontakt med Specialfastigheter och de uppger att en ny bro planeras klar 2016.


Många dramatiska flyktingtragedier hör vi talas om dessa dagar. Inte minst på Medelhavet där människor med risk för eget liv flyr från krigets fasor i sina hemländer. En ringa del av dessa kommer till vårt land. Jag tycker att vi har en skyldighet att ge dessa en dräglig tillvaro och själva har vi en stor chans att få del av dessa människors kunskaper, resurser och kultur.

Det stod att läsa i NA på tisdagen att flyktingboende i hotellet godkänts. Det är ensam-kommande flyktingbarn/ungdomar som skall tas emot. När det gäller detta boende har tillstånd sökts och erhållits på ett helt regelrätt sätt. Det kan inte sägas om vandrarhemsboendet som inrättats i Företagshotellet.

Jag uppmanar alla som bor i Frövi att möta de kommande till hotellet med vördnad.

Jag brukar tänka på de 72000 barn Sverige tog emot under kriget främst från Finland. Vilken insats svenska familjer gjorde för att hjälpa dessa. Jag är själv född 1944 men kommer ihåg fler av dem, som Raili i granngården, som blev kvar hos sina värdfamiljer när kriget var slut.

Att krigets fasor är mindre idag kan jag inte tänka mig. Drönare som urskiljningslöst släpper sina bomber, klusterbomber som urskiljningslöst sänder ut sin kaskad av mindre bomber på civila och militärer, kemiska stridsmedel som i värsta fall bränner upp människor inombords exemplen kan göras lång på helvetesvapen som drabbar oskyldiga.

Denna vecka är det 70 år sedan andra världskriget tog slut. Fick jag önska mig något är det att denna vecka kunde inleda slutet på rustnings-hysterin och krigen i världen till lycka för alla.


Jag kommer här att berätta om en ”flyktinghistoria” som gällde min mormor.

Som tonåring blev hon med barn, det var sonen till församlingens präst som var far. På den tiden var det en stor skam för en kvinna att bli med barn utanför äktenskapet och det var givetvis en stor skam för prästen att hans son var fadern. För att dölja det inträffade fick min mormor en enkel biljett till Amerika. Betald med all säkerhet av prästen - mormor hade inga pengar till detta. Hon tvingades iväg ensam från den lilla byn hon växt upp i. Väl i New York släpptes hon inte in på grund att hon var gravid och ogift. Hon sändes alltså tillbaka till Sverige och återkom till sin hemort. Där födde hon en flicka som tyvärr hade en sjukdom så hon blev liten till växten. Hon gick bort före 35 års ålder.

I kyrkoboken står det att flickan var ett oäkta barn. Det var farfar prästen som skötte folkbok-föringen.

Jag brukar tänka på min mormor, som stod mig mycket nära, vilken fruktansvärd upplevelse hon fick utstå som mycket ung gravid och utlämnad av ett samhälle som hade ett ringa socialt skyddsnät.


Tyvärr drabbades en villaägare i Frövi av inbrott under veckan som gick. Det visar hur viktigt det är att vi alla är på vår vakt och antecknar iakttagelser utanför det vanliga. Kontakta polisen om ni anser att det är befogat hellre en gång för mycket än för lite.


Positiva Frövi kan glädja sig åt nytt besöksrekord på Facebook under torsdagen 9160st. Dessutom närmar vi oss 500 som gillar sidan bara 12 personer återstår. Gällande besök på hemsidan så kan vi denna vecka notera fler dagar med upp mot 500 besök. Det är glädja efter att vi haft en negativ utveckling sedan den nya hemsidan skapats. Vår målsättning är att ni skall finna sidan så aktuell, informativ och lätt att söka på så att ni dagligen besöker den.


Jag får åter gratta Frövis herrlag efter en ny bortaseger nu med 3-1 mot Delta Örebro.  På torsdag är det hemmamatch mot IF Eker. Före det väntar många spännande saker. Kosläpp i Sverkesta på lördag klockan 10.00, måndag klockan 18.00 Zuperzumba i Fröviskolans idrottshall där intäkterna går till Barncancerfonden. Fotboll för födda -08 på måndag klockan 17.00 och födda -09 på tisdag klockan 17.00. Förutom detta kommer mycket att hända kommande vecka. Du får information under fliken evenemang på denna hemsida.


Trädgårdsarbetet fortsätter med sådd i trädgårdslandet, omskolning av plantorna, gödning av gräsmattan. Jag måste köpa en ny gräsklippare den gamla har rostat sönder och blivit obrukbar. Nu är frågan om det skall bli en självgående eller en traditionell. En ny stenmur och en sandlåda till barnbarnen skall också anläggas så sand och sten är hemtagna. Frågan är bara när tid till detta skall finnas.


Skön vår hälsar

CayKrönika av Cay införd den 15 maj 2015.


Chefen för Stockholms lokaltrafik fick sparken efter stölden av en korthållare i Hongkong. Han fick gå utan avgångsersättning så äntligen fick även en högt uppstatt person lämna utan avgångsersättning. Annars brukar bara mindre bemedlade personer drabbas av ”sparken” utan ersättning vid misskötsamhet.


Vi dricker mer alkohol framför allt den generation som jag tillhör. Vi som växte upp med en stark nykterhetsrörelse har blivit drinkare. Det är vin och öl som konsumeras i allt högre grad.

Vad kan detta bero på? Kan det vara reklamen som gjort att vi tycker att ett glas vin eller en öl även på vardagskvällen inte gör så mycket. Jag hävdar att detta är ett folkhälsoproblem likväl som rökning är det. Alkoholen förorsakar följdsjukdomar som är svåra att åtgärda. Du väljer själv men jag hoppas att du köper vinet och ölen på systemet så den är beskattad för framtida sjukvårdskostnader som alkoholen förorsakar.


Sverige och Tyskland tar emot nästan 50 % av flyktingarna till Europa. Dessa två länder har även den mest positiva ekonomiska utvecklingen inom EU, förklara detta den som kan.  Många välutbildade flyktingar söker sig idag till andra länder än Sverige på grund av den byråkrati som råder i vårt land för att komma in på arbetsmarknaden. Detta är till förfång för Sverige som behöver utbildad arbetskraft och på detta sätt kan få den till ringa kostnad.

Nu disskuteras ett förslag inom EU att flyktingar skall kvoteras bland medlemsländerna. Detta skall ske utifrån ländernas ekonomi, befolkningsmängd och antalet flyktingar landet redan har tagit emot.

Jag tror att Sverige kommer att mista många välutbildade immigranter med ett sådant förslag trots detta driver Sverige denna linje i EU.


Jag efterlyser fortfarande ett svar från BMB hur boendet på Vandrarhemmet i Företagshotellet kan tillåtas. Jag kan inte tolka tystnaden från BMB på annat sätt än att myndigheten tillåter boende i en fastighet som inte godkänts för ändamålet. Jag tycker att det vore på sin plats att se till att allt boende där förbjuds tills ett godkännande erhållits. Svar från politiker och förvaltningen inom BMB på denna frågeställning önskar jag och de flesta Frövibor.


Dialekterna i Sverige håller på att suddas ut. Jag tycker att det vore synd om det inte hörs att jag är från Hälsingland.


Ett glädjande besked kom i vecka. Det är nazistpartiet ”Svenskarnas Parti” som försvinner. Nu tror jag att detta parti kommer att ersättas av något liknande inom kort. Partier på båda ytterkanterna har en förmåga att förinta sig själva genom delning. I bland är förintelse bra sett ut demokratisk synvinkel.


Nu väntar jag på värmen så att jag kan njuta av allt arbete som lagts ned i trädgården senaste tiden. Att sitta i skuggan under äppelträdet och läsa tidningen eller ta sig en tupplur på altanen det är skönt om det är varmt.


Föreningarna i Frövi har en topp på aktiviteter under maj månad. Det är glädjande med alla dessa för oss som bor här. Jag framför ett stort tack till alla dessa föreningar för dessa insatser.


En undersökning som presenterades i veckan visar på att barn och ungdom som bor i ”rika” kommuner tilldelas ett högre bidrag till aktiviteter. Jag anar att det även inom kommunerna finns en stor snedfördelning av resurserna till denna typ av aktiviteter. Jag har flera gånger framfört önskemål om en redovisning hur Lindesbergs kommun fördelar medlen bland kommunens orter. Detta önskemål har hittills blivit obesvarat.


Positiva Frövi har passerat 500 gillamarkeringar. Det är glädjande.


Frövi IK herrar spelade 1-1 mot Eker från Örebro i går eftermiddag. En poäng som Frövi får vara glad för eftersom Eker med sitt unga lag dominerade under stort sett hela matchen. 


Nästa krönika blir den femtionde. Får se om den också blir den sista.

Till dess säger jag Hej!

Cay


Krönika, den sista för denna period, av Cay 24 maj 2015.


Detta är den femtionde krönikan jag får ihop. Det är den sista på en tid eftersom orden inte räcker till längre. Tidigare har det bara runnit till när jag satt mig vid tangentbordet. Det har inte gått att stoppa flödet. Nu är det svårare jag måste leta uppslagen och formuleringar det har ni säkert också märkt när ni läst de senaste krönikorna.

Jag tackar alla som läst mina kröniker oavsett om ni hållit med om innehållet eller inte.

Inspirationen kommer säkert åter och då kommer jag att skriva igen.  Jag uppmanar alla att skriva ned och delge era tankar och funderingar kring stort och smått. Plats erbjuds alltid att publicera på Positiva Frövis hemsida.


Ett nytt bokstaveringssystem introduceras hos polisen. Det gamla duger inte längre. Det skall anpassas till internationella system. Exempelvis kommer Cay att bokstaveras enligt följande:

C= Charlie, A=alfa, Y=yankie. Det låter amerikanskt och tyder på att svensk polis kommer att samarbeta med amerikansk. Skrämmande eller bra?


Lekebergs kommun med Fjugesta som centralort växer så det knakar.

Lekebergs centarlort Fjugesta är inte större än Frövi 2000 - 2500 innevånare. Denna ort kan växa i motsats till Frövi som inte har centralortens förmåner.

Beror detta på att kommunikationerna till Fjugesta är bättre än till Frövi? Nej, påstår jag.

Beror det på att Fjugesta inte har belagts med byggförbud av Länsstyrelsen som centrala Frövi drabbats av? Ja, påstår jag.

Beror detta på att Fjugesta är kommunens centralort? Ja, påstår jag.

Beror detta på att Lekeberg har mer framåtblickande politisk ledning? Nej, påstår jag.

Beror detta på Lekebergs kommun arbetar mer målvetande att utveckla kommunen än vår kommunledning? Ja, påstår jag.

Beror detta på att boende i Frövi har svårare att finna arbete i närområdet? Nej, påstår jag.

Beror detta på att Frövi är en bruksort med de för- och nackdelar som detta för med sig? Nej, påstår jag.

För att ges möjlighet att växa verkar det som att vi måste vara ”herre i vårt eget hus”.


En diskussion om Frövis kommuntillhörighet uppstod förra veckan på Edgard Wendlers ”Frövisidans facebook”. Är det bättre att tillhör Örebro var frågan? En diskussion både för och emot uppstod.

En slutsats som Lindesbergs kommun bör dra av denna debatt om kommuntillhörigheten är att den säger något om stämningarna i Frövi.


Politisk populism av sverigedemokraten Virosa Viberg som förslår att tiggeriförbud införs i Lindesbergs kommuns ordningsstadga. Hon som kommunalpolitiker bör veta att detta inte är möjlig enligt gällande författning så man kan fråga sig varför hon lägger fram detta förslag i kommunen som inte har rätt att stifta lagar. Det är Riksdagen som har denna rätt. Populism kallas det att lägga fram förslag som inte kan genomföras.  Seriösa organisationer skall tillåtas samla in pengar enligt Virosa.

Undrar om Positiva Frövi anses som seriös av Virosa. Vi samlar för närvarande in pengar till vår simkurs. Vår insamling är organiserad och jag undrar om Virosa tycker att vi tillhör en liga – ”Fröviligan” som enligt henne inte skall ha denna rätt?


Det är tyst från kommunens ledning gällande kravet på bullerregelförändringar för byggande.

Jag frågar mig om detta är en ”död fråga” för Lindesbergs kommun eller om de fortfarande bedriver en opinionsbildning gentemot Regerings- och Riksdagspolitiker. Det är på sin plats att de offentliggör sin inställning och hur de arbetar med opinionsbildningen för att möjliggöra en framtida positiv utveckling för Frövi.  Detta bör vara en fråga som kommunens representanter tar upp under sin närvaro vid Almedalsveckan.


Vi läser titt som tätt om korruptionen i Sverige och världen. De som tar emot eller kräver en muta anses vara korrupta . Dessa personer har oftast utnyttjat sin maktställning gentemot någon annan som kan vara i trångmål.

Jag frågar míg om hyrläkare (stafettläkare) som utnyttjar en annans trångmål och begär minst sagt höga ersättningar och förmåner är att anse som korrupta?


På lördag blir det ett besök vid Obelisken för att se vad växtbytardagen har att erbjuda. Sedan bär det av till Pappersbruksmuseet på Vernissage. Det blir spännande att se om årets utställning når upp till fjolårets som jag gillade.


Med dessa ord säger jag hej som krönikeskrivare.

Cay


Lite funderingar av Claes Lindnér

Hur ser samhället ut idag, och vart är vi på väg?

Varje dag ser vi reklam med olika slags lockelser. Mycket vanligt är ”Slipp rynkor” och varningar om att ”Detta är farligt att äta” håll matchvikten med hjälp av ”Just detta”

Sen går vi ut och man kan då se mängder av mycket smala kvinnor med väskor hängande över axeln eller hållande väskan i handen.

Det egenartade är att flertalet av damerna har något i väskan eller håller något i famnen. Vanligast är att det är mycket små hundar, men det mest mystiska är att hundarna har ben. Med tanke på att alla bärs kan man tro att hundarna saknar ben, men jag har sett att dom har det. Man kan undra vart avlingen är på väg, hundar utan ben?

Måhända är det en ny träningsform, men med tanke på jyckarnas vikt så borde det inte vara så.

Det börjar se ut som att vi alla numera skall vara smala och vältrimmade och ha liten matchvikt.

Givetvis skall man tänka på sin hälsa, bara man gör det för att man själv vill, inte för att det står i någon tidning. Nuförtiden vimlar det av dietmetoder av olika slag. Senast såg jag något om kolhydrater, snabba eller långsamma. Jag vill äta det jag vill själv, tycker inte att någon behöver ta tid på kolhydraterna!

Vi måste vara observanta på all den information vi matas med, vi blir påverkade oavsett vi vill eller inte. Det börjar bli som om att vi måste slåss för att vara oss själva. Hur ska vi bli bättre på alla områden, med allt det innebär, och samtidigt fortsätta att vara någorlunda normala?


Det inträffade för en tid sedan en rasistisk kollision.

Vi kunde läsa i media att några rasistiska partier skulle bilda en EU grupp.

Då kommer det lustiga i detta.

Folk i ett land ogillar folk från andra länder. Man vill att folk skall hållas utanför ens eget land. Man bildar då gemensamt en EU grupp mellan länderna!

Snacka om ologiskt!


Civilkurage börjar bli ett okänt ord idag.

Undrar om likgiltigheten är på väg att ta över?

Jag tror dock inte att människor är onda. Däremot kan handlingar vara onda, både genom att utföra dessa, eller att välja att inte ingripa när någon utför en handling.

För åtskilliga år sedan så hjälptes man i stort sett åt, när så krävdes, hur är det idag?

När jag var barn så hände det då och då att det ställdes till något jävelskap bland oss ungar i kvarteret. Mycket vanligt var då att en förälder till någon av oss ungar tog tag i oss och rappade i, med ord mestadels.

Idag är det tveksamt om en förälder törs säga till, någon annans barn vid olämpligt uppförande.

Varför regnar det?

Det är ju bra med regn, det blir ju varmare då. Det är varmfronter som kommer in, i regel möter de då kall luft, kyls ned, och då blir det regn. Efter regn kommer solsken, sägs det. Oavsett detta så är det ett vår och sommartecken, tack och lov.

Lev väl

Claes Lindnér


Claes och Sune kåserar:


Ytterligare en paradox, nu indirekt från regeringen.


Vi hade tänkt oss att följa Trafikverkets indirekta satsningar när vi skulle från Frövi till Stockholm medelst bil.

Trafikverket har ju satsat miljarder på att man skall ta sig fram så snabbt som möjligt vid resa. De har ju bestämt att ”tid är pengar” således så skall resor ta så kort tid som möjligt, annars förlorar man pengar och det är ju inte bra. Detta enligt vad som framförts i media mm. Det verkar ju bra att det tänks på medborgarnas ekonomi.

Så kommer den stora paradoxen.

Samtidigt så agerar Trafikstyrelsen direkt mot tidigare nämnda satsningar.

Detta genom att samtidigt göra så att våra resor skall ta så lång tid som möjligt.

Man investerar i fartgupp, chikaner, kameraövervakning och allt vad som nu finns för att få oss att hålla ner farten.

Då gäller inte devisen att Tid är pengar. Men det är ju en annan myndighet som tänker till, eller?

Man kan verkligen fundera över hur alla statliga medel används.

Man satsar miljarder på saker som är i direkt motsats till varandra.

Hur skall ni ha det ?

Trafikverket ser helst att vi tjänar tid och pengar.

Trafikstyrelsen ser helst att vi slänger ut pengar.

Hur skall vi ta oss fram: Sakta och slänga ut pengar eller fort för att tjänar tid och pengar?

Vi kunde inte bestämma oss för vilken rekommendation vi skulle följa, så det slutade med att vi ställde in resan.

Undrande bilister

Sune och Claes


Krönika av Cay 29 juni 2015.


Förra veckan publicerade Radio Örebro nyheten om ett nytt förslag som tagits fram angående Tallen.

Det är verkligen glädjande att Lindesbergs kommun och Riksbyggen genomfört denna process så att vi i Frövi kan erbjuda invånarna ett modernt boende på ålderns höst.

Nu väntar jag bara på att få ta del av det nya förslaget i sin helhet.

Vi bör utlysa ”Tallendagen” som en glädjens dag där vi alla kan samlas på samhället för att ta en fika, äta ett mål mat, dricka en bärsa, inhandla en blomma för eget bruk eller för att skänka till någon vi gillar eller hitta på något annat du själv väljer.


Apple startar en musikkanal och Sony Musics bekräftar detta. Det blir en konkurrent till Spotify.

Under många år och filmsekvenser på Youtube har jag lagt in bakgrundsmusik. 

På ett bildspel från Vernissagen på Frövifors Pappersbruksmuseum lade jag in låten Greenfields med The Brothers Four. Denna låt och grupp har jag använt tidigare utan konsekvenser. Denna gång blev dock konsekvensen att Sony blockerade hela inlägget på YouTube, jag kunde inte se det själv utan blev uppmärksammad om detta förhållande av en annan. Det tackar jag för. Det blir att tänka om gällande bakgrundsmusik vid bildspel och använda detta mycket sparsamt i framtiden. Jag tycker detta är synd eftersom jag tycker musiken kan lyft bildspelet. Jag är dock helt införstådd med att ägaren till musiken vill och kommer att ta betalt för denna. Hoppas bara att en del av detta även hamnar hos artisterna och kompositörerna.   


Jag var på skolavslutningen vid Fröviskolan härförleden. Där informerades vi om att fotografering är tillåten men det får inte läggas ut det på sociala medier och hemsidor. Dagspressen och de kommersiella webbsidorna är trots detta fulla av foton från skol-avslutningarna i kommunen. Jag undrar över skillnaden mellan Positiva Frövis hemsida och det kommersiella utbudet. Det enda som kan hävdas att dessa har en ansvarig utgivare. Det påstår jag att även vi har eftersom jag är ansvarig för vad som publiceras på Positiva Frövis hemsida.


Jag var nere i centrum häromdagen det slog mig hur otroligt vackra blomplanteringar som Håkan Gustavsson och Johan Näsström vid BKT skapat för allas vår trevnad. Ett tack till dem och alla som sponsrar växterna. 

Ni bör passa på att ta en cykeltur eller promenad och njut av prakten som inte många orter kan mäta sig med.


Frövi köpings vapen har någon frågat om det kan användas för marknadsföring av orten. Jag har förstått att många tror att Positiva Frövi är de som ställt denna fråga. Jag kan omtala att vi i 20 år haft detta tillstånd.


De sommarpratare som man dagligen kan lyssna på i P1 klockan 13.00 har många intressanta inslag. Kalle Moraeus, Bengt Baron tillhör dessa. En av den mest fängslande sommarpratare jag hört under åren är journalisten Terese Christiansson som talade om människor främst barnen hon mött i krigshärdar runt världen. Hon talade den 25 juni. Det går att höra sommarpratarna i efterhand via SR:s hemsida.


Ishockeyn närmar sig. Jag har redan fått inbjudan till första isträningen i Örebro. Det skall bli intressant att följa Örebro i SHL och FFIK i ungdomshockeyn.

Annars är mycket tid för fotbollen inbokad nu under sommarperioden. Jag hoppas att Frövis herrar gör en betydligt bättre höst är fjolårets. P13 laget som jag följer har klarat sig väldigt bra i årets serie. De har utvecklats mycket i spelförståelse och positionsspel under detta år. Dessutom har de breddat truppen med fyra nya spelare från Lindesberg.


Jag var till Ullersäter i lördags för att delta vid traktorträffen UllerMuller. Många besökare och fordon hade sökt sig evenemanget denna vackra dag. Jag måste erkänna att traktorer lika lite som andra motorfordon inte är min grej. Det som jag tycker är trevligt är alla glada människor jag träffar.


Det verkar som sommaren nu kommit igång efter lång väntan. Det är bra eftersom blommorna är sena i sin utveckling. Det som växer bra är perennerna som snart dränker allt annat i rabatterna.


Jag önskar er en skön sommar med vila och rekreation.

Cay


Krönika av Cay 7 juli 2015.


Hej, jag sitter här på altanen för att söka lite skugga. Det är trots värmen härligt att sommaren har infunnit sig. Hoppas att du som läser detta håller med mig. Blomningen har kommit igång nu när värmen kommit. Rosorna som är vackra kan jag njuta av, även lössen verkar göra det.


Tillverkningen av Flädersaften pågår. Blommorna slog snabbt ut när värmen kom.

Recept på Flädersaft:

C:a 50 blomklasar måste rengöras noggrant. Lössen älskar Fläder.

2 liter vatten + 2,5 kg socker kokas till en lag, 1 påse Citronsyra, 3 ekologiska Citroner skärs i tunna skivor. Blommorna läggs i en hink e.dyl. strö över citronsyran och lägg citronskivorna ovanpå. Slå över den varma lagen och låt svalna ställs sedan i kylen i fem dygn.

Sila av saften med dukslag och dela upp den färdiga saften i mindre burkar. Förvaras i frysen då saften har lätt att mögla.


På måndag börjar simskolan så nu får vi hoppas på bra och varmt väder de tre veckor som den pågår. Alla hälsas välkomna att delta. Du som tror dig kunna simma bör kolla detta genom att avlägga simborgarprovet. Du kan göra det när simkursen pågå.


På onsdagen blev det flera turer till kyrkan. Först hade Majblomman och församlingen bjudit in till familjedag. Denna var uppskattad av besökarna som bjöds på allt. På kvällen var det dags för ”Musik i Sommarkvällen” i kyrkan. Det fick jag inte missa när Rejoice Gospel Quartet uppträdde. Gospelkvartetten från Frövi med syskonen Helena, Evelina och Henrik Balke samt Peppe Huss har ”pipor” som är välljudande.


När det gäller sporten kan jag glädjas över EM guldet för U21 laget i fotboll.

Trots hällande regn var jag på Fröjevi igår med anledning av friidrottsveckan som arrangeras gemensamt av Frövi och Vedevåg denna vecka. Det är bra att sådant samarbete kan komma till stånd inte minst för de utövande ungdomarna.


Det har kommit många glädjebudskap till Frövi senaste tiden. Tallen kan troligen byggas i en ny utformning, nytt stort industriområde planeras, Billerudkorsnäs investerar 300 miljoner i Rockhammar och 600 miljoner i Frövi. I och med denna investering blir Frövi världens största kartongleverantör - Det Ni. Vad härligt dessa budskap klingar.

Nu gäller det också att få regeringen att ändra bullerreglerna även för orter som Frövi så vi kan ta tillvara de möjligheter som investeringarna ger oss. Vi önskar alltså få samma regler som t.ex. Örebro för att utveckla vårt centrum inför framtiden. Jag är helt övertygad att inte status quo räcker för ett framtida levande Frövi centrum.


Jag har varit i Örebro för att se Open Art. Jag tycker inte årets upplaga är den bästa jag sett. Det är den upplaga när kaninen stod på huvudet på Stortorget som jag tycker är den skarpaste hittills. Därför inte sagt att årets upplaga är dålig utan jag rekommenderar er alla att göra ett Open Art besök. Missa inte cyklisterna i Svartån detta är pampigt och skapade en hel del tankar hos mig.


När vi i Sverige röstade om vi skulle införa euron var jag förespråkare för ett ja?

Nu kan jag erkänna att det var bra att omröstningsresultatet blev ett nej. Det verkar inte som EU och de länder som ingår i unionen är helt klara med vad som krävs för ett fungerande eurosamarbete trots alla år som gått sedan införandet. Jag tror att det måste till en mer kraftfull central styrning från EU av de enskilda ländernas finans- och arbetsmarknadspolitik. Detta innebär, om jag förstår rätt, att beslutanderätten för dessa områden flyttas över till EU eller ett organ inom unionen. Frågan är om detta är en lycklig framtidsutveckling för mig och alla andra människor i Europa?

Det skall trots allt bli intressant att följa utvecklingen mellan Grekland och de stora nationerna inom eurosamarbetet som Tyskland och Frankrike inom den närmaste tiden.

 

Vilken tråkig Almedalsvecka det varit i år. Trots att jag är politiskt intresserad har den passerat i det närmaste helt obemärkt för mig och har inte satt några spår i mitt tänkande. Det verkar utvecklas mer till en vecka för de som är på plats med föreläsningar och seminarier och inte för mig som är långt från händelsernas centrum. Detta trots den massmediala uppbackningen som sker.


Jag väntar fortfarande på ett besked från BMB angående boendet på Företagshotellet. Är detta nu godkänt av alla instanser gällande säkerheten?


Nu får det bli några nätters lättare regn och vackra dagar sedan kan värmen återkomma till simskolestarten. Vi syns då.


Hej säger

Cay 
Krönika av Cay 15 juli 2015.


Jag gick en promenad häromdagen och såg att Blåbären verkade mogna på riset.

Jag drog av några bär från en del riskor och till min glädje släppte de riktigt bra från riset. Blir vädret gynnsamt kommer det att gå bra att plocka dem om en vecka utan att få några skaft med. 

Jag Googlade på blåbär och fann bl.a. ”Blåbär är fulla av antioxidanter. •stärker ögonvävnaden •ökar blodcirkulationen •motverkar ögonkatarr •stabiliserar nivåerna av kollagen •underlättar produktionen av pigment •är bra mot starr. •Blåbär förbättrar korttidsminnet. •Blåbär förbättrar balansen och koordinationen. •Blåbär har antiinflammatoriska egenskaper. •Blåbär innehåller gott om kostfibrer. •Blåbär minskar risken för inflammation i tarmen.”

Jag vet inte om jag kan låta bli att plocka och äta Blåbär efter att läst detta.

Vid samma promenad fann jag 1,5 liter Kantareller. De var den sorten jag kallar för stigsvamp. Inte så stora men lika goda som de större som kommer senare. Det verka som det är gott om Kantareller så ni får ge er ut i svampskogen.

Det vore roligt om detta kunde bli ett fint bärår efter fjolårets dåliga skördar.


Det är dålig sting i trädgårdens blomning hittills detta år. Jag förmodar att det beror på den uteblivna värmen. Nu önskar jag en längre varm period så att allt kommer i blom och vi får valuta för det arbete vi lagt ner på trädgården.


Jag måste berömma friidrottsledarna och utövarna som deltog i friidrottsveckan vid Fröjevi. Trots regn och rusk var de mangrant på plats under veckan. Heder åt dessa utövare som inte faller undan för vädrets makter.


På måndagen startade simskolan vid Prästryggen. Det är med stor glädje som vi fick  skriva in ett 70-tal deltagare. John-Erik Modig är åter på plats och kommer att tillsammans med assistenter Mateusz och Viktor hålla i undervisningen. Detta borgar för ett bra utbildningsresultat även detta år.

Svenska livräddningssällskapet påtalar ofta nödvändigheten att lära sig simma i sjö. Simkunnighet på 200 meter i bassäng med varm och vågfritt vatten motsvarar under 50 meter i sjö. Detta bör vara ett skäl till att låta barnen delta vid simkurs förlagd i sjövatten.

Under tiden som simkursen pågår till och med 31 juli erbjuds alla som tror sig kunna simma att bevisa detta för sig själva genom att simma 200 meter för simborgarmärket.


Jag missade årets första Motorfik på Prästryggen men igår den 14 juli var jag på plats. Denna uppvisning av den ena krombilen efter den andra, motorcyklar och till dessa även hemmabyggen. Underhållningen denna gång svarade Hot Dogs för. Allt detta ger mig en fläkt av nostalgi även om jag inte är direkt intresserad av bilar och motorfordon.

Vid nästa Motorfik den 11 augusti kommer fint främmande. Då gästas Motorfiket av två ur gruppen Boppers boys. Då har jag för avsikt att vara på plats.


Enligt en artikel i NA kommer plånboken att vara ett minne blott snart nog. Idag sker 80 % av betalningarna via nätet. Denna utvecklig kommer att fortgå enligt de s.k. experterna. Det spelar ingen roll att Riksbanken i höst kommer ut med nya sedlar och mynt.

Det jag tycker är problematiskt är de avtryck jag lämnar efter mig när jag betalar med kort eller telefon. Förmedlande bank kommer att ha kännedom om var jag befinner mig i tid och rum, vad jag köper och hur mycket. Hur påverkas min integritet när jag betalar på detta sätt.  Förr eller senare måste jag ta ställning till detta.

En annan fara med detta betalningssätt är sårbarheten i systemet. Ett ordentligt datahaveri innebär att systemet havererar till förfång för mig som konsument och min säkerhet.

Det kommer säkert att finnas anledning att återkomma till detta ämne i framtiden.


Det är skönt att Allsvenskan åter är igång efter sommaruppehållet. Så på lördag bär det av till Örebro för att se ÖSK – Malmö.

ÖSK är nu förpassad till nedflyttningsplats. Det får bara inte hända att de åker ur serien med allt som detta medför. Nu gäller det att bita ihop och vinna hemmamatcherna till en början. Vi får se om de förmår detta på lördag.


Fortfarande inget besked från BMB angående boendet på Företaghotellet.


Hej säger

Cay


Krönika av Cay den 20 juli 2015.


Jag lyssnar så ofta tillfälle ges på ”Godmorgon Världen” i P 1 på söndagarna mellan 09 – 11.

I söndags fanns ett inslag om våra förändrade attityder som gjorde mig mycket betänksam och rädd.  Fler svenskar förlitar sig idag mer till sin egen plånbok än till att vi tillsammans skall klara vår välfärd. Alltså en bra skola, sjukvård, ålderringsvård m.m. Efter alla privatiseringar, skattsänkningar som främst gynnat höginkonsttagare och brist på resurser är detta inte så konstigt. Det som bekymrar mig är hur alla skall få råd till egenfinansieringen. Idag är inkomstklyftorna större än de varit på många decennier och de sämre ställda ges inte ens nu samma möjligheter. Hur blir det för dessa grupper i en framtid om denna politik fortsätter? Jag vet inte hur jag skall klara mig ekonomiskt att bo i ett Sverige som utvecklas till ett USA där vård och omsorg är avhängigt min ekonomi.

Att det finns politiska partier i Sverige som medvetet för denna politik är helt klart men jag finner det förvånande att det finns folkrörelsepartier som också deltar i denna utveckling.

Vad tycker du - skall vi ha ett samhälle som liknar det amerikanska där omsorger ges efter plånbokens storlek eller skall vi gemensamt finansiera och organisera denna verksamhet?


Om jag bara kunnat ana: Vår familj bodde på Brickebacken i Örebro i början av 70-talet. Vi umgicks under den tiden med en familj som väntade tillökning. En natt ringde de för nu var det dags. Jag hade lovat att vara barnpassare till familjens dotter när det skulle bära av till BB. Jag somnade på deras rumssoffa så på morgonen väcktes jag av dottern som givetvis sökte sina föräldrar och dessutom önskade morgonvällingen. Jag tröstade och fick till vällingen. Vi lekte en del på morgonen. På förmiddagen kom pappan hem upprymd av glädje, hustrun hade nedkommit med en son. Dottern var givetvis glad att se pappan och givetvis över sin bror.

De kommande åren umgicks vi mycket. Jag tjänstgjorde bl.a. som jultomte hos dem under barnens uppväxt. Numera har vi ingen kontakt med varandra eftersom våra vägar skildes.

Not: *


Det är val i Nordkorea demokratins högborg enligt Kim Jong-Un. Det är val till vad vi kallar kommuner, stadsdelar och landsting. Det finns bara en kandidat på valsedeln. denna kandidat är givetvis en godkänd lakej till Kim Jong-Un. De som inte stöder honom bestraffas. De som är kritiska till vår demokrati kan ha något att ta efter i detta land.


Det har varit några brott mot person i Frövi och dess närhet som är oroväckande. Alla vi som bor här måste hjälpas åt att beivra detta. Ring polisen vid misstanke att inte allt står rätt till och gör även egna anteckningar. Ingrip inte om du känner osäkerhet. Det är inte värt att riskera sin egen hälsa.


Det visar sig att storbankernas vinster är orubbligt höga. Jag undrar vad detta beror på. Dålig konkurens säger en del, andra anser det bero på att vi som anlitar banksystemet är för flata.

Jag har många gånger funderat över hur jag skall kunna påverka den bank jag anlitar på ett avgörande sätt med mina mycket begränsade medel. Givetvis kan vi alla som anlitar banken gadda ihop oss och ställa krav. För att åstadkomma detta måste det till en organisation som samordnar våra krav. Du som kan tänka dig att ta dig an denna uppgift önskar jag lycka till.


Ingen bra fotbollsmatch mellan ÖSK – Malmö FF i lördags. Första halvlek var rent bedrövlig främst från ÖSK sida. De påminde om en terrakottaarmé i full stridsmundering men helt oförmögna att åstadkomma något. Andra halvlek var något bättre från båda lagen. Denna bjöd på en del hyfsat passningsspel. Nordin Gerzic spelledaren i ÖSK förmår inte få fart på bollen utan istället stannar spelet upp när bollen är hans. Detta funkar inte utan en skärpning från honom och hela laget om

den Allsvenska platsen inte skall vara förlorad i och med denna säsong.


Fick jag välja musik till ett program skulle jag välja artister och låtar från nedan lista.

Westlings: Hårgalåten, Terry and the conrods: Ring of fire, Smokie: Living Next door to Alice,

Nancy Sinatra och Lee Hazlewood: Jacksson, The Sideoilers: Johnny B Goode,

Snitz: Den gamla moraklockan, Trio me Bumba: Spelolles gånglåt, The Brothers Four: Greenfields, Harb Albert: Tiujana Taxi,  Fred Åkerström: Jag ger dig din morgon, Frövifors Musikkår:, Johnny Cash: I Work the line, Rejoice Gospel Quartet: Give it Away, Gunde Johansson: Omkring tiggare från Lossa, Beatles: Yesterday, Frövi Dragspelsklubb, Hep Star: Cadillac, Calle Jularbo: Drömmen om Elin, Nancy Sinatra: These Boots Are Made  For Walking, Kanal 2, Spotnicks:  Last date, Sven-Ingvars.: Min gitarr, Thorstein Bergman: Helgdagskväll i timmerkojan, Elvis: King Creole, Ove Törnkvist:  Engelska parken,

Ture Larsson: Kartongvalsen, Trini Lopes: If I had A Hammar, Ruben Nilsson/Fred Åkerström: Den odödliga hästen, Shadows:  Apache och Bill Haley: Rock Around the clock

Du kan finna de flesta av dessa artister och låtar via datorn om du önskar höra vilken musiksmak jag har.


*/ Mamman heter Eva, pappan Olle, dottern Anna och sonen Prins Daniel.


Hälsning

CaySOLLIDEN 1995-2015

Jag har blivit ombedd av Cay Norén att skriva ner om min tid på Sollidens äldreboende.

Den 1 augusti avslutar jag min tjänst som enhetschef. Jag går i tidig pension. Jag har varit på Solliden i precis 20 år.

Under dessa år så har det hänt mycket i verksamheten. Det har varit en stimulerande tid och mycket kontakter med människor i många olika situationer.

När jag började så hade Sollidens gruppboende (så hette det då) varit igång i åtta månader, sedan starten i december 1994. Så jag var inte med när stora ”flyttlasset” gick från sjukhemmet i Fellingsbro med patienter (så benämndes de boende då) och personal till nyrustade Solliden Frövi. Den stora reformen ÄDEL från 1992 innebar att landstingets sjukhem gick över till kommunens ansvar. De boende flyttade in i egna lägenheter på ett rum med trinett (kokskåp), samt med kontrakt på lägenheten. Detta var en stor reform som innebar stora förändringar för både boende och personal. De boende skulle ha egna möbler att möblera med och kommunen stod för säng och madrass. De boende skulle även ha egna kläder och sänglinne. Detta var en stor omställning som inte var lätt att genomföra, utan det fick bli lite kompromisser de första åren.

Personalbemanningen skulle även minskas ned till det som fanns inom kommunen. Så det blev en tuff start med nya scheman och omändringar i personalgrupperna.

Under 1997 så blev det förändringar för sjuksköterskorna som arbetade på Solliden. Det var kvälls- och nattsköterskorna som fick hela södra kommundelen (Frövi – Fellingsbro med glesbygd) under sitt ansvar. Det blev inte flera anställda utan ett samarbete startades upp med nattpatrullen som utgick från Tallen i Frövi.

Under 1999 kom IT in i vår verksamhet. Det var en stor omställning för oss som inte var datavana.

Med start under 2001 så fick vårdpersonalen möjlighet att prova ett nytt schemasystem om hette 3-3 vilket innebar ett helt nytt sätt att arbeta och lägga upp arbetet. Solliden var en av flera arbetsplatser inom äldreomsorgen som fick denna möjlighet. Det var fantastiskt bra och vårdpersonalen var väldigt nöjda. Men det var för kostsamt och avslutades efter två år. Det blev en stor besvikelse när protesterna inte gav något resultat, utan det var att återgå till vanligt schema igen.

Under sommaren 2005 så flyttades demensavdelningen Gränden från Tallen till Solliden avdelning 3.  Det blev en jobbig sommar med omflyttningar mellan avdelningar med både boende och personal. En rent otrolig insats gjordes av alla inblandade. Det var flyttlass och kartonger överallt, samt att allt skulle fungera med måltider och personlig omvårdnad av de boende, samt alla övriga arbetsuppgifter som städ, tvätt m.m.  Personal gick på semester och vikarier skulle in i denna verksamhet som var helt upp och nedvänd. Men det gick bra och allt var klart till utsatt tid.  I samband med denna flytt så gjordes uteplatsen om på demensavdelningen. Det innebar att rullstolsramp sattes upp, så det blev mycket lättare att komma ut i trädgården. Följande år så blev det även ramper uppsatta på de övriga avdelningarna. På det sättet blev det mycket bättre för alla boenden att komma ut i vår fina trädgård.

Under 2008 så började vi jobba mycket med måltidsmiljön. Det var ett projekt som genomfördes på alla äldreboenden i kommunen. Lugnt och trevligt runt borden, samt med möjlighet att kunna ta maten själv ur karotter. Duk och blommor på borden. Duka med finporslinet på helgen, som gör det extra trevligt och uppskattas av de boende.

Vi har haft ett trädgårdsprojekt sedan 2010, som började med att skolbarn från en klass på Fröviskolan kom och hjälpte till med planering och plantering av blommor i rabatter. Det var sedan uppstarten till ett fortsatt arbete i trädgården med pallkragar till odling av både blommor och kryddväxter m.m. Det gjordes gångstigar i gräsmattan för att lättare ta sig fram med rollatorer och rullstolar. Kronan på verket var när vi ansökte om utvecklingsbidragspengar av Socialförvaltningen, för att kunna köpa in ett Lusthus som placerades mitt på gräsmattan i trädgården. Med hjälp av flera tjänstvilliga personer så fick vi upp det på plats. Det var mycket jobb för att få det färdigställt, men det blev otroligt bra och används flitigt av de boende och deras anhöriga. Detta är ett projekt som aldrig blir färdigt!!

Vi har även införskaffat en parcykel för utvecklingsbidragspengar. Det är en trehjulig cykel för två personer som sitter bredvid varandra. Det finns en hjälpmotor som kopplas på om det går tungt att trampa. En personal och en boende åker ut på en trevlig utflykt med denna cykel, när vädret passar och andan faller på.

Det har naturligtvis hänt mycket annat på Solliden under alla dessa år. Något som jag är mycket glad för är att vi har haft ett samarbete med skolan och barnomsorgen under alla år. Det gäller vårt gemensamma midsommarfirande. Barn och personal på fritids och dagis har plockat blommor och klätt vår midsommarstång varje år samt sjungit och dansat runt den. De boende med anhöriga och personal har uppskattat detta mycket. Vi har fikat tillsammans och kunnat använda vår fina trädgård. Oftast har vi haft tur med vädret så att vi kunnat sitta i ute. Under alla år har en och samma person fixat med björkar till Sollidens entréer, vilket har betytt jättemycket för trivselfaktorn.

Närheten till Prästryggen gör att det är enkelt att promenera ned och se på folk som badar och kunna köpa glass i kiosken. Det gör de boende och personal så fort det finns möjlighet. Andra lite mer planerade utflykter görs även som t.ex. att åka till Nostalgibyn m.m.

Tallens kök har under alla åren lagat en fantastisk god och vällagad mat till lunch och middag. Frukost och mellanmål gör vårdpersonalen själva på respektive avdelningar på Solliden.

För att förstärka att det alltid är soligt på Solliden, så heter avdelningarna sedan två år tillbaka: Solsidan, Solkatten, Solgläntan och Solkällan.

Vi är tacksamma för samarbetet med Näsby och Fellingsbro församling, Elimkyrkan, Missionsförsamlingen, Lions, Positiva Frövi, Röda korset, Väntjänsten och flera andra föreningar som bidragit med trevliga andakter, underhållningar och kaffesamkväm.

Efter att ha varit anställd i Lindesbergs kommun inom äldreomsorgen/vård och omsorg sedan 1972, så har det blivit 43 års arbete inom flera olika områden. Jag började som vårdbiträde på ålderdomshemmet Brogården i Fellingsbro. Trivdes jättebra med att arbeta med äldre personer. Utbildade mig till Ålderdomshemsföreståndarinna, och var anställd som föreståndare på Brogården under 16 år. Kom sedan till Solliden 1995. Under flera år var jag områdeschef, vilket innebar att jag även var ansvarig för hemtjänstgrupper och var biståndshandläggare. Många olika titlar har det varit under dessa år, men oavsett titel så har det varit fantastiska år. Jag har trivts jättebra.

Stort och varmt TACK till alla Er som jag träffat och kommit i kontakt med under alla dessa är.

Frövi 2015-07-30

Bodil Larsson


Krönika av Cay den 2 augusti 2015.


Simkursen är nu genomförd för detta år. Jag kan inte erinra mig att vi haft sämre väder än årets under de tidigare 20 åren.  Det är bara att lyfta på hatten för deltagarna och lärarna som orkat igenom kursen. Vi har en förhoppning att deltagarna getts en bra start i badandets och simmandets konst. Denna grund kan de nu bygga vidare på när värmen förhoppningsvis återkommer inom den närmaste tiden.

2016 hälsas alla välkomna till en ny kurs med bättre väder.


Vilket besöksgenomslag Bodil Larssons berättelse om tiden på Solliden fått. På tre dygn har 6200 läst inlägget. Det högsta besöksantalet vi registrerat för enskilt inlägg på vår Facebook. 200 har använt gillaknappen för att tacka Bodil för hennes insats på Solliden och

44 kommentarer har skrivits. Dessutom tillkommer hundratals som tagit del av inlägget på hemsidan.


Den 10.e augusti är jag inbjuden till första isträningen med Örebro HC. Får se om jag följer inbjudan eller väntar till ett senare tillfälle. Serien börjar den 17 september med match mot MODO. Skall bli intressant att se om fjolårets framgång kan upprepas och förhoppningsvis förbättras. Serien avslutas med bortamatch den 8 mars även då står MODO för motståndet. Efter detta hoppas jag att vi får njuta till slutspelmatcher.

Den riktiga premiären gällande vinterns idrott sker fredagen den 28 oktober då börjar bandysäsongen.  Bollnäs tar emot Tillberga. En vinst där räknar vi alla med. Årets annandagsderby mot Edsbyn blir i år på Ön i Edsbyn. Jag känner att det inte har någon betydelse Bollnäs vinner ändå. Bandyns grundserie pågår till 12 februari. Efter detta slutspel och final. Vem som får möta Bollnäs i finalen vågar jag inte sia om.

Det kommer att finnas många anledningar att återkomma till dessa serier under vintern som snart äntligen är här.


Den 25 – 27 juli var vi jag, Ingegerd tillsammans med Bollnäsparet Lars och Irene i Stockholm. Vi bodde i Sociala Fondens lägenhet på Rehnsgatan. Jag kunde bara konstatera att den lägenheten höll samma höga standard som de övriga jag besökt.   Lägenhetens läge tycker jag är bättre är de på Mariatorget. Det är centralare och närmare till T-banan. C:a 25 meter från vår port och nedför trappan sedan var vi framme vid tågen – grön linje. Det tillmötesgående som vi mötte vid fixande av biljetter i den manuella expedieringen var mycket trevligt. Inga sura miner visades oss när vi ställde våra till syntes enkla och självklara frågor. Vi kom fram dit vi skulle alla gånger men på perrongerna  uppstod givetvis diskussioner mellan oss åt vilket håll vi skulle åka. Även övergången till spårvagnen gick bra när vi skulle ut till Djurgården. Vi åkte dit för att besöka Wasa och ABBA muséerna. Det sistnämnda var en upplevelse att vandra runt i. De var större än vad jag tidigare förstått. Museet bjöd även på brett artist- och musikutbud över Sveriges gångna decennium. Jag kan varmt rekommendera ett besök om ni är i Stockholm.

Någon fotboll blev det inte denna vistelse men nästa gång blir det en fotbollsmatch om det passar. I vinter blir det med all säkerhet en idrottsupplevelse i Stockholm - bandyfinalen med Bollnäs på ena planhalvan missar jag inte.

Skulle jag kunna tänka mig bo i Stockholm? Mitt svar är givetvis ja, där finns mängder att uppleva, eller också kan jag sitta i timtal och se på personligheter vandra förbi.


Vilken show Alcazar bjöd på efter Allsången på Skansen på tisdag kväll. Jag tyckte att showen var en av de bättre jag sett på TV. Detta påstår jag utan att snegla på Lina Hedlund Kilaforstjejen som är en av gruppens medlemmar. Jag känner inte henne men är bekant med hennes föräldrar från min uppväxt i Kilafors. ”Disco” kallades showen som bjöd på det mesta, högt tempo och varierande inslag, med flera inbjudna toppartiter förutom Alcazar. Fler sådana framträdanden på TV ser jag fram emot.


Det verkar som en ny kommunreform står för dörren. Detta gäller både sekundär- (landstingen) och primärkommunerna (det vi kallar kommuner). Hälften av landets kommuner har idag mindre befolkning än de hade vid kommunreformen som genomfördes på 70-talet. Att storstäderna ökar beror inte bara på urbaniseringen utan i huvudsak på att det föds fler och invandringen är högre i dessa städer. Svenska storstäders tillväxt är snabbast inom hela EU området.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) säger att det handlar om landets sammanhållning. Man måste hindra att landet glider isär. Tre olika utredningsalternativ diskuteras: Kommuner slås samman, bättre samverkansmöjligheter (BKT och BMB är exempel på detta) och asymmetrisk uppgiftsdelning vilket innebär att en del mindre kommunen inte har samma ansvar som andra kommuner. Det är framför allt det sista alternativet som lockar mig att se vad utredningsresultatet blir.

När vi sände Ardalan en skrivelse om behovet av regelförändringar så att vi skulle få samma regler i Frövi som i storstäderna svarade han inte ens på brevet.  Det vore bra om hans insikt nu äntligen kommit så lång att han förstår att även mindre orter kan ha utvecklingsmöjligheter om regelverket moderniseras och inte bara ge utredningsdirektiv.

Jag undrar om Frövi kommer att vara kvar i Lindesberg eller om vi kommer att tillhöra Örebro när reformen är genomförd. Det skall bli intressant att följa vilken ställning som Fröviborna kommer att inta i denna process. Jag är inte så säker på att jag själv aktivt kommer att delta i processen p.g.a. åldern. Processer av denna typ brukar ta decennier att genomföra.


En oroväckande utveckling är innehavet av illegala vapen. Dessa förs in från balkanländerna och forna Sovjetrepubliker. Det är skrämmande att inte EU agerar kraftfullt för att stoppa denna handel. När det gäller att rädda bankernas pengar i sambandmed greklandskrisen kräver EU bl.a. att offentlig egendom skall avyttras till privata intressenter. I detta läge agerar EU med kraft, det menar jag de också måste göra när det gäller den illegala vapenhandeln för att skydda enskildas liv, hälsa och trygghet.


Nog för denna gång så hej säger

Cay.


Krönika av Cay den 7 september 2015


Det var ett tag sedan jag skrev en krönika. Nu när sommaren lider mot sitt slut hoppas jag att det skall ges mer tid för skrivande. Detta gäller både för mig liksom för dig som inbjuds att sända in egna krönikor eller kåserier till hemsidan för publicering.


Tyvärr ingen vinst mot Ryssland i EM kvalet trots bra spel av Sverige framförallt i andra halvlek.

Jag tycker att detta borde ha räckt till ett minst oavgjort resultat. Nu gäller det att samla ihop styrkorna till österrikematchen och vinna den.


Tyskland har proklamerat att alla flyktingar som söker sig dit kommer att tas emot med öppna armar.

Jag tycker att Sverige borde proklamera samma sak. Det kommer att vara en stor vinst för Tyskland, och skulle vara detsamma för Sverige, att ta in välutbildade människor och se till att de kommer i arbete utan större utbildningskostnader.

Tyskland är att gratulera för sin inställning som på sikt med all säkerhet kommer att ge dem stora ekonomiska fördelar. Detta förutom att de visar en humanitet som alla länder framförallt i övriga EU också borde visa.


Läste härom veckan att det inte finns vaccin till barnen. Så går det när samhället förlitar sig till att den befintliga läkemedelsindustri skall tillhandahålla dessa så livsavgörande investeringar som medicinen är för ett samhälle.

Jag är av den åsikten att vi i Sverige måste bygga upp en ny medicinförsörjning som kommer alla till del och inte förlita oss till internationella företag som köpt upp Svenska bolag för att sedan lägga ned vår inhemska tillverkning och fört kunnande, tillverkning och kapital utomlands för kortsiktiga vinster


Jag var till Stockholm i slutet av juli. Jag fann staden renare och finare än t.o.m. Frövi. Detta var en följd av att ungdomar städade på gator och torg i Stockholm. Nästa sommar hoppas jag att vi kan erbjuda ungdomar i Frövi arbete med att städa och göra vårt vackra samhälle ännu bättre. Det kommer att ge arbetslösa ungdomar en meningsfull sysselsättning och oss som bor här en renare och trevligare miljö. Jag tycker givetvis att denna städning inte borde utföras. Om ingen kastade sitt skräp utan lade det i papperskorgar eller tog hem det vore allt frid och städat.


Vilken glädje alla barnfamiljer och mor- och farföräldrar, som tjänstgör som barnpassare, i Frövi kan känna nu när Lindesbergs kommun säger sig vilja satsa på en ny förskola placerad på Sjövallen.

Att behovet är stort, och kommer att bli ännu större inom den närmaste framtiden, kan vi alla konstatera när vi med glädje ser alla barnvagnar med småttingar på samhället. Jag riktar ett stort tack till alla dessa småbarnsföräldrar som inger hopp för Frövis framtid.


Ett NATO-medlemskap närmar sig. Centerpartiet styrelse som varit en säker förespråkare för en svensk alliansfrihet för att vara neutrala vid krig har nu föreslagit medlemskap i NATO.

Vad jag inte förstår är att läget idag bedöms som mer allvarligt för vårt land än det var under det så kallade ”kalla kriget”.  Då behärskade Sovjetunionen hela Östeuropa och hade ett nonaggressionsavtal med Finland. Tala om att vara omgärdade av aggressiva länder.

Putin , den ryske presidenten, är en person som ingen kan lita på det visar annekteringen av Krimhalvön och försök till detsamma av östra Ukraina. Men att detta bör leda till en anslutning till NATO är jag tveksam till.

Kommer då ett medlemskap i NATO att ge oss den stabilitet som vi önskar? Jag är inte så säker på detta, det jag vet är att efterkrigstidens neutralitetspolitika gett oss en långvarig fred och respekt som inneburit en stabil samhällsutveckling under många decennier.   

Det kommer att bli intressant att följa detta under de kommande mandatperioderna för riksdagen.


I slutet av oktober kommer Lindesbergs kommun att inbjuda till en kommunal informationsträff

i Frövi. Du som har frågor att ställa till kommunledningen meddela dessa till dem innan mötet så de kan förbereda ett svar.

Positiva Frövi önskar få följande områden belysta:

Nya industriområdet och de förändringar detta medför i Frövi.

Ett eventuellt byggande av parhus vid Rostagatan på sjösidan av Solliden.

Nya Tallens utformning.

Nya daghemmet vid Sjövallen.


Sverigedemokraternas ledare Åkesson hade vid sin kräftskiva härförleden medverkan av den högerextremistiska (nazistiska) orkestern Ultima Thule. Det säger var han och det parti han förträder befinner sig på den politiska skalan – ett svenskt nazistparti. Detta parti är bara för en demokrati så länge det gynnar dem själva. Detsamma som det Tyska nazistpartiet intog på trettiotalet då de fick makten när von Hindenburg utsåg Hitler till rikskansler med bara drygt 30 % av rösterna. I och med detta var demokratin i Tyskland borta och det som följde vet vi alla.


Nu lever vi på jordens överskott för den 13 augusti passerade vi den punkt där jorden tillväxt inte räcker till för det vi förbrukar. Det mest allvarliga är att vi i den s.k. rika världen är de som förbrukar det mesta av resurserna. Ett nytt miljötänkande måste till framförallt från oss.


Härförleden skrev NA om behovet av fiber till alla orter utanför tätorterna. Kravet framfördes för att säkerställa distribution av NA till hela läsekretsen. Detta föranlett av miljömässiga skäl som distribution av tidningen till landsbygden innebär. Det vore bättre om NA sa som det är att det är deras egna ekonomiska överväganden som ligger till grund för kravet.

Alla ni som bor utanför tätorterna vet nu att ingen tidning kommer om ni inte kan ta emot den på fibernätet.

 

Herrlagen i Örebro SK och Frövi IK har det minst sagt en besvärlig period nu. För Örebro gäller det att rädda sig kvar i högsta divisionen. Frövi kommer att med all säkerhet att klar kontraktet i div. 5. Jag förväntar mig dock ett spel i återstoden av serien som ger minst en poäng per match.

Jag funderar också på hur Frövi IK:s fotbollssektion arbetar med frågan om ett representationslag inom damfotbollen till nästa säsong.

När det gäller idrotten i övrigt går jag i väntans tider. Ishockeyns SHL-serie börjar om en vecka. Det ser jag fram emot med stor förväntan. Sedan dröjer det en månad till innan en ännu viktigare serie börjar. Det är bandyns elitserie där Bollnäs denna säsong kommer att spela final på Tele 2 arenan.

Vem de kommer att möta är svårt att sia om, men mycket talar för Västerås som verkar starka även detta år. 

Slutligen grattar jag Frövi Ultima Frisbee till SM bucklan och priset i Fair Play.

 

Hej!

Säger Cay


Kristina Rosenbecker

Vi har kollat med Kristina Rosenbecker, Lia  hur hennes konst mottogs

vid utställningen på Louvre Museum, Paris i somras.

Hon har sänt över föjlande recentioner till oss:

.

"Die Künstlerin Kristina Rosenbecker führt den Betrachter durch unser Leben und zeigt die moderne Gesellschaft. Charmante Farbreflektionen in den Kunstwerken verleihen den Bildern eine positive Stimmung und zeigen hoffnungsvolle Gefühle".

"The artist Kristina Rosenbecker leads the viewer through our lives and shows the modern society. Charming color reflections in the artworks give the pictures a positive mood and show hopeful feelings ".


Heinz Playner, Curator of PAKS Gallery


Någon annan som har skrivit / kommenterat utställningen.


Gallery Paks in Paris

Galleries from around the world presented at the contemporary art fair "Art Shopping" at the Carrousel du Louvre in Paris more than 450 artists. The Austrian PAKS Gallery in Castle Hubertendorf , Blindenmarkt was represented by 39 artists.The audience reacted very positively to the works of art of artists of PAKS Gallery. The artworks by Kristina Rosenbecker impressed with charming color reflections, the positive philosophy of the art of the Russian-born and living in Austria artist Tanja Playner, works of Aziralili with their conceptual, bright designs. Convinced were also visitors from the energetic works from Karen J. Sander from Colombia.


Vänsterklicka här om du önskar se Kristinas konst.Översättning gjord av Edgard Wendler:


Gallerier från hela världen presenteras på den samtida konstmässan "Art Shopping" på Carrousel du Louvre i Paris mer än 450 konstnärer. Den österrikiska PAKS Gallery i slottet Hubertendorf var Blindenmarkt representeras av 39 artists.The publiken reagerade mycket positivt på konstverk av konstnärer PAKS Gallery. De konstverk av Kristina Rosenbecker imponerade med charmiga färg reflektioner, den positiva filosofin i konsten av rysk född och bor i Österrike konstnären Tanja Playner, antikviteter Aziralili med sina konceptuella, ljusa designer. Övertygad var också besökare från de energiska verk från Karen J. Sander från Colombia


Konstnären Kristina Rose Becker leder betraktaren genom våra liv och visar det moderna samhället. Charmiga färg reflektioner i konstverken ger bilderna en positiv stämning och visa förhoppningsfulla känslor"

Nej till utbyggnad av Tallen.


Vi mottog det förskräckliga beslutet idag fredag att Tallen inte får byggas ut.

Det känns just nu som all arbetslust och initiativförmåga lämnat kroppen efter att den Socialdemokratiska/Miljöpartiska regeringen beslutat att inte upphäva Länsstyreslens förbud att bygga ut Tallen.

Efter deras stora ord i valrörelsen var jag dum nog att tro på en helt annan utgång i ärendet. Hur dessa två partier skall förklara beslutet skall bli intressant att få ta del av. Klarar de inte detta uppmanar jag dem att inte besöka Frövi i nästa valrörelse. Jag är övertygad om att de inte kommer att bli väl mottagna. Problemet för dessa partier är också att detta kommer att spilla av sig på dessa partier både regionalt och lokalt. Därför uppmanar jag alla representanter för dessa partier att utnyttja alla kanaler till regeringsbyggnaden för att få beslutet omprövat.

Frövi befinner sig i en typ ”moment 22” vilket innebär: ”För att bli betraktade som ett större samhälle måste vi bygga ut de centrala delarna med det råder byggnadsförbud i Frövi så vi kan inte bygga”. Vi befinner alltså oss i ett läge där Frövi inte kan expandera.

Alla de Frövibor som bott hela sitt liv eller en stor del av livet har i dag ”åkt på en tjuvsmäll” av regeringen. Jag undrar hur Statsminister Stefan Löfven som arbetat inom industrin skall förklara detta beslut för mig som också varit industriarbetare. När jag nu snart är i behov av ett boende för äldre finns detta inte till förfogande på grund av beslutet han och regeringen är ansvariga för. Alltså vi som bor på mindre bruksorter med en järnväg svepande förbi måste på äldre dagar flytta till en större ort kanske mot vår önskan. Det som under åren varit en pulsåder- närheten till järnvägsförbindelserna har helt plötsligt blivit en akilleshäl för Frövi.

Det jag nu fäster min förhoppning till är att det beslutas om nya regler för byggande, innebärande att reglerna för Frövi likställs med de för större orter. Jag har svårt att se hur vi annars skall få till stånd en utbyggnad av Tallen.

Går inte besluten vår väg nu kommer vi i Frövi att få påbörja en process där vi skall komma överens om var det nya Frövi skall byggas upp. Jag förmodar att länsstyrelsen kommer att bidra både med rådgivning och med pengar till denna förflyttning av centrum.


Jag väntar ivrigt på besluten om boende på Företagshotellets Vandrarhem och på Frövi Hotell. Om dessa godkänns är skandalen fullständig.


En besviken

Cay


Krönika av Cay 27 mars 2015.


Glädjande nog har hemsidans Facebook slagit ett nytt besöksrekord. 4870 besökande vid inlägget om vårens ankomst där blommorna Tussilagon och Blåsippor visades. Nästan 500 gillamarkeringar kan också noteras en del ända från Amerika.

 

Regeringen har utsett Maria Larsson till ny landshövding för Örebro Län. Maria tillträder redan första april då Rose-Marie Frebran som innehaft uppdraget sedan september 2008 slutar. Jag har träffat Rose-Marie några gånger under åren. Bl.a. i samband med invigningen av Runstenen i Centrumparken och vid träffar på Länsstyrelsen inför firandet av nationaldagarna.

Den nye landshövdingen har jag ännu ingen relation till. Men hon var involverad i Tallen ärendet som regeringsledamot. Jag bjuder in henne till Frövi för att informera om alla framtidplaner som finns här. Jag kan inte tänka mig att hon kan motstå denna inbjudan så Frövi blir den första orten hon besöker på sin ”Eriksgata” i länet.


Jag har förhoppningen att det nya regelverket angående byggande som presenterades på onsdagen innebär att Tallen-bygget kan starta snarast. 

 

I och med Örebro hockeys förlust mot Växjö på måndag kvällen är hockeysäsongen slut. Det har varit en intressant hockeysäsong både i Örebro och i Fellingsbro. Det lag U12 som jag följt under säsongen var i Kristinehamn på turné lördag och söndag. En hedrande tredjeplats togs. Nu är det bara att vänta på fotbollen skall börja. Det kommer att bli roligt att följa Frövi IK herrar i div. 5 och Örebro i Allsvenskan.

Till hösten blir det åter hockey om hälsan står mig bi.


Det fruktansvärda gängkriget i Göteborg fortsätter. Två personer dödades och ett 10-tal skadades vid det senaste inträffade. Det kan inte få vara så i Sverige idag att någon kan bli skjuten och allra helst inte helt oskyldiga på allmänna platser. Personer och grupper som är beredd att använda våld som sätter andra människors liv i fara måste veta att mycket långa fängelsestraff väntar. Personer som innehar illegala skjutvapen skall också veta att detta rendera lika långt straff. Det är gängkrig som ligger bakom en del av detta. Både gängkrig mellan grupper i städernas förorter och även mellan så kallade MC klubbar.

Gällande den första gruppen blir jag minst sagt förvånad eftersom det ofta är barn där föräldrarna flytt från krig och förföljelser i sina hemländer. Hur dessa föräldrar kan tillåta att deras barn nu deltar i detta våld mot andra i Sverige som gett dem en fristat. Alltså att ta hit liknande våld mot andra människor som deras familjer en gång flytt ifrån. Detta gängvåld brukar skyllas på utanförskap jag hävdar att utanförskapet blir större i och med detta agerande.


Nu skall Lindesjöns omgivningar få en ordentlig uppryckning enligt kommunchef Christer Lenke.

Det är inte fråga om någon lågprioritering denna gång, jag visste inte att det varit det tidigare, utan han omtalar att detta är ett viktigt arbete. Bergslagens Miljö- och Byggförvaltning, Bergslagens Kommunteknik och köpta konsulter skall tillsammans med chefen för Tillväxtförvaltningen ta fram projektdirektiv. Det är fråga om både större och mindre satsningar enligt Kommunchefen.

För några veckor sedan önskade jag få en redovisning gällande vad som satsats totalt sett av kommunen inom Kultur och fritidssektorn fördelat per ort inom kommunen. Denna önskan är fortfarande obesvarad.

Det som nu håller på att hända vid fördelningen av de kommunala medlen visar bara att politikerna i Lindesbergs kommun inte har förmåga att se utanför centralorten. Eller skall jag se det som en bekräftelse på det som en ledande kommunpolitiker uttalade för några år sedan: Att orterna utanför centralorten är till ett besvär och nu är det dags att sätta ned foten och visa vem som är centralort.

Det proklameras gång på gång att vi alla skall tala väl om Lindesbergs kommun. Skall detta ske måste resursfördelning i form av större investeringar inom kultur- och fritidssektorn även komma orten Frövi till del. I annat fall kommer kravet på en revidering av kommungränsen snart att ta fart.


Nu har kungen erbjudit sig att bli sändebud till kompisarna i Saudiarabiens kungahus för att ställa till rätta utrikesminister Wallström kritik av landets brist på demokrati och förföljelse av demokratikämpar som vågar stå upp för sin sak.

Missminner jag mig inte var kungen för några år sedan till det Saudiarabiska kungahuset och överlämnade ett tack från scoutrörelsen, så han har säkert god hand med sin monarkiska vän i detta land som är i total avsaknad av demokrati. Där kvinnornas rättigheter nästan inte existerar, homosexualitet är belagt med dödsstraff, all opposition beivras, yttrandefrihet finns inte m.m. Spöstraff utmäts tillsammans med decennielånga fängelsestraff för de som försöket stå upp för demokrati. Hittills i år har 53 personer avrättats genom halshuggning i fjol avrättades 87 personer. Lycka till kungen bland dina vänner.


Nu kan yrkesverksamma kvinnor i samråd med företaget som de är anställd vid erhålla löneförmån vid nedfrysning av ägg för användning vid senare tillfälle när det passar företaget bättre att föda barn. Jag konstaterar att landets nativitet är räddad och företagen kan styra personalens önskemål när barn skall komma till. Jag undrar om företagets personalansvariga också kommer att kräva att få vara med i sängkammaren? Bra eller hur. 


Glad Påsk önskar

CayKrönika 23 mars 2015 av Claes Lindnér.


Verklighetsbeskrivning eller pessimism?

Många pensionärer lever idag vad som kan betraktas som ekonomiskt fattigt, dubbelt så många pensionärer lever idag under fattigdomsgränsen, gentemot hur det såg ut för cirka 8 år sedan, enligt vad expertisen säger.

Man kan undra varför regeringen ej gjort något åt detta än, eller i varje fall kommit en bit på vägen.

Dessa pensionärer lever idag med en inkomst under 11000:- i månaden.


Jobbskatteavdragets införande var en starkt bidragande orsak till denna ökning, säger analyschefen på Pensionsmyndigheten. Detta kan vi till största del tacka föregående regering för.

Om man gav dessa pensionärer i genomsnitt 1700:- mer  i månaden skulle det kosta cirka 4.5 miljarder per år.

Det är förstås mycket pengar.

Vad skall prioriteras ?

Cancervård, A-kassa, äldrevård, bostäder, skola, sjukkasseersättning?

Listan kan göras lång på önskvärda förbättringsområden.

Man kan förstå att valet för regeringen är svårt. Men hittills verkar det inte som om nuvarande regering gjort eller tänkt något alls.


Börsbolagen gör oerhörda vinster, storbankerna delar ut sina vinster till aktieägarna, men givetvis så minskas personalen till antal anställda sett i många företag.

Arbete är ett villkor för att staten skall få in intäkter, men på detta område verkar det inte hända så mycket.

Vi har snarare läst i media om diverse jobbcoachföretag som erhållit miljoner, för att å sin sida sett ha ordnat fram ett par jobb. Inte så många nya arbeten för alla de pengar dessa jobbcoacher erhållit. Arbetsförmedlingens arbete verkar dessutom ha gått i stå.


Många företag minskar sin bemanning för att förmodligen göra en större vinst. Samtidigt lider vi av en enorm arbetslöshet.

Vi har också läst att de högsta cheferna tycker det är högst normalt och välförtjänt att de tjänar 50 gånger mer än en industriarbetare.

Över 400000 personer är utan arbete, det enda som händer är att dessa personer råkar ut för något skumt företag som lär de arbetslösa att skriva sitt cv, och därefter söka jobb som de förmodligen saknar kompetens för.

Bilden ter sig mörk ut för pensionärer och arbetslösa likväl som sjuka, och riskabelt för de med arbete. Vi får ej heller glömma de som riskerar att bli utförsäkrade i nuvarande sjukförsäkringssystem, det finns ju en inbyggd tidsgräns, når man den åker man ur systemet. Idag är det ungefär 90.000 personer som är utförsäkrade.

Enligt prognos från F-kassan blir det ytterligare cirka 13.200 i år som röner detta öde.


Samtidigt gör storföretagen jättevinster. Enbart de Svenska 4 storbankerna fick in 104 miljarder i vinst föregående år.

Men vår vördade regering verkar inte göra så mycket åt detta.

Före valet lät det helt annorlunda.

Hoppas att de flesta med arbete inte blir sjuka eller arbetslösa eller får gå i pension med enbart garantipensionen att leva på.

Vi pensionärer fortsätter att försöka att till en börja med få rättvisa skatter mellan löntagare och pensionärer. Alla ni med arbete, knega på och hoppas att inget oförutsett negativt sker.

Lite ljusning kan dock skönjas, Billerud-Korsnäs Frövi hade 2 tjänster utannonserade

i NA i helgen. Med lite tur så kanske det blir den efterlängtade utbyggnaden av Tallen, och så kanske det byggs mer hus vid Vibyn. Många bäckar små o.s.v

Claes Lindnér.

Tillfällig Gästkrönikör


Krönika 20 mars 2015 av Cay.


Början av krönikan denna vecka får utformningen av en reseskildring.

Nu har vi varit på bandyfinalen mellan Sandviken och Västerås. Det var en bra match trots att inte Bollnäs var med. Efter en tågresa från Arboga till Stockholm där Roland som är från Gävle mötte upp installerade vi (Kenneth, Kjell, Roland och jag) oss i Sociala Fondens lägenhet på Mariatorget. Vi tog oss dit med hjälp av tunnelbanan men fråga inte mig vilken väg vi åkte. Jag hittar inte ovan jord i huvudstaden än mindre i underjorden. Sociala fondens lägenhet har lika hög standard som fondens övriga bestånd. Bara lovord kan ges dessa.

Efter en del snack i lägenheten blev det tid för en matbit. Fyra hamburgare och några glas dricka på

”De Fyras Krog” kostade 725 kronor det är inte billigt att vara Stockholmare. Det smakade trots priset bra med mat vid den tiden.

Nu var det dags för nya prövningar i tunnelbanan. Denna gång råkade vi hamna på fel tåg och fick vända tillbaka. Till slut kom vi dock rätt, och vandrade tillsammans med mängder av bandytörstiga från Globens T-banestation till Tele2 arenan. Då upptäcktes att en av oss tappat bort biljetten. Det blev att köpa en ny så det löste sig trots allt men en merkostnad blev det förstårs.

Sandviken och Västerås bjöd upp till en trevlig och bra match i den förträffliga arenan. Västerås vann med 6 – 4, mycket tack vare ett fint spel av målvakten Andreas Bergvall. Enda besvikelsen var antalet åskådare det var enbart drygt 15000 som hade sökt sig till matchen.

Vägen hem blev som vanligt vid stora arrangemag. Trångt i biljettkontollen vid tunnelbanan och lika trångt i vagnarna. Ett nästan öronbedövande surr som fick vissa att känna avsky för detta färdsätt. Jag måste dock säga att det är en förutsättning för att lösa trafikproblemet i staden.

Besöket i lägenheten blev kortvarigt denna gång. Det var hög tid att få i sig en matbit igen eftersom klockan ilade mot åtta. Vi valde efter inrådan av Kjell restaurang Wollmar denna gång. Jag själv valde Plankstek de andra valde Stekt fläsk med löksås, Biffrydberg och Grillbiff. Allt smakade mycket bra och priset var denna gång humant 934 kronor inklusive dricka. När vi kom till krogen var det ett fåtal kunder och förutom oss såg jag bara två personer som åt mat. Vid niotiden fylldes krogen snabbt de flesta var ungdomar och de beställde bara in öl och satt och pratade. Klockan tio bar det åter iväg hem till lägenheten och sängläget intogs tidigt efter en händelserik dag.

Söndagens började med frukost där Kjell bjöd på äggmackor och kaffe/te det smakade mycket bra.

Efter en del snack var det tid att lämna lägenheten. Vi tog en promenad till Centralen ingen tunnelbana denna gång eftersom en del fick nog av tunnelbaneåkandet på lördagen. Väl där slank vi in på O'Learys. Roland lämnade oss för att resa tillbaka till Gävle medan vi beställde in matsedeln. Det var många för mig främmande rätter men vi alla fastnade slutligen för hamburgare, troligen för att vi kände igen detta och att de var bland de billigaste som bjöds. 130 kronor styck men jag kan erkänna att de var goda tillsammans med Pommes Fritesen. Dags för hemresa till Arboga men den resan blev tjugo minuter försenad på grund av att en obehörig person uppehållit sig på spåret någonstans mellan Bålsta och Enköping. Sen till Arboga, var inget som tilltalade mig som skulle till Örebro på ishockey men säkerheten måste gå i första hand.

Jag vill till slut tack medresenärerna för en trevlig helg med mycket skratt.   


Putin sägs varit beredd använda kärnvapen vid annekteringen av Krim. Så talar en ledare som inte bryr sig om de människorna som drabbas utan bara ser till sin egen maktsfär. Hitler hann inte framställa kärnvapen som tur var trots att han var på god väg. Vad hade väntat världen om nazisterna lyckats med denna ambition.

Den fredsuppgörelse som träffades om Ukraina verkar hålla. Fredsuppgörelser med diktatorer har träffats tidigare i historien. Den s.k. Münchenöverenskommelse som träffades 30 september 1938 mellan Nazisttyskland och Storbritannien, Frankrike och Italien vilket innebar att Tjeckoslovakien fick avträda tyskspråkiga Sudetlandet till Tyskland. Detta antogs säkra freden i Europa men Nazisterna och Hitler införlivade hela Tjeckien. I september samma år utbröt andra världskriget sedan Tyskland anfallit Polen. Att lita på diktatorer har alltid varit och kommer att vara vågat.


Inget nytt har kommit om boendet på Företagshotellet och Frövi Hotell ej heller om utbyggnad av Tallen.


Imorgon lördag är det åter dags för Tedans i Folkets hus, Frövi. Det är Tassadansarna som bjuder in till detta. Jag är tveksam om jag hinner med detta på lördag.


NA hade en intressant artikel på tisdagen med rubriken ”Ojämlik vård dödar varje dag”. Dagligen dör 10 personer i sjukdomar som kunnat botas detta är fler än i trafiken. Region Örebro län ligger något över rikssnittet både för kvinnor och för män. Bland kvinnorna dör 36 personer per 100 000 invånare och bland männen 56 personer per 100 000. Nu föreslås en nollversion som innebär att ingen skall behöva dö i sjukdomar som är behandlingsbara.

Jag välkomnar en sådan version där inte plånbokens storlek avgör om vård tillhandahålls.


IT:s servrar släpper ut lika mycket klodioxid som flyget. Jag kan erkänna att jag inte haft en aning om detta när NA rapporterade om det. Jag använder datorn på ett sätt som inte tar hänsyn till det. Problemet är att jag inte vet om jag kan minska användandet men jag får nog fundera på det. Jag blir inte förvånad om det kommer en koldioxidskatt även på detta för att minska utsläppet.

 

Frövi IK kan inte mönstra något damlag denna säsong. Jag tycker att detta är tragiskt i en klubb som för tre år sedan hade tre lag på damsidan i seriespel. Nu måste alla krafter sättas till för att bygga upp ett nytt lag så seriespelet återkommer redan nästa år. Jag  hoppas också att känslan för det klubbmärke som finns på tröjans vänstra sida återbördar en del av tjejerna till klubben.


I tisdags var Göran, Kjell och jag och gjorde förbättringar efter Strandpromenaden. Jag undrar om ideella krafter måste till för att hålla övriga strandpromenader inom kommunen i gott skick.


Cay säger hej.


Claes Lindnér har skrivit en rapport:


Rapport från möte med de olika PRO föreningarna i Norra länsdelen den 16/3-15.


Nora PRO hade bjudit in till en träff för att resonera om gemensamma saker i de olika föreningarna.


Mötet var välbesökt, i stort sett samtliga föreningar deltog på denna träff.

Det kom fram mycket som vi skulle kunna förbättra och underlätta för varandra.


Resor: det visade sig att de flesta föreningarna ordnade resor, men hade ibland svårt att fylla en buss själv. Resultatet blev att vi nu skall underrätta varandra om när vi har en resa på gång. I föreningarna sätter vi upp lappar med information om resor, angivande av tel.-nr om vart man skall vända sig mm.


Studiecirklar: Att göra på samma vis som vid resor, sprida information.


Underhållning. Tipsa varandra om lämpliga underhållare likväl som föreläsare.


Resonemang runt hur våra medlemsmöten bedrivs, tips om olika aktiviteter.

Att hålla medlemmar informerade, hur görs detta ?

En hel del resonemang runt ordet Medlemsvård, vad innebär detta ?

Hur får man icke medlemmar intresserade av ett medlemskap ?

Resonerades runt vilka aktiviteter som förekommer i de olika föreningarna.


Vi var totalt 8 föreningar som deltog på detta möte, cirka 20 personer.

Vid dessa resonemang var vi delade i 2 grupper. Den ena gruppen bestod av ordföringar den andra gruppen av styrelserepresentanter.

Alla var överens om att denna träff var mycket bra och nyttig för alla deltagare, det gavs och togs emot mycket matnyttig information.

Som en person uttryckte sig, vi skulle kunna vara ett distrikt i distriktet.


Båda grupperna enades om en ny träff efter sommaren, var grupp för sig.

Ett gemensamt problem för alla var frågan om hur man skulle hålla medlemmar informerade om vad som sker i föreningen.


Att skicka ut brev med information till samtliga medlemmar skulle innebära en avsevärd kostnad för många föreningar. Att sprida information via mail var en idé, men då var frågan om att få in alla adresser till någon i styrelsen.

Den gruppen undertecknad deltog i beslutade i varje fall att ta tag i frågan om det som kallas Flexresor, som ju finns på diverse håll. Vi skall införskaffa bättre information samt senare ha en träff med Region Örebro.


Lokalfråga var också uppe, detta var ett problem för många föreningar.

De föreningar som ej hade en egen lokal nyttjade visserligen dator till stor del, men det var då en enskild persons egen dator. Vad händer om personen avgår, eller om datorn pajar?

Föreningar med egen lokal hade i regel en dator som fanns på expeditionen och som tillhörde föreningen, då även en skrivare.

För de som nyttjade den egna datorn var det i regel att denna person själv stod för papper och färgpatroner. Man brydde sig inte om att fakturera föreningen.


Man konstaterade även att mycket post nu kommer per mail, och då drabbas föreningen/personen för denna kostnad, ej distriktet !

Ett par föreningar övervägde att inhandla dator, som skulle tillhöra den egna föreningen likväl som skrivare. Nuförtiden finns det ju relativt bra datorer till överkomligt pris.


Slutsatsen blir att detta var en mycket bra träff, ett bra initiativ som var taget av Nora.

Alla enades om att försöka göra verklighet av alla idéer som kom fram.

Från Frövi PRO deltog Claes Lindnér, Sune Lindblad och C-G Myhrström.


Claes Lindnér

PRO Frövi

Ordförande


Krönika av Cay 13 mars 2015.


Jag måste erkänna att det var meningen att jag skulle skriva en krönika. Sedan har det bara runnit iväg och nu är det uppe i 40. Jag önskar att även någon annan sätter sig vid tangentbordet och skriver ned några rader om sina tankar. Du kan skriva under pseudonym men måste uppge ditt namn, adress och telefonnummer till undertecknad.

Välkommen med ditt bidrag.


Från och med denna vecka behöver inte jag gå till vårdcentralen. Nu kan jag besöka den digitala vårdcentralen vid namn Kry. Jag loggar in på vårdcentralen och med hjälp av webbkameran samtalar och visar jag läkaren mina problem. Efter detta ställer läkaren diagnosen och skriver ut receptet eller remissen. Kan inte diagnosen ställas får jag personligen uppsöka vårdcentralen.

Representant för läkarförbundet är minst sagt tveksam om detta är att betrakta som en vårdcentral. De anser att den personliga kontakten med en fysisk undersökning skall ligga till grund för den medicinska bedömningen.

Bara att vänta och se om jag har nytta av min bredbandsanslutning när jag blir sjuk nästa gång.


Vilken glädje jag känner när Frövi IK fotboll blivit utsedd till Årets Förening på Eldsjälsgalan i TV. En stor del av äran för detta kan tillskrivas Lasse Frejd som varje vecka samlar ihop en säljarkår till bingobordet på ICA. Han ringer ibland och frågar om jag kan hjälpa till och har jag möjlighet ställer jag upp. Jag tycker det är roligt att sälja lotter och träffa människor under de timmar jag sitter där. Jag önskar föreningen lycka till i framtiden.


Jag har sett att kultureliten i centralorten önskar få f.d. Tingshuset i Lindesberg till sitt hus.

I Frövi har vi väntat på konstgräs och allvärders banor till friidrotten i minst ett decennium. Alla partier i Lindesbergs kommunfullmäktige lovade att genomföra detta under valperioden som började efter valrörelsen 2010. Dags dato är detta inte genomfört i en som det tycks okultiverad bruksort som Frövi. Innan dessa utlovade investeringar är genomförda måste kulturhuset i centralorten stå tillbaka. Om kommunen genomför en annan prioritering är mitt förtroende för Lindesbergs kommunpolitiker förbrukat när det gäller kultur- och fritidssektorn.


På lördag bär det av till en av årets höjdpunkter - Bandyfinalen. I år spelas den på Tele 2 Arena i Stockholm. Finalen spelas mellan Västerås och Sandviken. Det är synd att Hammarby inte spelar denna match som går på söder i Stockholm.

Vi - Kjell, Kenneth, Roland och jag - åker till Stockholm på lördag installerar oss i Sociala fondens lägenhet äter en bit för att sedan leta oss till arenan och förhoppningsvis njuta av en toppenmatch i bandy. Jag tror dock att detta blir svårt när inte Bollnäs är med. Efter matchen blir det dags för en middag på något bra ställe, jag litar på Kjells näsa att finna detta. På söndag bär det av hemåt igen problemet är att tåget kommer till Arboga 16.50 och hockeymatchen mellan Örebro och Växjö börjar 17.15. Hur jag skall hinna dit står skrivet i stjärnorna.

Sedan blir det hockey var annan dag tills något av lagen uppnår fyra segrar.


Jag beklagar att jag missar familjedagen på Missionskyrkan imorgon. Temat ”Glädjeämnen och svårigheter att vara förälder” är intressant med föredrag av familjeterapeut Barbro Åbyhammar.


Landstinget i Norrbotten kommer att ta en avgift på 200 kronor för ambulanstransport, till detta kommer en besöksavgift om 300 kronor.  Redan nu tas liknande avgift ut av 8 andra regioner/landsting. Får se hur länge det dröjer innan Region Örebro Län också kommer att ta ut sådan avgift. Troligen blir det bara att acceptera detta om jag blir sjuk och måste utnyttja ambulanstransport. Ett problem som jag anar är att när allvarliga sjukdomar inträffar och den skadade bör komma under behandling snabbt alltså redan vid transporten till sjukhuset, kommer den skadade att transporteras med privatbil istället.


Igår kväll torsdag hade vi sex föreningar (Frövi Brukshundklubb, Equmenia, Frövi IK, Frövi Båtklubb, Frövifors Musikkår och Positiva Frövi) första mötet inför årets Valborgsmässofirande vid Sjövallen i Frövi. Beslutet blev att vi skall kör även detta år.


Inga besked om Boendet på Frövi Hotell och företagshotellet har kommit.


Hej säger 

CayKrönika av Cay 6 mars 2015.


På fredagen förra veckan nåddes vi av en tidningsartikel där företaget ”Resiliens Örebro AB” sökt om tillstånd att öppna ett HVB-hem ”Hem för vård eller boende” i Frövi Hotell 50 meter från järnvägen. (Resiliens betyder ordagrant förmågan att återhämta sig eller motstå olika störningar).

Det har också öppnats ett vandrarhemsboende 50 meter från järnvägen i Frövi under senaste veckorna. Det är beläget i Företagshotellet, det är den del som vetter mot järnvägen, som byggts om för boende. Jag har kontaktat BMB i detta ärende och frågat om byggnadslov har utfärdats för boende i den fastigheten. Det visade sig att brandkåren inte var  informerade i ärendet. BMB har dags dato inte svarat.

Vem som placerat de boende på vandrarhemmet är inte känt.

Lyckas de få igenom att ett permanent boende på något av dessa ställen är i sin ordning då måste det innebära att det öppnas möjligheter, för oss som bott och verkat i Frövi kanske hela livet, att få till stånd utbyggnaden av Tallen. Bullret innanför och utanför Frövi Hotellet och Företagshotellet är troligen högre än utanför det tänkta Tallen som ligger 150 meter bort och delvis täcks av bebyggelse. I ett sådant läge måste Länsstyrelsen i Örebro ge tillstånd för utbyggnad av Tallen i annat fall kan jag bara tolka det som byråkratiskt jävelskap med orten Frövis befolkning. Länsstyreslens ledning och tjänstemän kommer med säkerhet att hävda att ärendet inte ligger på deras bord. Länsstyrelsen är Regeringens förlängda arm och då bör de ta upp en diskussion med ansvariga inom Regeringen och förklara det omöjliga i att försvara beslutet i en ort som Frövi. Görs inget från Länsstyrelsens högsta ledning kan jag inte tolka detta på annat sätt än att deras intressesfär inte sträcker sig till orter av Frövis storlek.

Jag vill dock klargöra min åsikt först som sist, att de ungdomar som eventuellt kommer till ett HVB i Frövi Hotell och boendet på vandrar-hemmet är välkomna till Frövi. Jag hoppas att de skall tas emot på ett värdigt sätt så de kommer att trivas i vårt vackra och trivsamma Frövi. Det har vi alla som bor här en skyldighet att leva upp till. Dessa människor har ofta fått lämna sin sönderbombade hem utan att kunnat försvara sig mot vapen som kanske sålt av oss till omänskliga regimer.


Jag har konstaterat att vi tappat besökare på hemsidan efter att den nya upplagan publicerats. Det är c:a 20% minskning, vad detta beror på vet jag inte. Endera har sidan blivit sämre efter förändringen så att de presumtiva besökarna inte återvänt eller att sidan blivit svår att finna eller lokalisera sig på. Det kan också tänkas att många nöjer sig med Facebook delen som ökat besökstalen.

Jag är mycket lyhörd för att höra er åsikt om vad orsaken till tappet kan bero på. Därför önskar jag att ni kontaktar mig via mejl positiva.frovi@bahnhof.se eller telefon 305 89.


Jag riktar ett STORT GRATTIS till Frövi IK som tilldelats 100.000 kronor vid Bingolottos Eldsjälsgala på torsdag kväll.

 

I lördagens NA kunde vi läsa en artikel från Lindesbergs kommuns frukostmöte på Lindesbergs Stadshotell. Där redogjorde Anders Ceder för infrastrukturinvesteringar i Frövi. Jag anser att det är hög tid att informera även de mest berörda - alltså de boende i Frövi om vad som är på gång i detta ärende. Det är här i Frövi som funderingarna och frågeställningarna finns inte bara bland företagare som inte berörs i Lindesbergs tätort.


Jag har rapporterat många gånger från ishockeyn i Örebro. Denna gång kan jag delge er informationen om att Örebro för första gången är klar för slutspel i högsta ligan. Vilken stämning det är i hallen vid matcherna. Som idrottsentusiast ser jag varje gång fram emot att få delta i glädjen.

Skall bli spännande att se hur långt det kan hålla för laget som överraskat alla. Vissa experter tippar t.o.m. Örebro som mästare det tror inte jag att de mäktar med men spännande hoppas jag det blir.


Mässlingen har återkommit till Sverige. Den är en virussjukdom som är mycket smittsam och orsakar infektioner i luftvägarna. Symptomen vid insjuknandet är hög feber, hosta, snuva, ögonirritation och en mycket kraftig ljuskänslighet. Efter några dagar blir det oftast röda utslag på kroppen. Om du är orolig ta kontakt med din vårdcentral för att undersöka om vaccination är möjlig.


Många viktiga funderingar och önskemål denna gång.

Hälsar CayKrönika av Cay 27 februari 2015.


Några inlägg på hemsidans Facebook har rönt stort intresse senaste veckan. Inlägget om Peter Thunbergs deltagande vid en tävling för bilplåtslagare på The College of North West London. Inlägget besöktes av över 2700 besök och ett 80 tal gillamarkeringar liksom många kommentarer. De flesta av dem från ungdomar som gratulerade Peter och önskade honom lycka till. Även Nerikes Allehanda har uppmärksammat Peters resa i en artikel.

När Lasse Frejd kom upp i mogen ålder nåddes över 1800 av inlägget. Mer är 260 personer passade på att gratulera Lasse genom att trycka på gillaknappen och många har skrivit en kommentar.


Jag fick kontakt med en person som bor i Lia, Frövi under veckan som gick. Hon heter Kristina Rosenbecker och är konstnär. Hon satte spår hos mig vid den träff jag hade med henne på Frövi bibliotek där hon ställer ut en del av sin konst. Dels p.g.a. den utstrålning hon visade vid vårt samtal och dels den konst hon ställer ut på biblioteket som framställts på ett sätt som tilltalar mig. Jag har även tagit del av hennes alster via hennes internetsidor. Det är inte bara jag som fängslats av hennes konst utan även de som väljer ut den konst som skall visat på Louvre Museum – Carrousel du Louvre i Paris.  Tre av hennes verk visas där 14- 15 juni.

Jag besökte Louvre Museum – Carrousel du Louvre i Paris sommaren 2014. Att blivit erbjuden att ställa ut sin konst där är ett kvitto på konstens storhet som ytterst få får bevis på.


Ishockeysäsongen fortsatte i Örebro, på lördagen vann de över Frölunda med 4 – 2 och det på ett övertygande sätt. Denna ishockeykväll genom-fördes i Pridens färger. Det hedrar Örebro HK som tog klar ställning för allas likavärde inom deras förenings verksamhet.

Färjestad gästade Örebro igår matchen slutade med hemmaseger 3-1. Imorgon lördag är det åter dags för hockey då står Skellefteå för motståndet. Vinst där och finalspelsplatsen är klar. Sedan avslutas grundsäsongen mot Djurgården den femte mars.

På lördag förmiddag blir det en resa till Fellingsbro för att uppleva säsongens sista match med U12. Jag har följt detta lag under de senaste åren och jag kan konstatera att utvecklingen varit mycket positiv. Nu har de ett eget passningsspel med positioner, snabbhet på skridskorna och i speluppfattning som gör att de kan utmana de flesta lagen. Hoppas jag får fortsätta att följa dem även kommande år.

Annars måste jag konstatera att idrotten är orättvis eftersom Bollnäs blev utslagna av Västerås. Det kan inte vara så att något lag kan slå Bollnäs i bandy på ett rättvist sätt. Det gör ont i både själ, hjärta och kropp att inte få se laget i finalen på Tele 2 arena den 14 mars. Det känns inte på det sätt jag brukar uppmana andra att göra: ”Håll på Bollnäs och du får alltid vara glad”. Jag är dock övertygad om att nästa säsong blir det final så jag hoppas att denna sommar kommer att gå fort förbi så bandyn åter kommer igång.


Jag funderar alltid på hur kommunens medel till kultur- och fritidsverksamheten fördelas bland kommunens olika orter. Jag menar även medel som beviljas av kommunstyrelsen, socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden, kommunägda företag förutom de från kultur- och fritidsnämnden. Kan kommunens förvaltning ge klara besked om detta?

I annat fall bör kommunrevisionen kunna klargöra detta så att jag inte behöver bära på denna fundering.


Robotar kommer att öka snabbt inom alla sektorer. Dessa skall ersätta personalen till allas lycka sägs det. Det kan innebära att när jag skall flytta till Solliden kommer lösdrift att gälla. Jag och de andra kommer att förses med en programmerad plastbricka i örat som registrerar om vi har rätt att äta eller gå på toaletten oavsett vad vi själva önskar. Robotarna kommer också att tala kanske inte svenska utan troligen något språk som talas i Asien. De har dessutom utformats att likna en vårdare. Framtiden ser ljus ut.


Under lördagen förra veckan uppdagades åter den nonchalans som SOS Alarm står för. En skjuten person blev inte trodd av telefonmottagaren när han önskade få hjälp.

För drygt ett år sedan blev jag ombedd att åka till centrala Frövi där en person hade brutit fotleden och hade värk som detta förorsakar. Jag fann personen och tog upp hen i bilen. Jag ringde 112 för att tillkalla en ambulans. Där tog det stopp den som tog emot samtalet vägrade att tillmötesgå vårt önskemål. Motiveringen var att jag kunde köra till lasarettet eftersom jag redan tagit upp den skadade. Det spelade ingen roll att jag redan var sen till en annan träff som varit inbokad sedan länge. Det bemötande som jag fick vid samtalet med SOS Alarm var minst sagt under all kritik med ett otrevligt tillmötesgående. Jag får känslan att det delas ut bonusar på alla transporter som de lyckas få avstyrda.

Det löste sig för den skadade, jag fick avstå en del av träffen för resan till lasarettet. Jag tror att SOS Alarm söker de mest opassande personerna vid sina anställningsintervjuer. Jag tycker att detta är ett av de viktigast serviceyrken som finns för när människan är som bräckligast måste dessa visas den största respekt.


Jag besökte Näsby kyrka för att se utställningen ”Förintelsen av Romerna” en tragisk historia. Jag kan rekommendera ett besök nu när Romernas problem kommit så när oss med tiggeriet utanför butikerna i Frövi. Utställningen är öppen nästa vecka mån-, tis- och onsdag klockan 09.00 – 15.-00.


Jag drabbades av datahaveriet på måndagen. Som tur är led jag ingen ekonomisk förlust men irriterande är det trots allt. Det konstiga är att informationen om problemen kommer ut så sent i radion allra helst som hela landet och alla leverantörer hade problem. Min anslutning var 0,05Mbit/s in och 25Mbit/s ut anslutningen skall vara 30Mbit/s.

Det skedda visar vilket sårbart samhälle det kan vara om vi enbart förlitar oss till denna typ av informationskanaler.


Hej säger

Cay


Krönika av Cay den 20 februari 2015.


Hemsidan börjar få sin uppbyggelse klar, hoppas att ni tycker att det ser skapligt ut. Har ni svårt att lotsa er fram på den nya hemsidan är ni givetvis välkomna att mejla eller ringa mig. Jag är fullt medveten om att det varit missar under uppbyggnadstiden. En del av dessa är en följd av den koncentrationen som gått åt vid handhavandet av det nya systemet vid uppdateringen. P.g.a. detta har innehållet till viss del blivit lidande.


Jag vill rikta ett stort tack till Frövi Sportfiskeklubb som på tisdagen ordnade pimpelfiske för barn och unga vid Prästryggen.  Klubben höll med pimpelspön, borrade hål, alla fick pris, korv och dricka allt detta helt gratis för deltagarna. Vad mer kan man begära.


På onsdagen var det åter dags för hockey i Örebro som mötte Luleå. Seger för Örebro med 4 – 1, nu får vi vänta tills imorgon då Örebro möter Frölunda. Det blir säkert håll i gång i hallen för Frölunda brukar ha en livlig supporterskara med sig. Före den matchen blir det ett besök i Fellingsbro ishockeyhall där FFIK U12 möter Lindesberg/Guldsmedshyttan. Jag undrar när jag skall hinna se skidor från VM i Falun den dagen.


”Läkare utan gränser” det är något som lockar mig att höra om. Jag tänker ta chansen på måndag klockan 14.30 när Lisa Isman besöker

Café Bönan i församlingshemmet.

Och på tisdag blir det ett nytt kafébesök denna gång på Café Tallen klockan 14.30. Där underhåller Roine Lindström med svenska visor till gitarr. Han är bl.a. känd för Dan Andersson tolkningar.


Köpenhamn drabbades hårt av terrordåd i helgen. Dels ett seminarium på kulturhuset och dels en synagoga attackerades av terroristen Omar Abdel Hamid el-Hussein. Två personer fick sätta till livet i dessa vansinnig-hetsdåd utfört av 22 årige Omar som också dödades. Jag undrar vad som driver en 22-åring till detta? Jag kan bara ana att det kan vara den omgivning som han umgåtts i familjen inräknad.  Förfärligt och helt oacceptabelt är det under alla omständigheter. Människor från alla trosriktningar och uppfattningar måste ha rätt att röra sig i alla samhällen och uttrycka sina åsikter.

Kan detta hända Sverige? Det har redan hänt i Stockholm under julhandeln 2010 när Taimour Abdulwahab misslyckades och sprängde sig själv till döds. Som ett under drabbades ingen oskyldig men vi kan inte heller vara säkra i framtiden.

 

Havet får ta emot 5 till 13 miljoner ton plast varje år. Dessutom hamnar nio miljoner ton i naturen. Mängderna kan fördubblas om inget görs. 30 % av föroreningen kommer från Kina.  Jag vill inte svära mig fri från min del av utsläppet och skall försöka skärpa mig. Vad tänker du göra?


Känns retoriken igen: Alla tysktalande skall tillhöra tredje riket lät det på 30 och 40-talet när nazisterna med Hitler annekterade områden med tysktalande. Vi överger inga som talar vårt modersmål ”ryska” uttalas idag av Putin och hans lakejer. Annektering ser vi ske i östra Europa där Ryssland lagt under sig Krim och försöker nu med östra Ukraina. Bäva månde de baltiska staterna om detta lyckas. Det är oroväckande att Ryssland liksom Tyskland på 30-talet har behov att finna yttre fiender. Judarna, vissa kristna grupp, romer, socialdemokrater, liberaler m.fl. för Hitler - Nato och EU för Ryssland för att hålla ihop sitt eget lands befolkning. Båda regimerna tystar både en fri opposition, massmedia och lägger domstolarnas rättväsen tillrätta för egna syften. Den överenskommelse om eldupphör gällande östra Ukraina som träffades i helgen bryts hela tiden så vi får se om den håller på sikt.

I Sverige finns ett parti som inte förmår sig opponera mot Rysslands agerande. Det är Sverigedemokraterna som aldrig röstar för något beslut i EU som fördömer eller straffar Ryssland. Förut röstade man mot sådana förslag numera lägger man ned rösterna vid sådana omröstningar. De agiterar inte heller i Sverige mot Ryssland. Jag kan inte tolka detta på något annat sätt än att de gillar den Ryska politiken och dess agerande.  En auktoritär ledare som kuvar den egna befolkningen till underkastelse bevare oss för ett sådant parti i Sverige och ge dem ingen makt att vara med och bestämma.


Hos oss har omplanteringen av krukväxterna påbörjats. Det börjar bli så ljust att det är dags. Jag kan också konstatera att potatisen fått groddar. Det känns härligt inte potatisgroddarna utan att det ljusnar och går mot vår.

 

Hej säger

Cay


Konstnär Kristina Rosenbecker.

Jag har haft målning som hobby i många år, men jag kände starkt behov av att kunna utvecklas mera.

För knappast 2 år sedan började jag studera på Örebro Konstskola. Jag tycker att jag har fått klar inriktning i mitt måleri.

Genom mitt målande kan jag utrycka min kreativitet, som ofta tar mig till ställen jag bara drömt om, ställen som kan expandera min värld och vyer som hjälper mig att kommunicera och växa.

Om jag inte skulle måla, skulle min själ inte kunna vara i ro och harmoni.

Starka färger, skarpa kontraster och klara kompositioner är karakteristiska för min konst. Många av mina målningar är gjorda med mitt unika sätt att måla på dvs. med korta pensel drag och punkter.

Hälsningar;

Kristina Rosenbecker

Vänsterklicka här för att se galleri med konst av Kristina.

Krönika den 13 februari 2015 av Cay.


Att jag skulle få uppleva minusränta, det som riksbanken nu infört -0,1%, är en sensation. Det har aldrig tidigare hänt i Sverige att någon fått betala för att ha pengarna på banken. Nu är det bara de som sparar hos Riksbanken som direkt drabbas och det är bankerna. Om dessa kommer att genomföra samma typ av minusränta för alla som har sparkapital på banken innebär det att spararna får betala för pengarna på bankkontot. Tas dessa pengar ut från kontot för att ha dem i bankfacket eller hemma istället för att betala ränta på eget sparande. Då kommer flera banker att få stora problem och en del att gå omkull varvid betalningssystemen rasar ihop.

Hoppas att inflationen tar fart inom en snar framtid detta borgar även för investeringar eftersom bl.a. företagen får en framtidstro.


Jag är besviken att jag inte ser ut som en spelare i Amerikans fotboll då kunde jag vara med i Super Bowl finalen. Jag menar att jag skulle se ut som en sådan utan skydd. Vilken glädje att kunna löpa fort och smidigt sedan bli hyllad av amerikansk publik, TV och massmedia i övrigt. Men jag får hålla till godo med den kropp jag har. När jag gjorde lumpen i Gävle 1963/64, samma år som Brynäs blev Svenska mästare första gången, hade vi en rustmästare vid namn Persson. Han frågade om jag varit boxare? Nej, hur kan rustmätaren tro det frågade jag. Jag bara funderade eftersom Norén har så inslaget bröst blev svaret. Han hade deltagit i finska vinterkriget.


Sverigedemokratiska förtroendevalda förnekar sig aldrig. En nämndeman från det partiet har på Facebook gjort ett inlägg i samband med en gruppvåldtäkt enligt följande ”Varenda svensk sossekärrings högsta dröm” alltså att bli gruppvåldtagen. Fy fan för sådana politiker som dessutom skall döma i någon typ av rättsinstans. Jag förutsätter att han entledigas från uppdraget.


Det är med glädje jag konstaterar att de anställda vid Frövifors skött sig så bra att en extra bonus om 7500 kronor kommer att betalas ut till alla anställda. Synd att jag inte fortsatte min anställning och arbetat kvar. Det kanske inte hade blivit någon bonus om det hade varit fallet.


Årets Vinterspår i Frövi var minst lika bra som fjolårets. Det bjöds på varierande utställningar där jag fann många godbitar att uppleva.

Ni som missade utställningarna får ångra er ett helt år. Jag förutsätter att arrangemanget återkommer 2016.


Det är en oroväckande utveckling med de bastialiska illdåd som IS gör mot människor både militärer och civila med bl.a. mord, våldtäkter, tvångsgifte, barnen som säljs som sexslavar, korsfästs, begravs levande, tvingas till att bli självmordsbombare, mänskliga sköldar m.m. Det är främst barn från kristna och yazidiska grupper som utsätts.

Detta har nu följts av hämnddödande från andra regimer. Vilken fruktanvärd utveckling, inte minst för alla oskyldiga som kommer att drabbas.


Igår var det hockey i SHL Örebro och HV möttes. Seger för Örebro med

9-2 och spänningen består i serien.

Vi har blivit erbjudna biljetter till ishockeyslutspelet och har tackat ja. Hoppas bara att ingen match kolliderar med SM-finalen i bandy den 14 mars. Den tänker jag inte missa, jag tippar att självskrivna Bollnäs får möta Hammarby i finalen. Kjell, Kenneth, Roland och jag fixade biljetter på sektion A128 rad 13 på långsidan redan före jul. Det är inte värt att riskera något.  Även tågbiljetterna är klara liksom boende i Sociala fondens lägenhet på Mariatorget. Spännande blir det nu när Bollnäs med all säkerhet åter spelar final. Själv har jag inte varit i centrala Stockholm på över 20 år undrar om det har förändrats lika mycket som Frövi.


Jag började av en händelse att se på ett program i SVT2 på lördagskvällen. Rubriken var ”Swingtime again-Alice Babs och Charlie Norman” det var en repris från 1999. Vilket drag med skickliga artister i högform som detta program innehöll.

Charlie hade noterna ställda på flygen men han verkar inte titta på dem han bara flinar medan händerna och fingrar förflyttar sig över tangentbordet med en säkerhet som är beundransvärd. Jag hörde honom i en intervju för många år sedan då uttryckte han sig på följande sätt.

”Förr tränade jag för att bli bättre nu tränar jag för att inte bli sämre”. Jag tycker att detta kan sorteras in i gruppen bevingade ord.

Alice gjorde ingen besviken under sina glas dagar ej heller denna gång. Vilken bredd hon hade på sin repertoar jag kan inte annat än vara tacksam över att ha fått uppleva några av hennes framträdanden. 

Ni som missade detta program kan kolla på SVT Play och sök på ”Swingtime again” där kan ni se programmet.


Barnens Vasalopp återkom till Frövi så fort snön åter fanns på plats vid Näsbyvallen. Heder åt Frövi IK skidor som inte ger upp för några års snöbrist. Ett 25 tal barn ställde upp det tycker jag är mycket bra.

Räkna dessutom in alla föräldrar och mor o. farföräldrar som var på plats denna soliga söndag så blev det en fin familjedag. De tävlande fick medalj, diplom, saft och korv med bröd efter avslutat lopp.

Jag vill uppmana alla skidintresserade att ta sig en tur till Näsbyvallen och sträcka ut i de härliga vita spåren. Det är inte ofta som det bjuds på denna härlighet.


Igår torsdag var jag på PRO Frövis årsmöte. Förhandlingarna avklarades snabbt sedan var det dags för smörgåstårta och Stollarna PRO:s egen teatergrupp att äntra scenen. Det blev givetvis succé med sketcher både lokala och ända upp till centralorten och Länsstyrelsen, sång och musik. Ett skratt förlänger livet heter det, mitt liv förlängdes denna dag.


Vecka 8 och sportlov nästa vecka hoppas att vädret blir bra några minusgrader och solsken så skolbarnen och vi andra kan njuta av skid- och pulkaåkning. Vi kanske syns på spåret eller i pulkabacken.

Säger

CayFrövi PRO hade sitt årsmöte den 12/2 2015 i Frövi Folkets Hus.

Mötet inleddes med parentation över avlidna medlemmar, och en dikt lästes av föreningens ordförande.

Mötet var välbesökt, 89 medlemmar deltog.Verksamhetsberättelsen genomgicks varvid det framkom att det varit 10 medlemsmöten under 2014 med ett stort antal deltagande vid samtliga möten. Underhållning har funnits vid samtliga möten, likväl som information av allehanda slag vid några möten.

Vårt medlemsantal ligger runt 400.

När det gäller verksamheten så kan konstateras att föreningen sysslar med följande: Boule, Minigolf, Dans, Hobbyverksamhet, Bingo, Studier, 3 resor har företagits med totalt 115 deltagare. Dessutom sköts Caféverksamheten om på Tallen där det ordnas Bingo, musikunderhållning samt Andakter. Det är ett 30 tal medlemmar som sköter allt detta, 2014 var det även Modevisningar vid 2 tillfällen.

PRO Frövi skötte även om kaffeserveringen vid julmarknaden på Frövifors.

Till allt detta ordnas det även med lotterier.

Dagens ordförande var Bernt Fägerås från distriktsstyrelsen som skötte årsmötesförhandlingarna på ett alldeles förträffligt sätt.

Verksamhets och den ekonomiska berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

Mötet gladde sig åt att verksamheten gått med plus under året 2014.

Styrelsen tillerkändes ansvarsfrihet för det gångna året.

När det gäller de olika valen så bjöds det inte på några större överraskningar. Nuvarande kassör avgick och det valdes en ny. 2 nya ersättare till styrelsen samt en ny revisorersättare. Det fanns några vakanta platser och valberedning och styrelse skall leta vidare.

För underhållningen denna gång stod vår egen teatergrupp Stollarna som framförde diverse sketcher och sånger som rönte stor uppskattning.

Som vanligt så erhölls det denna gång smörgåstårta till kaffet, vilket lät sig väl smaka, det blev inget över enligt kaffeflickorna.

Framfördes ett tack till föreningens avgående kassör, med en blomma och en rungande applåd, för den tid och det arbete hon lagt ner på detta uppdrag. Även vår teatergrupp erhöll blommor för sitt uppträdande likväl som ordföranden för dagens möte.

Cay Norén informerade kort om strulet som varit med Positiva Frövis hemsida, och förklarade att nu var allt klart.

Mötet avslutades med ett kaffelotteri, varvid några hade tur andra inte, alla hälsades välkomna till nästa möte som sker den andra torsdagen i mars.

Claes LindnérNäsby kyrkliga arbetskrets hade årsmöte den 10:e febr 2015.

Tisdagar udda veckor har ett 15-tal damer samlats kring kaffebordet i församlingshemmet, för gemenskap och för att inspirera varandra till arbete för insatser både internationellt och på hemmaplan.

Vi har det gångna året tillverkat 100 babypaket som vidarebefordrats till nyblivna mammor i flyktingläger i Västsahara. Dessutom har vi genom julauktion, lotterier och gåvor samlat in drygt 50 000:- kr. Vid årsmötet fördelades gåvor bl.a. till Svenska kyrkans internationella arbete, Läkare utan gränser, SOS-barnbyar, Sollidens äldreboende och Vaktpatrullen i Frövi.

I maj gjorde vi en utfärd till Kontraktssyföreningsdag i Nora, där vi bl.a. fick veta mer om våra babypakets väg till glada mottagare i öknen i Afrika.

Vi har också lärt känna Dr Mukwege och hans arbete bland utsatta kvinnor i Kongo genom att läsa hans bok.

Vill du vara med och stödja vårt arbete är du välkommen med. Kontakta gärna vår ordf. Hjördis Pettersson tel. 321 90Krönika 6 februari 2015 av Cay.


I förra krönikan skrev jag att det inte blev något SM i Örebro för mig men veckoslutet utvecklade sig på ett annat sätt. På fredag såg jag Squash live för första gången. Det var ett snabbt spel något som överraskande mig. Inte nog med detta senare under dagen blev det X-trail en uppvisning i konsten att hantera en motorcykel. På lördagen for det iväg till Ånnaboda för att se 10 km damer och 15 km herrar. Det var en upplevelse trots snövädret att få se det höga tempot som hölls. Att Charlotte Kalla skulle vinna var ingen överraskning men det är fantastiskt att se henne hur hon verkar sväva ovanför snön. Calle Halfvarsson blev herrmästare nästan lika överlägset som Kalla. Det blev även en resa till Ånnaboda på söndagen för att se sprinten. Vilken speed trots nysnön Emil Jönsson segrade på herrsidan och Hanna Falk blev dammästare. 

Det jag upplevde av SM-veckan var mycket positivt med bra service och vänligt tillmötesgående.


De fyras gäng inom politiken bestående av Maud, Fredrik, Lars och Göran är snart ett minne blott nu när Hägglund offentliggjort sin avgång. Det politiska lagbygget som inleddes före valet 2006 tycker jag har förändrat det politiska landskapet i Sverige även om Alliansen inte kommer att bestå. De har visat att de kan bilda regering och få den att verka över flera val.


Den nya hemsidan är nu klar och utlagd på nätet under www.positivafrovi.se. Det har varit en vinglig väg för att komma till detta. De första veckorna ägnades åt att försöka kopiera över den befintliga hemsidan till det nya systemet. Det skulle vara enkelt enligt webhotellet jag lyckades aldrig få detta att funka utan texter hamnade ovanpå varandra, bilder hamnade var som helst på sidan och text till dessa på ett annat ställen. Jag har talat med andra och de har haft samma problem. Det var bara att börja bygga en ny hemsida på det befintliga hotellet eftersom över 250 bildspel ligger på deras server och en åtkomst av dessa var inte helt klart. Det har givetvis varit problem även här så kontakten med chattsupportrarna har varit flera under veckorna.

Det nya systemet är mer tungarbetat är det gamla, alltså är det besvärligare att uppdatera hemsidan. Systemet är inte anpassat för dagliga uppdateringar som vi har behov av men vi gör ett försök. Det förkommer säkert ”barnsjukdomar” på den nya upplagan men mål-sättningen är att arbeta bort dem på sikt.

Utan de konsultationer jag haft med Edgard Wendler hade inte hemsidan överhuvudtaget kommit till stånd. Jag passar här på att tacka honom för all hjälp.


Hockeyn förra fredagen mellan Örebro och MODO var säsongens hittills sämsta match trots 1-0 seger för Örebro. I morgon blir det hockey i Fellingsbro där U12 spelar. Den dagen tänker jag även hinna med att besöka Vinterspårs utställningar i Frövi. Dessa finner jag vid Näsby församlings Vävstuga, Hembygdsgården Mariedal, Marie Johnsson under Handelsbanken och Pappersbruksmuséet. Det skall bli intressant att se om årets upplaga håller samma höga standard som tidigare år. 

 

Ture L. har många gånger sagt att färre köper lotter i tombolan med motiveringen att de inte har kontanter att betalar med. Påståendet stämmer med den minskade mängden kontanter som finns tillgänglig i Sverige. Under de senaste fem åren har mängden kontanter minskat med 26 miljarder från 106 till 80. Småbetalningar med kort står för den största ökningen och den utvecklingen kommer att fortsätta förutspås inom betalningsbranschen.  För att föreningarna på sikt skall få behålla sina intäkter från tombolan måste dessa finna en lösning på betalningssättet. Kortdragare är ingen lösning för mindre föreningar så som avgifterna ser ut idag även om vissa församlingar har anammat denna lösning vid kollektlämnande. Att leasa en kortdragare kostar c:a 500kr/månad och varje kortdragning kostar c:a 0,70kr/gång. Någon annan lösning måste till för de mindre föreningarna.


Hej säger!

Cay


Fröviquiltarna.


En dag kom Liisa Kallio fram till mig och frågade om jag sytt i lappteknik.

Det hade jag inte och i det följande samtalet sa Liisa att hon skulle tala med Vega.

Kom att tänka på att jag vid ett tillfälle besökt Vegas affär i Lindesberg. Då hängde det ett flertal mycket vackra konstverk i lappteknik och Vega berättade att hon haft en kurs. Hon samtyckte till att leda en grupp till hösten och vi skulle hålla till i Hembygdsgården.

Så samlades vi i oktober 2011 Vega, Liisa, Ingrid A Ingrid E, Birgitta och Maud.

Namnet bestämde vi till Fröviquiltarna. Efter ett par terminer slutade Ingrid E och när Liisa slutade kom Kristina och så ser det fortfarande ut.

Under hösten 2013 kom ide’n upp att vi skulle delta i Vinterspår. Det gav mersmak

och vi fortsatte 2015. Kanske återkommer vi 2016.

Tack alla som besökte oss!

Fröviquiltarna.


Fler bilder kan ses under Vinterspår nedan.

Krönika av Cay skriven 30 januari 2015.


Enligt en artikel i NA på tisdagen den 20 januari äger 1% av jordens befolkning 46% av dess tillgångar. Det är en kraftig ökad snedfördelningen av tillgångarna. Jag undrar hur länge människorna stillatigande kommer att finna sig i detta. Historien visar på grymma revolutioner i Frankrike på 1800-talet och Ryssland i början av och Kina i mitten av 1900-talet.

Den demokratiska utvecklingen kom inte till stånd i dessa länder utan tvärtom diktaturerna fortskred. Detta innebar och innebär att människor fått och får lida under det nya ledarskapet.

I Sverige och många andra länder genomfördes en demokratisk omvandling av samhället med allmän rösträtt och där tillgångarna fördelades om inte rättvist men på ett sätt som accepteras av befolkningen. Jag påstår att vi alla skall vara tacksam för denna utveckling och inte tillåta en utveckling som leder till för stora klyftor. Detta kan på sikt slå mot både den nya aristokratin och de mest utsatta grupperna.


Jag var på hockey på lördagen dels i Fellingsbro där FFIK och Örebro U12 möttes 6-2 till Örebro och dels i Örebro och såg en hemmaseger med 3-2 mot Linköping. Vilken stämning det var i hallen när Örebro hämtade upp 0-1 till 3-1 i sista perioden. I de två första perioderna var Linköping överlägset spelmässigt. Jag behöver inte ångra att jag köpt säsongsbiljett, även om hockey är ett enkelt spel som inte kräver något större skarpsinne och speluppfattning att se på jämfört med bandy.

På onsdag var det åter bandy Bollnäs mötte Hammarby. Förlust med 3-8 på Sävstaås. Jag får trösta mig med att formen skall vara på topp i mars.

Idag fredag bjuds det på hockey i Örebro där MODO står för motståndet. Spännande att se om det kan bli en ny hemmaseger eller om ett för sin existens kämpande MODO skall överraska. Det blir hockey även på lördag då i Fellingsbro där FFIK:s U12 spelar.


Norges högerregering föreslår en lag mot tiggeri. Det blir alltså förbjudet att vara så fattig i Norge att människor måste tigga. Den norska Regeringen och Stortinget bara viftar med trollstaven i form av lagstiftning så är fattigdomen avskaffad. Norska nationalsången börjar: ”Ja, vi elsker dette landet”. Det kan även de människor som tigger på gatan idag komma att göra eftersom det blir förbjudet att vara fattig i framtidens Norge. Lyckliga fattiga i ”dette landet” som när lagen är antagen inte längre är fattiga.

Vi får se om ett förbud mot tiggeri även kommer att genomföras i Sverige. Kommer ett sådant förbud att omfatta allt tiggeri så innebär det betydande problem för många föreningar. Församlingarna tigger pengar eller gåvor vid insamlingar, Positiva Frövi tigger pengar för att finansiera simkurs och vaktpatrull, Röda korsets insamlingsbössor står i butikerna, Frövi IK:s mjölkkanna står på ICA, Leions tigger glasögon, åtskilliga tiggarbrev dimper ned i postlådan.  Är detta att anse som tiggeri? Eller är det bara fattiga människor som inte skall få tigga eftersom vi skäms när vi ser dessa människor på gator och torg? Skall bli intressant att följa utvecklingen i denna fråga.


Jag var på kommunens informationsmöte om nya regler för bl.a. föreningsbidrag på måndag kväll. Det var en träff som var välbesökt och informativ.


Jag kom tyvärr inte till något av SM-veckans stora utbud på över 25 olika sporter. Jag hade tänkt åka till Ånnaboda på skidtävlingarna men hinder kom i vägen. Det skulle varit roligt att uppleva skidor live. Jag tror inte jag kan föreställa mig hur högt tempo deltagarna håller.


Det är dags att ställa om tidsreläet för trädgårdsbelysning. Dagsljuset gör sig gällande vad skönt det är.


Jag tittade inte på Guldbaggegalan härom kvällen. Jag tycker programtypen har överlevt sig självt och detta gäller även de övriga galorna. Här har programmakarna något att sätta klorna i och skapa ett nytt upplägg i stället för ett evinnerligt tackande.


Gällande hemsidan försöker jag skapa en ny sådan i samma webhotell. Det är knöligt och väldigt mycket arbete så hela dagar och kvällar går åt. Vi får se hur det funkar. På grund av detta blir det en kortare krönika denna gång.

Hej!

Säger Cay


Krönika skriven av Cay den 24 januari 2015.

  Jag vill först gratta Staffan Blixt till 100.000-kronorvinsten i frågestolen vid Postkodslotteriet. Dessutom Fröviskola 5B som fajtades bra i Vi i Femmans kvartsfinal men fick se sig slagen i sista frågan.

  Bara landskamp i bandy denna helg jag får vänta till nästa vecka för att åter ta del av Elitserien. Ishockey blir det i alla fall imorgon lördag. Först till Fellingsbro där U12 spelar sedan till Örebro för att se Linköping.

  Det är med glädje som jag kan konstatera att Lage Sandberg fått till skidspåren vid Näsbyvallen. Alla ni som vill njuta av härlig skidåkning endera på åkrarna eller runt elljusspåret passa på nu i helgen.

  På tisdagen var det en sändning från Riksdagen i SVT Forum. Vid denna debatterades nya bullergränser för att få till stånd mer byggnation. Förutom bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan (Mp) deltog riksdagsledamöter från Centern, Krisdemokraterna, Moderaterna, Folkpartiet och Socialdemokraterna. I debatten var den tänkta utbyggnaden av Tallen i Frövi ett exempel som angavs för att få till stånd en regeländring. Mehmet Kaplan kunde inte ge något svar på om-, när- och hur reglerna kommer att ändras. Den socialdemokratiske debattören Lars Eriksson gav ett mycket slätstruket intryck. Han debatterade inte sakfrågan över huvud taget utan bara klagade på den förra regeringens ointresse för en lösning. Jag tycker att vi som bor i Frövi kan ställa högre krav på en riksdagsledamot som uppbär arvode från skattepengar än det som Lars Eriksson (S) presterade.

  Jag har i tidigare krönikor berättat om mina minnen från radions och televisionens intåg i min vardag. När det gäller telefonen utvecklades den lika snabb som radion och tv:n.

När jag växte upp fanns ingen telefon i mitt hem. Skulle det ringas fick vi gå till affären som hade telefon. Om någon önskade nå oss på telefon fick personalen på butiken springa bud.

När telefonens utbredning kom igång kring decennium-skiftet 1940-50  gick utvecklingen snabbt. Det helstatliga monopolbolaget Televerket ansvarade för utveckling och utbyggnad, ofta i sammarbete med LM Eriksson, så att alla i Sverige hade rätt att få en telefonledning till sitt hem. Även de som bodde långt från ”all ära och redlighet” och hade störst behov av denna kommunikationsmöjlighet fick telefon indragen till samma kostnad som en Stockholmare. Annat är det idag nu önskar de företag som finns på den avreglerade marknaden bara distribuera tjänsten till boende i tätorter så att vinsten blir så hög som möjlig. Denna kan de sedan föra ut till ett skatteparadis.

Efter de första trevande stegen har utvecklingen gått väldigt fort. Idag kan jag som bor på rätt ställe ringa världen runt och mottagaren nås även om både jag som avsändare och mottagaren är i rörelse t.ex. åker bil – fantastiskt jag förstår inte hur det går till.

Förutom den förbättrade boendestandarden är det radion, TV och telefonen de områden som jag tycker utvecklats mest under den tid jag kan referera till. Jag kan se idrottsevenemang från hela välden på tv, lyssnar på radions alla kanaler överallt utan störningar och ringa i stort sett när jag önskar.

Visst har tekniken blivit bättre.

  Jag läste i NA på lördagen att nu skall muséet tillbaka till Lindesbergs tätort från Stripa. Det spelar ingen roll hur mycket jag skakar på huvudet mina hjärnceller är för få för att förstå detta med flyttande hit och dit till höga kostnader utan tanke. Snart har Lindesbergs Fornminnes- och hembygdsförening fått sitt önskemål om ett Stadsmuseum i centralorten förverkligat. Jag gratulera dem men alla vi utanför centralorten som önskar något lite tillmötesgående på våra önskemål får sällan detta tillgodosett inom Kultur- och fritidssektorn. Det är inte underligt att det finns människor utanför tätorten som röstar på ett parti vars partinamn börjar på S men inte har andra bokstaven o. Jag får se hur jag gör nästa val det är upp till politikerna i Lindesberg kommunfullmäktige att visa vad de har för avsikter.

  Jag sliter fortfarande med hemsidans existens. Jag har fått bekräftat från webhotellet, one.com, att den nya versionen som de inför inte lämpar sig för vårt önskemål och behov. Deras nya version är avsedd för företag som inte har dagligt uppdateringsbehov. En föreningssida som den Positiva Frövi har som dagligen uppdateras bör finna en annan lösning. Vi får se om vi lyckas i annat fall ser jag ingen annan utväg än att lägga ned hemsidan. Det är sorgligt om 10 års arbete skall gå till spillo.

  Hej säger

  Cay