AktuelltFrövis

Hemsida


Välkommen till hemsidan.

Orten Frövi presenteras.

Länkar.

Foton o. filmer från miljöer, händelser, m.m.

Du finner Evenemang, Facebook, Födelsedagar,

Väder, Tåg o. busstider på informationssidan.

Facebook är för närvarande ur funktion.

Går ej att datera upp.

E-post till: positiva.frovi@comhem.se eller

        cay.noren@comhem.se

Hemsidan uppdaterad 2020-10-28


Aktuellt i Positiva Frövi

Här finner du evenemang i Frövi.

Vänsterklicka på den månad du önskar kolla.

Även i fortsättningen kommer evenemangen att läggas in på hemsidans Facebook. Detta sker några dagar före datumet för evenemanget.


JanuariFebruari, MarsApril


Maj, JuniJuli, Augusti,


September, Oktober


November, December

Erbjudande till föreningar i Frövi.

Förening som är verksam i Frövi har möjlighet att få evenemang och föreningsnyheter publicerade på denna hemsida och vidhängande Facebook.

Sänd det ni önskar få publicerad via mail: cay.noren@comhem.se eller positiva.frovi@comhem.se


Nu händer det mycket i Frövi!

Ta en titt på Evenemangssidorna där

finns många erbjudanden om deltagande.


Stöd Majblomme-insamlingen.

Fr.o.m. söndagen 25 september och fyra veckor framåt i 

Frövi IK:s bingo-kiosk vid Näsbyhallen.

Insamlingen sker genom bössinsamlin när kiosken är öppen.

Swischinsamling sker också.


– Bakgrund: Majblomman är Sveriges äldsta barnrättsorganisation, och Majblommor har i princip sålt varje år sedan början av 1900-talet. Alla har vi säkert minnen av egen försäljning som barn, eller köp av vissa blommor som vi tyckt är finare än förra årets.


Koncepter har varit det samma alla år, dvs barn hjälper barn genom försäljning under en kort period under  våren. För att få detta att fungera finns det på många orter i Sverige en lokal förening, och i Lindesbergs kommun har vi en lokalförening Frövi/Fellingsbro som delar ut medel till barn med behov i området Vedevåg, Frövi och Fellingsbro. Familjer ansöker genom att fylla i en blankett som finns på www.majblomman.se, och vår förening tar emot ansökningar 4 ggr/år och fördelar medel beroende på hur mycket pengar vi har och utifrån Majblommans centrala riktlinjer för bidrag.


Aktuellt: Utifrån pandemiläget har barnen inte kunnat sälja majblommor i år, vilket naturligtvis gör att vårt inflöde och ekonomi är lång under det normala. För att ändå försöka upprätthålla möjlighet för familjer med behov ( och dom finns! I maj gav vi bidrag till 16 barn) har vi ansökt om medel från Bedafonden och fått pengar, men vet att den summa vi fått inte räcker. Vi har därför frågat Frövi IK om vi kan få finnas med vid deras lilla hus utanför ICA i Frövi och förmedla vårt budskap om stöd till barn i vårt område och samla in pengar i Majblommans regi. Detta är också förankrat i centrala Majblomman som gett sitt ok till insatsen. Frövi IK ställer upp, och vår bössa ( swishinsamling)  kommer att finnas på plats from 25/10 och fyra veckor framåt under de tider Frövi IK har huset öppet.

Mailadress: majblomman.frovi.fellingsbro@hotmail.com


Läs mer om insamlingen på Lindenytt.


FRÖVI GYMNASTIKFÖRENING

Gympastart v 36, 31/8 2020

 

På grund av rådande pandemi kommer höstens program att se lite annorlunda ut, men vi vill ändå kunna erbjuda Bamsegympa och träning på ett så säkert sätt som möjligt. Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv med att hålla avstånd, god handhygien, hosta/nysa i armvecket, undvika att röra ögon, näsa och mun, samt att naturligtvis stanna hemma om du känner dig sjuk. Bamsegympan kommer att ske utomhus under sept-okt. OBS Färre antal ggr.

 

Måndagar kl 16.00-17.00                  Seniorgympa, sittande/stående       Irene

                                                           i B-salen, Folkets hus


Måndagar kl 19.00-20.00                  Lättgympa i Gymnastiksalen             Inger

                                                           

Tisdagar    kl 18.45-19.45                  Qigong, i B-salen, Folkets hus         Eva

                                                            Mjuk ledig klädsel, inga skor.

                                                            Inga förkunskaper behövs.

 

Torsdagar  kl 17.15-18.00                  Bamsegympa för barn födda 15—16 på                                                                                gräsplanen utanför Fröviskolans idrottshall   

                                                            Johanna, Nina, Bea, Isabella,  

                   

Torsdaga   kl 18.00-19.00                  Tabata i Gymnastiksalen                  Jessica                                             

Lördagar     kl 10.00-10.45                 Bamsegympa för familjen,              Jessica

                                                             barn födda -17--18 med                   

                                                             deltagande vuxen på gräsplanen

                                                             utanför Fröviskolans idrottshall  

                           

Terminsavgifter:       Vuxna motion                                                             500:-

                                      Seniorer                                                                      250:-

                                      Barn (reducerad avgift denna termin)                     200:-

                                     

Vi är anslutna till Min friskvård och ActiWay

Upplysningar lämnas av Inger Hammarström 0581-31048, 076-35 36 499 Qigong av Eva Järnkvist 070-361 37 30, Bamsegympa info se Facebook Bamsegympa Frövi.


                                                     Välkomna!                               

Frövi Padelcenter.

NU är padelarenan invigd. Frattis alla i Frövi

För mer info ring 073-050 4496

Bokning sker via Mycourt på webben kolla på Frövi Padelcenters hemsida.

Se mer info på vår hemsida: www.frovipadelcenter.se


Förlängd utställningstid.

Från den 1 september till den 18 december, måndag till fredag 10 – 16, tar vi emot förbokade grupper så väl som mindre sällskap. Boka ditt besök på telefonnummer 0581 372 09 eller maila froviforsmuseet@billerudkorsnas.com


Tapeter eftersökes

Vi eftersöker tapeter från alla tider; 1700-tal eller 2000-tal, Ring eller maila som ovan för information.


Mer info vänsterklicka på länken:

https://froviforsmuseet.com/patapeten/ 


PRO Frövi

PRO Frövi har ställt in samtliga arrangemang tills vidare.

Parkeringsplatser för handikappade.


Under mer än ett decennium har det påpekats för kommunen att parkeringsplatser för handikappade måste iordningställas på Järnvägsgatan utanför Frövi vårdcentral.
Varje gång har vi lovats att detta skall få en lösning i kommande trafikplan. Har ingen trafikplan beslutats för Frövi så måste frågan ändå få en omedelbar lösning. Parkeringssituationen har alltid varit besvärlig i området men den är nu mer aktuell än någonsin, man ser dagligen exempel på detta.
Vi förväntar oss att frågan om handikapparkeringsplatser utanför Vårdcentralen i Frövi får prioritet ett efter många års väntan.


Frövi 2020-02-16
Cay Norén
Tallbacksgatan 1
718 33 Frövi
Tel 070 540 50 13

Nytt utökat tillstånd för BillerudKorsnäs Frövi


DOMSLUT
Tillstånd
Mark- och miljödomstolen ger BillerudKorsnäs Skog & Industri AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att vid BillerudKorsnäs Frövi årligen tillverka oblekt och blekt sulfatmassa intill en årlig sammanlagd mängd av 375 000 ton, varav högst 175 000 ton blekt massa, kartong intill en mängd av 600 000 ton och avsalumassa intill en mängd av 80 000 ton, samt vidta för denna produktion nödvändiga förändringar av verksamheten.
Mark- och miljödomstolen ger BillerudKorsnäs Skog & Industri AB tillstånd att på bolagets deponi årligen deponera sammanlagt 25 300 m3 icke-farligt avfall (grönlutslam, flyg- och bottenaska/pannsand, kalk, mesa och övrigt i verksamheten uppkommande avfall).

Länsstyrelsen i Örebro län överklagar domen

med hänvisning till möjlig miljöpåverkan av vattnet i Borsån.

-De vill få utrett hur påverkan av biologin i Borsån som förhöjd vattentemperatur kan orsaka med större flöden kyl- och processvatten än nuvarande. Företaget bör även visa på kostnader och tekniska möjligheter för att minska temperaturpåverkan. 

-Länsstyrelsen vill också att överdomstolen tvingar industriföretaget att utreda mängden av föroreningar från vedgården som rinner ned i ån. Behövs rening ska tekniska och ekonomiska aspekter redovisas även i denna utredning. 

Gör som PRO o. Frövi IK.

Alla ni föreningar som genomför arrangemang är välkomna att

sända in några rader om detta och eventuellt bild.

Texten skall vara i Word och bilden i JPEG.

Maila detta till cay.noren@comhem.se eller positiva.frovi@comhem.se.

Alla föreningar är välkomna att sända in referat eller artiklar om det som händer i deras förening. (Skriv i Word).  Bifoga bilder om ni har tillgång

till detta. (JPEG format)

Maila detta till positiva.frovi@comhem.se eller cay.noren@comhem.se.

Positiva Frövis styrelse har avsutat sitt uppdrag med att avveckla föreningens verksamhet.

Ett av uppdragen har varit att fördelade de ekonomiska medel som fanns i föreningen.

De som erhållit ett bidrag är:

-Frövi Brukshundklubb, -Frövi Båtklubb, -Frövi Gymnastikförening,

-Frövi IK, -Frövi Missionsförsamling, Frövi Tennisklubb,

-Fröviortens Trädgårdsförening, -Näsby Församling,

-Näsby Hembygdsförening, -Pensionärenas Bowlingklubb,

-PRO Frövi, Frövi Sportfiskeklubb, -Frövifors Musikkår, -Vaktpatrullen.

Kvarvarande simmärken till FELLINGSBRO GYMNASTIK- OCH IDROTTSFÖRENING.


Med detta tackar styrelsen för Positiva Frövi för det förtroende vi visat under de gågna 25 åren.Ingen värme till konstgräset i Frövi.


Politikerna i Lindesberg har beslutat att konstgräsplanen som nu anläggs vid Fröjevi inte skall förberedas eller anslutas till fjärrvärmens returledning.  Detta innebär att de boende i Frövi inte får någon nytta av fjärrvärmen för sin fritidssektor. Det är underligt med tanke på att det är de boende i Frövi, som till största delen, har företagets immissioner i sin närmiljö. I centralorten har kommunen låtit innevånarna få ta del av möjligheten att utnyttja spillvärmen för att bl.a. värma upp badvattnet i Vargkällan och till och med hålla trottoarer och sittbänkar isfria och varma på vintern. Detta visar tydligt hur kommunens politiker ser på dess innevånare, beroende på var de bor.


Investeringen på Fröjevi blir genom denna handläggning från kommunens politiker en halvmesyr. Vi blir tvungna att konstatera att politikerna åter tycker de kan behandla människorna i orterna utanför centralorten med en klackspark. Vi som bor i Frövi kan visa vad vi tycker vid det nära förestående valet.


Många av de som ställer upp och bidrar till föreningens framtid blir säkert tveksamma till ett fortsatt engagemang när de nås av beslut som detta. Det gäller inte bara ledare utan även alla som offrar en del av sin fritid för att sälja/arrangera bingo för att dra sitt stå till den ekonomiska stacken.


Det skall bli intressant att se om Frövi IK drar tillbaka sitt stöd till konstgräsprojektet efter politikernas beslut.


Cay Norén


Föreningen Positiva Frövi upphör.

Vid det extra årsmötet, som dessvärre inte lockade så många deltagare var den stora frågan huruvida föreningen skulle läggas ned eller ej.

Efter en relativt kort debatt så beslutades det att föreningen efter många års verksamhet läggs ner.

Det har inte lyckats att få fram varken ny ordförande eller kassör.

Beslutades även att den avgående styrelsen erhåller fullmakt att avsluta verksamheten och besluta om fördelningen av föreningens samtliga tillgångar med prioritering på föreningar som har sin verksamhet i Frövi.

Rapportering av detta arbete kommer att ske via föreningens hemsida under innevarande år.

Vaktpatrullverksamheten kommer att fortsätta som vanligt.


Positiva Frövi mailadresser:

cay.noren44@gmail.com

Via telefon nås vi nu bara på: 070 540 50 13