Evenemang

 

 

Positiva Frövi

Bara 15 minuter till Örebro

Evenemang i Positiva Frövi

 

Ni som har något arrangemang på gång

mejla in detta till oss för publicering utan kostnad.

Välkomna till många spännande upplevelser

inom föreningslivet i

Positiva Frövi

Bara 15 minuter till Örebro

E-post till: positiva.frovi@bahnhof.se

 

Predikoturer 13 - 19 oktober

Elimkyrkan

Missionskyrkan

Näsby kyrka

 

Söndag 15/10 kl 10.00 Bibelstudie, Eje Larsson.

Onsdag 18/10 kl 10.00 och 19.00 Bön.

Torsdag 19/10 kl 14.30 Trivselträff

på tallen.

 

 

 

 

Klicka här och ta del av

Elimkyrkans Hemsier

 

Lör 14 okt 09:00 Frukostförel sning om barn, unga och nätporr. Medv. Ulrica Stigberg. Anmäl dig på www.frovimissionskyrka.se

Sön 15 okt 10:00 Bibelstudium i Elimkyrkan,

Sön 15 okt kl 16:30 Gudstjänst

M Bengtsson m.fl.

 

 

Klicka här och ta del av

Missionskyrkans Hemsida

 

 

Sö 15/10 kl 10.00 Näsby kyrka Högmässa H Björzén, T Ångman

On 18/10 kl 14.00 Andakt Solliden

 

 

 

 

 

 

 

Klicka här och ta del av

Näsbykyrkans Hemsida.

 

Klicka på månadsrubriken för att se respektive

månadens evenemang.

Predikoturerna kommer tills vidare att vara placerade på denna sida.