Företag

 

 

Frövis

Hemsida

 

Näringsliv.

Frövi är en gammal bruksort. På Gustav Vasas tid fanns en stångjärnshammare vid Fröviforsån. Idag produceras mjukare varor vid Frövifors Bruk eller BillerudKorsnäs Frövi som det heter numera med sina nära 700 anställda är det en av kommunens största arbetsplatser. BillerudKorsnäs Frövi tillverkar bl.a. kartong vid en av norra Europas största maskiner. Kartongen används bl.a. till förpackningar av flytande varor som mjölk, juice, vin även förpack-ningskartong till parfymer och tvättmedel o.dyl tillverkas.

Kriminalvårdsanstalten Hinseberg (kvinnofängelse) med c:a 100 anställda finns i Frövi.

C:a 180 småföretag och industrier, några med internationell kontakt och med upp till 25 anställda har funnit Frövi som bra etableringsort.

För mindre industrier och annan verksamhet finns mark att tillgå. Lokaler finns i Företagshotellet eller i Frövi Företagsby.

 

Vid intressekontakta: positiva.frovi@comhem.se

Billerudkorsnäs Frövi Till hemsidan

AB J E Bergström Mekaniska

Till hemsidan

Benntag Nordic AB

 

MaxiDoor

Till hemsidan

 

Arne S Andersson

 

Frövi Företagsby

 

TA Schakt & Maskin

 

Essinge Railport AB

 

Rockpart