November 2020Frövis

Hemsida


Evenemang i Positiva FröviNi som har något arrangemang på gång

mejla in detta till oss för publicering utan kostnad.

Välkomna till många spännande upplevelser

inom föreningslivet i

Positiva Frövi

Bara 15 minuter till Örebro


November 2020  

Korskyrkan Frövi

Måndag 2:a kl 16.00-17.00                  Seniorgympa, sittande/stående       Irene

                                                               i B-salen, Folkets hus


Måndag 2:a kl 19.00-20.00                  Lättgympa i Gymnastiksalen             Inger

Onsdag 4:e kl 09.00 Promenad samling vid rosa soffan Centralvägen. Fika efter vid församlingshemmet. Frivillig avgift 20:-

Torsdag 5:e kl 19.00 Månadsmöte. Tjorven Arvidsson visar bilder ”Året 2020”. Eventuellt hålls mötet i Verkstaden, för att kunna ha en större lokal, med avstånd.

Anders Forsell ansvarig. tel. 070-720 74

Söndag 8:e kl 10.00 Gudstjänst i Korskyrkan med nattvard: Samuel Östersjö, Helena Balke mf

Söndag 8:e kl 15.00 Gudtjänst Näsby kyrka.Tjugoandra söndagen efter trefaldighet Frälsningen

Onsdag 11:e kl 09.00 Promenad samling vid rosa soffan Centralvägen. Fika efter vid församlingshemmet. Frivillig avgift 20:-

Lördag 14:e kl 08.00 Aktuell fågellokal. Samling församlingshemmet Näsby kyrka kl 8.

Ansvarig Bo Dahlström.. Tel. 0581-32213.

Söndag15:e kl 10.00 Mässa, Näsby kyrka Söndagen före domsöndagen

Vaksamhet och väntan

Söndag 15:e kl 10.00 Korskyrkan Gudstjänst Samuel Östersjö mfl


Onsdag 18:e kl 09.00 Promenad samling vid rosa soffan Centralvägen.

Fika efter vid församlingshemmet. Frivillig avgift 20:-

Onsdag 18:e kl 19.00 Korskyrkan Årsmöte – Detta är kallelsen till mötet.

Föreläsning, lotteri och föreningen bjuder på kaffe.

Lördag o. söndag 21-22:a Frövifors Julmarknad. Försäljning av holkar, vykort, böcker mm.

Bo Dahlström. Tel. 0581-32213.

Söndag 22.a kl 10.00 Korskyrkan Gudstjänst

Söndag 22:a kl 18.00 Stillhet och ro, Näsby kyrka Domsöndagen. Kristi återkomst


Onsdag 25:e kl 09.00 Promenad samling vid rosa soffan Centralvägen. Fika efter vid församlingshemmet. Frivillig avgift 20:-

Söndag 29:e kl 10.00 Korskyrkan Första adventsgudstjänst: Samuel Östersjö,

Helena Balke, körsång


Söndag 29:e kl 10.00 Näsby kyrka Första söndagen i advent. Ett nådens år.