AktuelltFrövis

Hemsida


Välkommen till hemsidan.

Orten Frövi presenteras.

Länkar.

Foton o. filmer från miljöer, händelser, m.m.

Du finner Evenemang, Facebook, Födelsedagar,

Väder, Tåg o. busstider på informationssidan.


E-post till: positiva.frovi@comhem.se eller

        cay.noren@comhem.se

Hemsidan uppdaterad 2020-01-24

Aktuellt i Positiva Frövi

Här finner du evenemang i Frövi.

Vänsterklicka på den månad du önskar kolla.

Även i fortsättningen kommer evenemangen att läggas in på hemsidans Facebook. Detta sker några dagar före datumet för evenemanget.


JanuariFebruari, MarsApril


Maj, JuniJuli, Augusti,


September, OktoberNovember, December

Erbjudande till föreningar i Frövi.

Förening som är verksam i Frövi har möjlighet att få evenemang och föreningsnyheter publicerade på denna hemsida och vidhängande Facebook.

Sänd det ni önskar få publicerad via mail: cay.noren@comhem.se eller positiva.frovi@comhem.se


Nu händer det mycket i Frövi!

Ta en titt på Evenemangssidorna där

finns många erbjudanden om deltagande.Information Grannsamverkan 2020-01-15

Information och uppföljning på gårdagens inlägg gällande inbrott i Frövi på Granstigen i Frövi.

Någon gång mellan klockan 12.30–13.00 iakttog ett vittne och Grannsamverkare en grå BMW med en okänd person i bilen som uppträde misstänkt. Precis i enlighet som jag försöker lära ut så skrev vittnet ned registreringsnummer och iakttog bilen från håll. Efter en stund beslutade sig vittnet för att konfrontera bilens chaufför och berätta att han var från Grannsamverkan och att de p.g.a. tidigare inbrott försökte hålla koll på området. När han kör fram mot BMW: n med sin egen bil föraren av att han är iakttagen och backar ut från den plats som han står parkerad och åker snabbt från platsen.

Vittnet följer efter men kan inte komma ifatt direkt. Han hinner dock se hur två andra män snabbt kommer springandes till bilen och de åker med hög fart från platsen ut från Frövi. Tack vare att vittnet skrivit ned registreringsnumret och att vi snabbt kom i kontakt med vittnet kunde vi koppla ihop bilen med inbrottet.

Vi drog då genast igång en insats med personal som åkte mot en adress som vi genom inre spaning fått fram tack vare registreringsnumret. I Fellingsbro stoppas fordonet och tre personer greps för att sedan anhållas av åklagare som ”sannolikt” misstänkta för grov stöld, den högra misstanke graden. Vi har sedan fortsatt hålla förhör, genomfört brottsplatsundersökning med kriminaltekniker samt godseftersök med polishund. Vid husrannsakan i bilen anträffades misstänkt stulet gods och detta kan nu kopplas samman med andra inbrott varför vi hoppas kunna klara upp fler inbrott genom detta.

Tack vare bra vittnesuppgifter och snabb informationsöverföring till oss från allmänheten har vi stora förutsättningar att klara upp flera grova stölder/inbrottsstölder. Fortsätt vara nyfikna på avvikelser i era områden. Vi är i stort behov av tips, iakttagelser och vittnesuppgifter och ber därför alla att särskilt lägga märke till registreringsnummer, signalement samt att fotografera/filma vid varje tillfälle magkänslan säger att detta inte känns riktigt seriöst.

Grannsamverkare kan kontakta undertecknad på SafeLand, mail stefan.toll@polisen.com eller ringa 11414 alternativt 112 vid pågående brott.

Vänlig hälsning

Stefan Toll Kommunpolis, Lokalpolisområde Lindesberg

Frövi IK behöver en ordförande!!

 

Vill du göra en insats för Frövis barn och ungdomar, hjälpa dom att skapa förutsättningar för en aktiv fritid genom fysisk aktivitet.

Frövi IK firar 100års jubileum 2020.Just nu har föreningen cirka 500 medlemmar, varav nästan 200 är aktiva barn och ungdomar under 20 år. Dessa aktiva finns inom våra sektioner, fotboll, Frisbee, friidrott och skidor. Varje sektion drivs lite som en egen förening men i Frövi IK gemenskapen med alla de fördelar som det innebär avseende ekonomi och möjligheten att vägleda in i olika typer av idrottande. Samtliga sektioner har sina egna styrelser men huvudföreningen leds av huvudsektion.

I huvudsektionen finns representation från alla fyra sektioner för att säkerställa gott samarbete mellan sektionerna och att respektive sektions intressen får utrymme. Huvudsektionen stöttar samtliga sektioner på ett övergripande plan och månar om hela föreningens bästa.

Frövi IK är en välmående och aktiv förening som nu behöver hjälp med lite nya krafter in i jubileumsåret. Det finns alltid behov av hjälp och vi kan alla bidra på olika sätt men det som vi framförallt vädjar om nu är någon som vill engagera sig i rollen som styrelseordförande för huvudsektionen. Som ordförande väljs du på två år.

Du som person bör vara positiv som person och ha en lokal anknytning till Frövi med omnejd. Vi vill också att du brinner för att ungdomar på orten ska kunna erbjudas bra möjligheter till fysisk aktivitet. Kvinna eller man, gammal eller ung spelar ingen roll.

Är du intresserad av att veta mer om föreningen och vad det innebär att vara ordförande, hör av dig till någon av våra sektionsansvariga som också sitter i huvudsektionens styrelse.
• Lasse Frejd (Fotboll)
• Jens Gustafsson (Friidrott)
• Magnus Ahlgren (Frisbee)
• Jan Bragner (Skidor)

Med vänliga hälsningar Huvudsektionen

Magnus Ahlgren

70 varslas på Frövifors

Billerudkorsnäs varslar 300 personer. 70 av dessa är anställda på Frövifors och Rockhammar. Alltså större delen av de drabbade inom koncernen. Ett hårt slag för de drabbade och deras familjer och för Frövi.

Vänsterklicka här för att ta del av kommentarerna på SR Örebro.


Vänsterklicka här för mer info angående varslet på SVT Örebro.

Nytt utökat tillstånd för BillerudKorsnäs Frövi


DOMSLUT
Tillstånd
Mark- och miljödomstolen ger BillerudKorsnäs Skog & Industri AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att vid BillerudKorsnäs Frövi årligen tillverka oblekt och blekt sulfatmassa intill en årlig sammanlagd mängd av 375 000 ton, varav högst 175 000 ton blekt massa, kartong intill en mängd av 600 000 ton och avsalumassa intill en mängd av 80 000 ton, samt vidta för denna produktion nödvändiga förändringar av verksamheten.
Mark- och miljödomstolen ger BillerudKorsnäs Skog & Industri AB tillstånd att på bolagets deponi årligen deponera sammanlagt 25 300 m3 icke-farligt avfall (grönlutslam, flyg- och bottenaska/pannsand, kalk, mesa och övrigt i verksamheten uppkommande avfall).

Länsstyrelsen i Örebro län överklagar domen

med hänvisning till möjlig miljöpåverkan av vattnet i Borsån.

-De vill få utrett hur påverkan av biologin i Borsån som förhöjd vattentemperatur kan orsaka med större flöden kyl- och processvatten än nuvarande. Företaget bör även visa på kostnader och tekniska möjligheter för att minska temperaturpåverkan. 

-Länsstyrelsen vill också att överdomstolen tvingar industriföretaget att utreda mängden av föroreningar från vedgården som rinner ned i ån. Behövs rening ska tekniska och ekonomiska aspekter redovisas även i denna utredning. 

Gör som PRO o. Frövi IK.

Alla ni föreningar som genomför arrangemang är välkomna att

sända in några rader om detta och eventuellt bild.

Texten skall vara i Word och bilden i JPEG.

Maila detta till cay.noren@comhem.se eller positiva.frovi@comhem.se.

Alla föreningar är välkomna att sända in referat eller artiklar om det som händer i deras förening. (Skriv i Word).  Bifoga bilder om ni har tillgång

till detta. (JPEG format)

Maila detta till positiva.frovi@comhem.se eller cay.noren@comhem.se.

Positiva Frövis styrelse har avsutat sitt uppdrag med att avveckla föreningens verksamhet.

Ett av uppdragen har varit att fördelade de ekonomiska medel som fanns i föreningen.

De som erhållit ett bidrag är:

-Frövi Brukshundklubb, -Frövi Båtklubb, -Frövi Gymnastikförening,

-Frövi IK, -Frövi Missionsförsamling, Frövi Tennisklubb,

-Fröviortens Trädgårdsförening, -Näsby Församling,

-Näsby Hembygdsförening, -Pensionärenas Bowlingklubb,

-PRO Frövi, Frövi Sportfiskeklubb, -Frövifors Musikkår, -Vaktpatrullen.

Kvarvarande simmärken till FELLINGSBRO GYMNASTIK- OCH IDROTTSFÖRENING.


Med detta tackar styrelsen för Positiva Frövi för det förtroende vi visat under de gågna 25 åren.Ingen värme till konstgräset i Frövi.


Politikerna i Lindesberg har beslutat att konstgräsplanen som nu anläggs vid Fröjevi inte skall förberedas eller anslutas till fjärrvärmens returledning.  Detta innebär att de boende i Frövi inte får någon nytta av fjärrvärmen för sin fritidssektor. Det är underligt med tanke på att det är de boende i Frövi, som till största delen, har företagets immissioner i sin närmiljö. I centralorten har kommunen låtit innevånarna få ta del av möjligheten att utnyttja spillvärmen för att bl.a. värma upp badvattnet i Vargkällan och till och med hålla trottoarer och sittbänkar isfria och varma på vintern. Detta visar tydligt hur kommunens politiker ser på dess innevånare, beroende på var de bor.


Investeringen på Fröjevi blir genom denna handläggning från kommunens politiker en halvmesyr. Vi blir tvungna att konstatera att politikerna åter tycker de kan behandla människorna i orterna utanför centralorten med en klackspark. Vi som bor i Frövi kan visa vad vi tycker vid det nära förestående valet.


Många av de som ställer upp och bidrar till föreningens framtid blir säkert tveksamma till ett fortsatt engagemang när de nås av beslut som detta. Det gäller inte bara ledare utan även alla som offrar en del av sin fritid för att sälja/arrangera bingo för att dra sitt stå till den ekonomiska stacken.


Det skall bli intressant att se om Frövi IK drar tillbaka sitt stöd till konstgräsprojektet efter politikernas beslut.


Cay Norén


Föreningen Positiva Frövi upphör.

Vid det extra årsmötet, som dessvärre inte lockade så många deltagare var den stora frågan huruvida föreningen skulle läggas ned eller ej.

Efter en relativt kort debatt så beslutades det att föreningen efter många års verksamhet läggs ner.

Det har inte lyckats att få fram varken ny ordförande eller kassör.

Beslutades även att den avgående styrelsen erhåller fullmakt att avsluta verksamheten och besluta om fördelningen av föreningens samtliga tillgångar med prioritering på föreningar som har sin verksamhet i Frövi.

Rapportering av detta arbete kommer att ske via föreningens hemsida under innevarande år.

Vaktpatrullverksamheten kommer att fortsätta som vanligt.


Positiva Frövi har ny mailadress. Den är nu: positiva.frovi@comhem.se

eller

cay.noren@comhem.se

Via telefon nås vi nu bara på: 070 540 50 13