Förskola o. skola



Frövis

Hemsida


Förskola och skola.

Lindesbergs kommun har en av landets bästa barnomsorger.

I Frövi finns två barnstugor och fritidshem för skolbarn. Det kan meddelas att ingen kötid finns till barnomsorgen i Frövi.

Skolan är en fullständig grundskola, F-9. Natur- och miljöfrågor har en framskjuten plats i undervis-ningen. Skollokalerna är helt nya och en av landets bästa liksom undervisningen av utbildade lärare.

Gymnasieskola finns i Lindesberg. Närheten till gymnasieskolorna i Örebro, 15 minuter från Frövi, lockar också många elever.

Universitetsstudier kan bedrivas i Örebro och distansutbildning via Masugnen i Lindesberg.

Såväl inom förskola som skola är personalen välutbildad och kunnig.

Områdesexp. 0581-833 05.

Vänsterklicka på rubriken nedan för mer information om respektive skola:

Fröviskolan F-6

Fröviskolan 7-9

Förskolan Mariedal

Förskolan Skogsdungen

Fröviskolans fritids

       

Vänsterklicka här för att se bilder från förskolan och skolan.