AktuelltFrövis

Hemsida


Välkommen till hemsidan.

Orten Frövi presenteras.

Länkar.

Foton o. filmer från miljöer, händelser, m.m.

Du finner Evenemang, Facebook, Födelsedagar,

Väder, Tåg o. busstider på informationssidan.

Facebook är för närvarande ur funktion.

Går ej att datera upp.

E-post till: positiva.frovi@comhem.se eller

        cay.noren@comhem.se

Hemsidan uppdaterad 2020-08-11


Aktuellt i Positiva Frövi

Här finner du evenemang i Frövi.

Vänsterklicka på den månad du önskar kolla.

Även i fortsättningen kommer evenemangen att läggas in på hemsidans Facebook. Detta sker några dagar före datumet för evenemanget.


JanuariFebruari, MarsApril


Maj, JuniJuli, Augusti,


September, Oktober


November, December

Erbjudande till föreningar i Frövi.

Förening som är verksam i Frövi har möjlighet att få evenemang och föreningsnyheter publicerade på denna hemsida och vidhängande Facebook.

Sänd det ni önskar få publicerad via mail: cay.noren@comhem.se eller positiva.frovi@comhem.se


Nu händer det mycket i Frövi!

Ta en titt på Evenemangssidorna där

finns många erbjudanden om deltagande.


Söndag16:e kl10:00 Sommarandakt i Korskyrkan: En enklare gudstjänst, andakt, samtal och egen fikakorg om du vill!

Söndag 16.e kl 15.00 Friluftsgudstjänst, hemma hos Gunilla Stolt i hennes sommarstuga,
Medinge 280. 070-565 44 51. Medtag egen kaffekorg!

Frövi Padelcenter.

Grattis till alla Frövibor - nu kan det spelas Padel på hemmaplan.

Första veckan spelar alla för 100kr per bana och timme (alltså – är man 4st och delar blir det 25:- per stuck). Efter den 12e blir det full pris.

För mer info ring 073-050 4496

Bokning sker via Mycourt på webben kolla på Frövi Padelcenters hemsida.

Se mer info på vår hemsida: www.frovipadelcenter.se


Mer info vänsterklicka på länken:

https://froviforsmuseet.com/patapeten/

Välkomna att besöka kyrkorummen i lugn och ro!

Näsby kyrka och Fellingsbro kyrka är nästan alltid öppna för besök

mellan kl 8.00 och 15.00 på vardagar. Undantag kan förekomma.

NÅGON ATT PRATA MED

Tillhör du en riskgrupp för corona och känner dig isolerad?

Är du bekymrad över det som händer, vad som ska hända?

änner du dig rädd eller orolig och behöver få dela det med någon?


Behöver du hjälp med något?


Ring och prata med oss!

Sam Pettersson, diakoniarbetare 0581-378 59

Carina Särnqvist, komminister 0581-378 56

Kristin Kalmelid, kyrkoherde 0581-378 55


Du kan också ringa jourhavande präst mellan kl 21.00 och 06.00.

Ring 112, fråga efter jourhavande präst.

Samtalet är gratis och syns inte på din telefonräkning.


Palveleva puhelin, finskspråkig telefonjour.

020-26 25 00 joka ilta klo 21-24


  Vi ställer om i corona-tider!

  Flera av våra verksamheter är inställda medan andra pågår i andra former.

  Vi följer de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger.


  • Vi firar gudstjänster utifrån regeringens beslut om endast 50 deltagare samtidigt, inklusive personal. Vi döper, viger och begraver utifrån samma beslut. Vi firar inte nattvard. Vi håller avstånd, hälsar på avstånd, sköter handhygien och stannar hemma vid symtom.


  • Promenadgrupperna i Frövi och Fellingsbro träffas om än i decimerade skaror, promenerar med behörigt avstånd och tar en kopp kaffe utomhus.


  • Barngrupper, barnkörer och ungdomsgrupp träffas antagligen terminen ut.


  • Onsdagsträffen i Frövi är öppen under sommaren. Måndagsträffen i Fellingsbro håller öppet t.o.m. 6/7. Oftast träffas vi utomhus.


  • 17/5 kl 18.00 Musikandakt, Näsby kyrka


  • 23/6 Sommarvandring. Start kl 9 från församlingshemmet i Frövi. Vi vandrar ca 5 km i Frövis omgivningar. Ta med egen matsäck som vi äter ute i skogen. Anmälan till Sam 0581-378 59 eller Aidin 0581-378 67 senast 16 juni.


  Inställda aktiviteter

  Café Bönan 28/4 och Caféernas utflykt till Finnåker 19/5

  Gemenskapsprat St Olofsgården 13/5

  Sopplunch 28/5

  Vårkonsert Näsby kyrka 17/5

  Församlingsfest 5/6

  Andakter på Solliden, Ekgården och Tallen


  PRO Frövi

  PRO Frövi har ställt in samtliga arrangemang tills vidare.

  Parkeringsplatser för handikappade.


  Under mer än ett decennium har det påpekats för kommunen att parkeringsplatser för handikappade måste iordningställas på Järnvägsgatan utanför Frövi vårdcentral.
  Varje gång har vi lovats att detta skall få en lösning i kommande trafikplan. Har ingen trafikplan beslutats för Frövi så måste frågan ändå få en omedelbar lösning. Parkeringssituationen har alltid varit besvärlig i området men den är nu mer aktuell än någonsin, man ser dagligen exempel på detta.
  Vi förväntar oss att frågan om handikapparkeringsplatser utanför Vårdcentralen i Frövi får prioritet ett efter många års väntan.


  Frövi 2020-02-16
  Cay Norén
  Tallbacksgatan 1
  718 33 Frövi
  Tel 070 540 50 13

  Nytt utökat tillstånd för BillerudKorsnäs Frövi


  DOMSLUT
  Tillstånd
  Mark- och miljödomstolen ger BillerudKorsnäs Skog & Industri AB tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken att vid BillerudKorsnäs Frövi årligen tillverka oblekt och blekt sulfatmassa intill en årlig sammanlagd mängd av 375 000 ton, varav högst 175 000 ton blekt massa, kartong intill en mängd av 600 000 ton och avsalumassa intill en mängd av 80 000 ton, samt vidta för denna produktion nödvändiga förändringar av verksamheten.
  Mark- och miljödomstolen ger BillerudKorsnäs Skog & Industri AB tillstånd att på bolagets deponi årligen deponera sammanlagt 25 300 m3 icke-farligt avfall (grönlutslam, flyg- och bottenaska/pannsand, kalk, mesa och övrigt i verksamheten uppkommande avfall).

  Länsstyrelsen i Örebro län överklagar domen

  med hänvisning till möjlig miljöpåverkan av vattnet i Borsån.

  -De vill få utrett hur påverkan av biologin i Borsån som förhöjd vattentemperatur kan orsaka med större flöden kyl- och processvatten än nuvarande. Företaget bör även visa på kostnader och tekniska möjligheter för att minska temperaturpåverkan. 

  -Länsstyrelsen vill också att överdomstolen tvingar industriföretaget att utreda mängden av föroreningar från vedgården som rinner ned i ån. Behövs rening ska tekniska och ekonomiska aspekter redovisas även i denna utredning. 

  Gör som PRO o. Frövi IK.

  Alla ni föreningar som genomför arrangemang är välkomna att

  sända in några rader om detta och eventuellt bild.

  Texten skall vara i Word och bilden i JPEG.

  Maila detta till cay.noren@comhem.se eller positiva.frovi@comhem.se.

  Alla föreningar är välkomna att sända in referat eller artiklar om det som händer i deras förening. (Skriv i Word).  Bifoga bilder om ni har tillgång

  till detta. (JPEG format)

  Maila detta till positiva.frovi@comhem.se eller cay.noren@comhem.se.

  Positiva Frövis styrelse har avsutat sitt uppdrag med att avveckla föreningens verksamhet.

  Ett av uppdragen har varit att fördelade de ekonomiska medel som fanns i föreningen.

  De som erhållit ett bidrag är:

  -Frövi Brukshundklubb, -Frövi Båtklubb, -Frövi Gymnastikförening,

  -Frövi IK, -Frövi Missionsförsamling, Frövi Tennisklubb,

  -Fröviortens Trädgårdsförening, -Näsby Församling,

  -Näsby Hembygdsförening, -Pensionärenas Bowlingklubb,

  -PRO Frövi, Frövi Sportfiskeklubb, -Frövifors Musikkår, -Vaktpatrullen.

  Kvarvarande simmärken till FELLINGSBRO GYMNASTIK- OCH IDROTTSFÖRENING.


  Med detta tackar styrelsen för Positiva Frövi för det förtroende vi visat under de gågna 25 åren.  Ingen värme till konstgräset i Frövi.


  Politikerna i Lindesberg har beslutat att konstgräsplanen som nu anläggs vid Fröjevi inte skall förberedas eller anslutas till fjärrvärmens returledning.  Detta innebär att de boende i Frövi inte får någon nytta av fjärrvärmen för sin fritidssektor. Det är underligt med tanke på att det är de boende i Frövi, som till största delen, har företagets immissioner i sin närmiljö. I centralorten har kommunen låtit innevånarna få ta del av möjligheten att utnyttja spillvärmen för att bl.a. värma upp badvattnet i Vargkällan och till och med hålla trottoarer och sittbänkar isfria och varma på vintern. Detta visar tydligt hur kommunens politiker ser på dess innevånare, beroende på var de bor.


  Investeringen på Fröjevi blir genom denna handläggning från kommunens politiker en halvmesyr. Vi blir tvungna att konstatera att politikerna åter tycker de kan behandla människorna i orterna utanför centralorten med en klackspark. Vi som bor i Frövi kan visa vad vi tycker vid det nära förestående valet.


  Många av de som ställer upp och bidrar till föreningens framtid blir säkert tveksamma till ett fortsatt engagemang när de nås av beslut som detta. Det gäller inte bara ledare utan även alla som offrar en del av sin fritid för att sälja/arrangera bingo för att dra sitt stå till den ekonomiska stacken.


  Det skall bli intressant att se om Frövi IK drar tillbaka sitt stöd till konstgräsprojektet efter politikernas beslut.


  Cay Norén


  Föreningen Positiva Frövi upphör.

  Vid det extra årsmötet, som dessvärre inte lockade så många deltagare var den stora frågan huruvida föreningen skulle läggas ned eller ej.

  Efter en relativt kort debatt så beslutades det att föreningen efter många års verksamhet läggs ner.

  Det har inte lyckats att få fram varken ny ordförande eller kassör.

  Beslutades även att den avgående styrelsen erhåller fullmakt att avsluta verksamheten och besluta om fördelningen av föreningens samtliga tillgångar med prioritering på föreningar som har sin verksamhet i Frövi.

  Rapportering av detta arbete kommer att ske via föreningens hemsida under innevarande år.

  Vaktpatrullverksamheten kommer att fortsätta som vanligt.


  Positiva Frövi mailadresser:

  positiva.frovi@comhem.se

  eller

  cay.noren@comhem.se

  Via telefon nås vi nu bara på: 070 540 50 13