December 2020Frövis

Hemsida


Evenemang i Positiva FröviNi som har något arrangemang på gång

mejla in detta till oss för publicering utan kostnad.

Ny mailadress: cay.noren44@gmail.com


Välkomna till många spännande upplevelser

inom föreningslivet i

Positiva Frövi

Bara 15 minuter till Örebro


December 2020

Sista månaden för hemsidan. 

Vid årsskiftet försvinner den från nätet.

Jag tackar alla er som besökt sidan och hoppas att

jag kunnat ge er en del information om det som hänt i Frövi.

Cay

Onsdag 2:a kl 09.00 Promenad samling vid rosa soffan Centralvägen. Fika efter vid församlingshemmet. Frivillig avgift 20:-

Söndag 6:e 2:a advent. Näsby kyrka. Gudstjänsten inställd, men vi kommer ha.

Öppna kyrkan i adventstid kl 09.00 - 12.00: Levande musik, bön, reflektion, delta i andakt, enskilda samtal eller för att tända ett ljus. 

Söndag 6:e kl 10.00 Korskyrkan Adventsgudstjänst med nattvard: Samuel Östersjö mfl


Söndag 13:e 3:e advent. Näsby kyrka Gudstjänsten inställd, men vi kommer ha.

Öppna kyrkan i adventstid kl 09.00 - 12.00: Levande musik, bön, reflektion, delta i andakt, enskilda samtal eller för att tända ett ljus. 

Söndag 13:e "Kyrka 16.30" tema advent och Lucia! Samuel Östersjö, Helena Balke mfl


Söndag 20:e 4:e advent. Näsby kyrka. Gudstjänsten inställd, men vi kommer ha.

Öppna kyrkan i adventstid kl 14.00 - 17.00: Levande musik, bön, reflektion,

delta i andakt, enskilda samtal eller för att tända ett ljus. 

Söndag 20:e kl 10.00 Korskyrkan Adventsgudstjänst, Helena Balke mfl


önskar

Hemsidan o. Cay

Julafton kl 10.00 Samling vid krubban, Näsby kyrka.   

Juldagen kl 07.00 Korskyrkan. Julotta: Samuel Östersjö, Rejoice Gospel Quartet mfl


Juldagen kl 07.00 Julotta, Näsby kyrka. Kyrkokören.  

Söndag 27:e kl 10.00 Korskyrkan. Julgudstjänst, Samuel Östersjö mfl


Nyårsafton kl 17.00 Ekumenisk nyårsbön i Näsby Kyrka.

Korskyrkan o. Näsby församling samverkar.


Nu är det slut.

Härmed tackar jag er alla som tagit del av hemsidan under de gågna åren.