Sjuk- o. hälsovårdFrövis

Hemsida


Sjuk- och hälsovård.

För sjuk- och hälsovården är det väl sörjt. Det finns en vårdcentral med läkar- och distriktsköterske-mottagning och i samma hus finns också folktandvården.

Freja Vårdcentral

Frövi Folktandvård                                 

I Lindesberg finns länsdelslasarett

och i Örebro Universitetsjukhus (USÖ).

I Frövi finns god tillgång på massörer och fotvårdsterapeuter.


Hälsoval till Freja Vårdcentral, Frövi Det är viktigt att Du väljer

Freja vårdcentral, Frövi.

Om du flyttar inom Örebro län och vill byta till Frövi Vårdcentral måste du aktivt lista om dig.

Du kan göra detta genom att lämna in blanketten eller skickar in den till Freja vårdcentral.

Blankett finns här.

Blanketten finns också på länets vårdcentraler.

Du kan även byta vårdcentral via "Mina vårdkontakter, MVK".

OBS: Du måste vid första kontakten med vård-centralen uppge att du önskar bli listad vid Frövi vårdcentral.


När du flyttar till Frövi från annat län.

Nyinflyttade från annat län listas automatiskt på Freja vårdcentral. Om du önskar bli listad på vårdcentralen i Frövi uppger du detta vid första kontakten med personalen. Du kan sedan aktivt lista om dig och välja en annan vårdcentral.


Folktandvård vid vårdcentral, Frövi väljer du här:

Vänsterklicka här för blankett.

Telefonnummer: 0581-849 50

Folktandvården i Frövi har ingen kö.Lättgympa med Ulla.

Ulla visar några lättare gymnastiska övningar som du kan utföra hemma. Endera själv eller tillsammans med några bekanta.

Vänsterklicka här till programmet.

Hjärtstart

Utrustning för detta finns på följande platser i Frövi:

Fröjevi, Församlingshemmet, och ICA Näsbyhallen.