Maj 2020Frövis

Hemsida


Evenemang i Positiva FröviNi som har något arrangemang på gång

mejla in detta till oss för publicering utan kostnad.

Välkomna till många spännande upplevelser

inom föreningslivet i

Positiva Frövi

Bara 15 minuter till Örebro


Maj 2020

Fredag 1:a Heldagsobsen. Bevakning under dagen vid flera lokaler. Ansvarig Jan-Erik Malmstigen. Tel. 072-312 23 94.

Söndag 3:e kl 15.00 Mässa, Näsby kyrka.

Tisdag 5:e kl 14.00 - 16.00 Bangolf startar sedan varje tisdagar i källaren under tandläkaren (LIBO-lokalen). Fika. Alla välkomna.

Onsdag 6:e kl 14.00 Andakt på Solliden. Korskyrkan

Onsdag 6:e kl 14.30 Bingo på Tallen. Fika serveras. 

Alla välkomna till en stunds trevlig samvaro.

Torsdag 7:e kl 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00 och 18.00 - 20.00 Mattcurling sedan varje torsdagari Frövi Folkets Hus. Avgift 20:-/gång. Prova på gratis varje gång 10 minuter före tiden. Fika. Välkomna

Torsdag 7:e kl 14.30 Andakt på Tallen Näsby församling.

Lördag 9:e kl. 10.00 – 14.00 Arbetsdag vid Mariedals hembygdsgård och

museet vid kyrkan. Medverkande bjuds på kaffe.

Tisdag 12:e kl 14.00 - 16.00 Bangolf startar sedan varje tisdagar i källaren under tandläkaren (LIBO-lokalen). Fika. Alla välkomna.

Onsdag 13:e kl 10.00 Allvetarna. Du som önskar känna till lite mer.

Alla är välkommen till Frövi Bibliotek. Ledare: Inger Myhrström

Onsdag 13:e kl 14.00 Andakt på Solliden. Näsby Församling

Onsdag 13:e kl 14.30 Bingo på Tallen. Fika serveras. 

Alla välkomna till en stunds trevlig samvaro.

Torsdag 14:e kl 10.00 - 12.00, 14.00 - 16.00 och 18.00 - 20.00 Mattcurling sedan varje torsdagari Frövi Folkets Hus. Avgift 20:-/gång. Prova på gratis varje gång 10 minuter före tiden. Fika. Välkomna

PRO Frövi

Torsdag 14:e kl 13.30 Medlemsmöte denna gång på Fröjevi med friluftsdag. Grillad korv, fika, lotter.

Söndag 17:e kl 18  Vårkonsert Kyrko- och Gospelkören. Näsby kyrka.

Tisdag 19:e Café Bönan, Café S:t Olofsgården och Café Sveaborg.
Gemensam utflykt till Finnåker. Samåkning från Frövi och Fellingsbro kl.13
Tipspromenad, allsång, ProvaPå-kören, fika.
Vi är hemma igen ca 16.30. Anmälan senast 14 maj till pastorsexp. Tel 378 50

Onsdag 20:e kl 10.00 Kurs i Telefon- och plattanvändning i Frövi bibliotek.

Kursen är gratis. Ledare Rolf Iversen. 

Onsdag 20:e kl 14.00 Andakt på Solliden. Korskyrkan

Onsdag 20:e kl 19.00 Besök hos Katrinebergs Handelsträdgård i Medinge.

Söndag 24:e kl 14.00 Boängstorp,  Visning av och historien bakom Boängstorp.

Föreningen bjuder på kolbulle.

Söndag 24:e kl 18.00 Kvällsmässa. Näsby kyrka.

Måndag  25:e kl 10.00 Gudstjänst med de minsta. Näsby kyrka

Tisdag 26:e Växtauktion på Hammarby Hembygdsgård. En inbjudan från Lindesbergs Trädgårdsförening.


Onsdag 27:e kl 14.00 Andakt på Solliden. Näsby Församling

Torsdag 28:e kl 14.30 Trivselträff på Tallen. Korskyrkan

Fredag-Lördag 29-30:e Dygnsinventeringen. Start kl 17, avslut kl 15 vid klubblokalen. Ansvarig Lennart Sandberg. Tel. 070-603 15 73.

Lördag 30:e kl 11.00–13.00 Växtbytardag. Obelisken vid viadukten i Frövi.

Pingsdagen söndagen 31:a kl 15.00 Gudstjänst, Näsby kyrka