September 2020Frövis

Hemsida


Evenemang i Positiva FröviNi som har något arrangemang på gång

mejla in detta till oss för publicering utan kostnad.

Välkomna till många spännande upplevelser

inom föreningslivet i

Positiva Frövi

Bara 15 minuter till Örebro


September 2020

Lördag 5:e kl. 11.00 - 14.00 Skördemarknad i samverkan med Fröviortens trädgårdsförening vid Mariedals hembygdsgård.

Tag med överskott av trädgårdens skörd. Kaffeservering.

Lördag 5:e kl 11.00-14.00 Hembygdsgården Skördemarknad i samverkan med Näsby Hembygdsförening. Ta med överskottet från din trädgårdsskörd. Kaffeservering och lotteri.

PRO Frövi

Torsdag 10:e kl 13.30 Medlemsmöte 

Lördag 12:e kl 1.00 - 14,00 Fågeltornets dag. Hagaberg. korvgrillning och kaffe. Ansvarig Anders Hjerling. Tel. 072-305 86 90.